Szerzőknek

A folyóiratról

Az Erdészettudományi Közlemények lektorált, eredeti vagy „review” típusú magyar nyelvű, elsősorban közép-európai vonatkozású tudományos dolgozatokat közöl a tágabban értelmezett erdészettudomány témaköréből. A lap évente egy kötetben, két füzettel jelenik meg.


A kéziratok benyújtása

A kéziratokat kizárólag elektronikus formátumban, a következő e-mail címre kérjük elküldeni: szerkesztoseg[at]erdtudkoz.hu.

A szerkesztőség és a szerzők közötti kapcsolattartás a későbbiekben is e-mail alapú. A szerkesztőség a kapcsolatot csak az első szerzővel, vagy a külön megjelölt kapcsolattartó szerzővel tartja fent.

A közlésre leadott kézirat formátuma MS Word, vagy azzal kompatibilis szoftverrel készült szerkeszthető szöveges formátum. A szöveghez kapcsolódó ábrákat, táblázatokat a szöveg megfelelő bekezdéseibe illesztve, valamint eredeti, szerkeszthető formátumban is kérjük közreadni (pl. MS Excel, jpg, stb.).

A kéziratok formai követelményeit tartalmazó dokumentum a lap honlapjáról letölthető. A szerkesztőbizottság csak a lap formai elvárásainak megfelelő kéziratokat fogadja be és bocsátja lektorálásra.
Társszerzős dolgozatoknál a szerzők a benyújtással kinyilvánítják, hogy a dolgozat közös munkájuk eredménye, és annak tartalmával egyetértenek. Az eredmények közzététele nem sérti senkinek a jogait. Amennyiben szerzői joggal védett részleteket is tartalmaz a mű, a szerzőknek kötelessége a közléséhez írásbeli hozzájárulást kérni a szerzői jogok tulajdonosától, továbbá köteles a felhasznált forrásokra pontosan hivatkozni saját művében.

A szerzők garantálják, hogy a leadott kézirat nem tartalmaz rágalmazó, törvényellenes kijelentéseket.


A lektorálás folyamata

Ha a kézirat illik a lap profiljába, akkor a szerkesztőség két független lektort kér fel a kézirat elbírálására. A lektorálás anonym. A lektorálással kapcsolatos instrukciókat a lektorok közvetlenül a szerkesztőségtől kapják meg. A kéziratok elfogadásáról a lektori javaslatok figyelembevételével a szerkesztőbizottság dönt. Amennyiben a két lektor véleménye jelentősen eltér az adott kéziratot illetően, harmadik lektor felkérésére kerül sor. A szerkesztőbizottság jogosult a formai, tartalmi vagy etikai elvárásoknak nem megfelelő dolgozatok közlésétől eltekinteni.

A lektori javaslatok alapján a kéziratok módosítását, véglegesítését a szerzők végzik. A szerkesztett kéziratot a szerzők jóváhagyásra, korrektúrára megjelenés előtt kézhez kapják.


Különlenyomatok, open access

Papír alapú különlenyomatokat a lap nem készít. A megjelent dolgozatok az Erdészettudományi Közlemények holnapjáról (www.erdtudkoz.hu) PDF-formátumban, teljes terjedelmükben szabadon letölthetők.