Erdészettudományi Közlemények / 3. évfolyam / 1. szám / 215-227. oldal
előző | következő

A májusi és az erdei cserebogár, valamint az ellenük való védekezési lehetőségek

Varga Szabolcs és Molnár Miklós

Kapcsolat a szerzőkkel

Levelező szerző: Molnár Miklós

Cím: H-9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.

e-mail cím: mmiki[at]emk.nyme.hu

Kivonat

Hazánkban a Melolonthidae család két fajának van kiemelt erdőgazdasági jelentősége: a májusi cserebogárnak (Melolontha melolontha) és az erdei cserebogárnak (Melolontha hippocastani). Cikkünkben részletekbe menően mutatjuk be e két fajjal kapcsolatos tudományos ismereteket. A magyar nyelvű erdészeti szakirodalom alapján ismertetjük a kártételük csökkentésére irányuló korábbi védekezési kísérleteket, valamint a saját kísérleteink alapján javasolt technológiák leírását.

Kulcsszavak: cserebogár, erdészeti növényvédelem, inszekticid

 • Apt Ö. 1954: Az 1954. évi cserebogárimágó irtási kísérletek. Erdészeti Kutatások, 4: 71–80.
 • Apt Ö. 1956: A pajorkárelhárítás módszerei erdősítésekben. Erdészeti Kutatások, 6: 111–125.
 • Babics I. és Vízvári O. 2006: Egyfajta védekezési technológia a cserebogárpajor károsítása ellen. Erdészeti Lapok, 141 (11): 350–352. Teljes szöveg
 • Bodor J. 1984: Bogarak. 179–186. In: Jenser G. (szerk): Gyümölcsfák védelme. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest.
 • Bognár S. és Huzián L. 1979: Növényvédelmi állattan. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest: 170–182.
 • Győrfi J. 1954: A cserebogárkérdés jelenlegi helyzete. Az Erdő, 3 (1–2): 24–33. Teljes szöveg
 • Győrfi J. 1960: A cserebogarak pajorjai elleni védekezés. MTA Agrártudományi Közlemények, 17 (1): 117–131.
 • Győrfi J. 1963: Erdővédelemtan. Akadémiai Kiadó, Budapest: 320–342.
 • Hangai G. 1900: A pajódoknak szénkéneggel való irtásáról. Erdészeti Lapok, 39: 799–805. Teljes szöveg
 • Haracsi L. 1944: Pajorvizsgálatok a debreceni erdőkben. Erdészeti Kísérletek, 45 (1–4): 127–155.
 • Haracsi L. 1953: Erdővédelemtan. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest: 109–112.
 • Hibbájn J. 1897: Vidéki levél (A cserebogárpajorok szénkéneggel való irtásáról). Erdészeti Lapok, 36: 789–792. Teljes szöveg
 • Hirka A. (szerk.) 2012: A 2011. évi biotikus és abiotikus erdőgazdasági károk, valamint a 2012-ben várható károsítások. Erdészeti Tudományos Intézet Erdővédelmi Osztály, Mátrafüred
 • Homonnay F. 1973: A májusi cserebogár (Melolontha melolontha L.) törzsek hazai elhelyezkedése, térhódítása és keveredése. A növényvédelem korszerűsítése, 7: 31–41.
 • Homonnay F. 1977: A fénycsapdák alkalmazásának jelentősége a Melolontha fajok rajzásának, ivararányának és tömegszaporodásának kutatásában. Növényvédelem, 13 (4): 152–159.
 • Homonnay F. 1987: Cserebogár lárvák vedlésfolyamata. Növényvédelem, 23 (5): 227–227.
 • Homonnay F. és Homonnayné Cs. É. 1970: Az erdei cserebogár (Melolontha hippocastani F.) és hazai fejlődésmenetének rövid ismertetése. Növényvédelem, 6: 539–545.
 • Homonnay F. és Homonnayné Cs. É. 1990: Május cserebogár. 169–184. In: Jermy T. és Balázs K. (szerk): A növényvédelmi állattan kézikönyve. 3/A kötet. Akadémiai Kiadó, Budapest
 • Horber, E. 1963: Maikafer gegen Maikafer. Mitt. Sehweiz. Landwirtsch., 11: 145–55.
 • Imrei Z. és Tóth M. 2003: Zöld levelekből származó illatanyagok csalogató hatása a májusi cserebogárra (Melolontha melolontha L.) – előzetes eredmények. Növényvédelem, 39. (1): 19–22.
 • Inántsy F. és Lakatos T. (szerk.) 2004: Biológiai növényvédelem: A rovarpatogén fonálférgek gyakorlati alkalmazásának lehetőségei. Újfehértói Gyümölcstermesztési Kutató és Szaktanácsadó Kht., Újfehértó
 • Ismeretlen 1867: A pajorok pusztítása elleni óvszer. Erdészeti Lapok, 6: 151–152. Teljes szöveg
 • Ismeretlen 1868: A gazdászat egyik csapásáról. Erdészeti Lapok, 7: 222–230. Teljes szöveg
 • Ismeretlen 1887: A cserebogarak irtása tűzzel és világosság segélyével. Erdészeti Lapok, 26: 983–984. Teljes szöveg
 • Ismeretlen 1891a: Pajodok pusztítása naphtalinnal. Erdészeti Lapok, 30: 870–871. Teljes szöveg
 • Ismeretlen 1891b: A cserebogár pajodjainak pusztítása. Erdészeti Lapok, 30: 637–638. Teljes szöveg
 • Ismeretlen 1892a: Pajodok pusztitása naphtalinnal. Erdészeti Lapok, 31: 507–508. Teljes szöveg
 • Ismeretlen 1892b: Útmutatás a cserebogárpajorok irtására a Botrytis-gomba segélyével. Erdészeti Lapok, 31: 188–192. Teljes szöveg
 • Ismeretlen 1913: A cserebogár irtási módjáról. Erdészeti Lapok, 52: 229–235. Teljes szöveg
 • Jakab J.; Kolonits J. és Rüll G. 1984: A májusi cserebogár elleni védekezés ULV technológiával. Az Erdő, 33 (9): 417–419. Teljes szöveg
 • Janik G.; Tóth J.; Csóka Gy.; Szabóky Cs.; Hirka A. és Koltay A. 2008: Az erdészeti jelentőségű cserebogarak életmódja. Az Erdészeti kutatások digitális, ünnepi különszáma az OEE 139. Vándorgyűlésének tiszteletére. Cikkgyűjtemény: 350–380.
 • Jermy, T. and Nagy, B. 1967: Laboratory experiments to control the cockchafer (Melolontha melolontha L.) by the sterile male technique. Acta Phytopathologica Hungarica, 2: 211–217.
 • Jéromé R. 1959: Erdővédelmi utasítás. Országos Erdészeti Főigazgatóság, Budapest: 90.
 • Kiss L. 1967: Repülőgéppel vagy más módon védekezzünk-e a cserebogár ellen? Az Erdő, 16 (9): 424–427. Teljes szöveg
 • Kolonits J. 1968: Felkészülés a májusi cserebogár 1968. évi várható rajzására. Az Erdő, 17 (2): 81–83. Teljes szöveg
 • Kolonits J. 1969: Talajfelszíni védekezés a májusi cserebogár imágói ellen. Az Erdő, 18 (5): 218–220. Teljes szöveg
 • Kolonits J. 1971: Szerves foszforkészítmények és újabb eljárások alkalmazása a cserebogár és álcája elleni védekezésben. Az Erdő, 20 (2): 88–91. Teljes szöveg
 • Lengyel Gy. 1968: Aerosolos védekezés rajzó cserebogarak ellen. Az Erdő, 17 (9): 404–406. Teljes szöveg
 • Lonkay A. 1902: A pajodoknak kainittal való pusztítása. Erdészeti kísérletek, 32–33.
 • Máté Z.; Pagony H. és Sashalmi M. 1991: Cserebogár elleni nagyüzemi védekezés a kaszói erdőtömbben. Erdészeti Lapok, 126 (2): 52–53. Teljes szöveg
 • Nowinszky L. 1992: A májusi cserebogár (Melolontha melolontha L.) fénycsapdázása a Hess-Brezowsky-féle makroszinoptikus időjárási helyzetekkel összefüggésben. Növényvédelem, 28 (11): 450–456.
 • Nowinszky L. és Nagy L. 1977: Új matematikai módszer a májusi cserebogár (Melolontha melolontha L.) rajzáskezdetének kiszámítására. Növényvédelem, 13 (8): 337–340.
 • Pagony H. 1971: Kiegészítés a „Szerves foszforkészítmények és újabb eljárások alkalmazása a cserebogár és álcája elleni védekezésben” című dolgozathoz. Az Erdő, 20 (4): 183–184. Teljes szöveg
 • Papp Gy. és Világhy Gy. 1967: Repülőgéppel a cserebogár ellen. Az Erdő, 16 (1): 26–30. Teljes szöveg
 • Péch K. 1895: A cserebogár pajodok irtása szénkéneggel. Erdészeti Lapok, 34: 1127–1129. Teljes szöveg
 • Pethő Á. és Ocskó Z. 2003: POP hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek hazai felhasználása. Növény és Talajvédelmi Központi Szolgálat, Budapest
 • Petz Á. 2003: A cserebogárpajor és pocok elleni védekezésről. Erdészeti lapok, 138: 170. Teljes szöveg
 • Prenner J.; Pálfi Cs.; Nagy L. és Molnár J. 1983: Erdészeti növényvédelmi technológiák. Növényvédelem, 19 (11): 508–515.
 • Ratkovszky K. 1894: Cserebogarak. Erdészeti Lapok, 33: 421–422. Teljes szöveg
 • Ratkovszky K. 1895: A pajodok irtásáról. Erdészeti Lapok, 34: 779–780. Teljes szöveg
 • Ratkovszky K. 1900: Az idei cserebogárrajzás. Erdészeti Lapok, 39: 1107–1109. Teljes szöveg
 • Székessy M. 1937: A közismert és mégis ismeretlen cserebogár. Természettudományi Közlöny, 69 (1071): 227–284.
 • Szontagh P. 1980: A madarak jelentősége az erdei rovarkártevők leküzdésében. Erdészeti Kutatások, 73 (1): 177–183.
 • Tóth J. 1973: Az erdészeti fénycsapdahálózat Coleoptera fajai. Erdészeti Kutatások, 69 (1): 155–160.
 • Tóth J. (ed.) 1999: Erdészeti rovartan. Agroinform Kiadó, Budapest: 236–241.
 • Tóth L. 1976: A májusi cserebogár (Melolontha melolontha L.) rajzáskezdet-előrejelzési lehetőségeinek vizsgálata. Növényvédelem, 12 (5): 221–222.
 • Vadas J. 1904: Az akácfa (Robinia Pseudoacacia L.) ellenségei, betegségei és az ellenük való védekezés. Erdészeti Kísérletek, 6: 59–73.
 • Varga F. 2001: A cserebogarak kártétele. 266–267. In.: Varga F. (szerk.): Erdővédelemtan. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest
 • Varga Sz. és Szidonya I. 2002: Környezetkímélő technológiák az erdészeti növényvédelemben. Erdészeti Lapok, 137 (11): 305–309. Teljes szöveg
 • Open Acces - Nyílt hozzáférés

  A cikk teljes terjedelmében szabadon letölthető, és megfelelő forrásmegjelöléssel szabadon felhasználható.

  Javasolt hivatkozás:

  Varga Sz. és Molnár M. (2013): A májusi és az erdei cserebogár, valamint az ellenük való védekezési lehetőségek. Erdészettudományi Közlemények, 3(1): 215-227.

  3. évfolyam 1. szám,
  215-227. oldal

  Közlésre elfogadva:
  2013. június 28.

  Kapcsolódó cikkek
  a folyóiratban

  2

  A szerzők további cikkei a folyóiratban

  1

  Témájukban kapcsolódó cikkek az Erdészettudományi Közleményekben*

  A szerzők további megjelent cikkei az Erdészettudományi Közleményekben

  * Automatikusan generált javaslatok a szerzők által megadott kulcsszavak más cikkek címében és kivonataiban való előfordulása alapján. Részletesebb kereséshez kérjük használja a manuális keresést.