Erdészettudományi Közlemények / 4. évfolyam / 1. szám / 73-82. oldal
előző | következő

Fatérfogat-tarifa tábla ezüsthársas-bükkös állományokra

Frank Norbert, Fülöp Tamás és Folcz Ádám

Kapcsolat a szerzőkkel

Levelező szerző: Frank Norbert

Cím: H-9400 Sopron, Ady Endre u. 5.

e-mail cím: frank[at]emk.nyme.hu

Kivonat

A Zselici Erdészet három átalakító üzemmódban kezelt erdőtömbje közül a töröcskei erdőtömbben törzsenként teljes felvételt végeztünk 21,25. illetve 43,73 hektáron. Vizsgáltuk a bükk, gyertyán, ezüsthárs, kocsánytalan tölgy és a csertölgy faállomány-szerkezeti tényezőit. A szórásnégyzetek összehasonlításakor azt tapasztaltuk, hogy a gyertyánnak a magasság és a fatérfogat szórásai is szignifikánsan különböztek, az egyéb elegyfajok esetében pedig csak a fatérfogatok szórásai. Az f-próbák eredményeinek tükrében elvégeztük a gyertyán magasságának és fatérfogatának, majd az egyéb fafajok fatérfogatainak D-próbáját, illetve az összes többi fafaj mért eredményeinek kétmintás t-próbáját. Az eredmények alapján megállapítható, hogy p=0,05% szignifikanciaszint mellett a két mintaterület magassági és fatérfogatviszonyai fafajonként megegyeznek.

Kulcsszavak: ezüsthárs, fatérfogat-tarifa tábla, átalakító üzemmód

 • Drovak, L. 2000: Kontrollstrichproben im Plenterwald. Abhandlung zur Erlangung des Titels Doktor der technischen Wissenschaften der Eidgenössischen Technischen Hochschule, Zürich.
 • Favre, L. und Oberson, J. 2002: Die 111-jährige Anwendung der Kontrollmethode im Gemeindewald von Couvet. Schweizerische Zeitschrift fur Forstwesen 153(8): 298-313. DOI: 10.3188/szf.2002.0298 Egyéb URL
 • Fülöp T. 2013: Ezüsthársas-bükkösök fatömeg-tarifa tábláinak megszerkesztése és erdőnevelési szempontú vizsgálata. Diplomaterv, NYME Erdőművelési és Erdővédelmi Intézet, Sopron.
 • Hajdu G. 1995: Ezüsthárs (Tilia tomentosa Mönch.) fatermési táblázatok. Erdészeti Kutatások, 85: 113-124.
 • Laar, A. van and Akça, A. 2007: Forest Mensuration. Managing Forest Ecosystem Vol. 13. Springer Netherlands DOI: 10.1007/978-1-4020-5991-9 Egyéb URL
 • Magyar J. 1978: Hársaink dendrometriai alapmércéi. Erdőgazdaság és Faipar, 7: 7-10.
 • Torondy K.: Erdőrendezési tapasztalatok a szentgyörgyvölgyi kísérleti szálalóerdőben. Az Erdő, 27(12): 547-550. Teljes szöveg
 • Palotay I. 1965: Fatömeg-tarifák. Az Erdő, 14(9): 385-388. Teljes szöveg
 • Palotay I. 1958: Szálalóerdők erdőrendezési kérdései. Zalaegerszeg, 1958. X. 19.
 • Schütz, J.-Ph. 2001: Der Plenterwald und weitere formen strukturierter und gemischter Wälder. Parey Buchverlag Berlin.
 • Sopp L. 1981: Hárs fatömeg- és fatermési vizsgálatok. Erdészeti és Faipari Egyetem Tudományos Közleményei, 2: 65-70.
 • Veperdi G. 2010: Mintakörös élőfakészlet-meghatározás. in: Múlt és jövő II. Tarvágásból szálalásba. Lővér Print Nyomdaipari Kft., Sopron, 50-70.
 • Závoti J. 2010: Matematikai statisztikai elemzések 5. TAMOP 4.2.5 Pályázat könyvei, Nyugat-magyarországi Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar, Sopron.
 • Open Acces - Nyílt hozzáférés

  A cikk teljes terjedelmében szabadon letölthető, és megfelelő forrásmegjelöléssel szabadon felhasználható.

  Javasolt hivatkozás:

  Frank N., Fülöp T. és Folcz Á. (2014): Fatérfogat-tarifa tábla ezüsthársas-bükkös állományokra. Erdészettudományi Közlemények, 4(1): 73-82.

  4. évfolyam 1. szám,
  73-82. oldal

  Közlésre elfogadva:
  2014. július 15.

  Kapcsolódó cikkek
  a folyóiratban

  1

  A szerzők további cikkei a folyóiratban

  7

  Témájukban kapcsolódó cikkek az Erdészettudományi Közleményekben*

  A szerzők további megjelent cikkei az Erdészettudományi Közleményekben

  * Automatikusan generált javaslatok a szerzők által megadott kulcsszavak más cikkek címében és kivonataiban való előfordulása alapján. Részletesebb kereséshez kérjük használja a manuális keresést.