Bulletin of Forestry Science / Volume 1 / Issue 1 / Pages 71-81
previous article | next article

Growth-analysis of Douglas fir (Pseudotsuga menziesii var. viridis) at two dissimilar sites

Mariann Szenkovits Kondorné

Correspondence

Correspondence: Kondorné Szenkovits Mariann

Postal address: H-9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.

e-mail: kondor.mariann[at]emk.nyme.hu

Abstract

A 35 years old Douglas fir (Pseudotsuga menziesii var. viridis) and other 9 common species stands were analysed on two experimental plots, which sites are significantly different in climate and soil conditions. Detailed climate analysis and site surveying were carried out on these experimental plots. The structure characteristics and the litter volume in stands were compared. The conclusion: this species feels very good at both dissimilar sites. This young Douglas fir shows a powerful growing also in comparison to the common species at the different sites.

Keywords: Site conditions, stand structure, litter volume, growth, Pseudotsuga menziesii var. viridis

 • Bánó I. 1963: A duglászfenyő-állományok erdőművelése hazai tapasztalatok alapján. MTA Agrártudományok Osztályának Közleményei 22 (1–2): 93–104.
 • Bondor A. 1987: A fenyők termesztése és hasznosítása. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest
 • Felházi L. 2002: A háromhutai Vadaskert nevezetű erdőtömb, illetve a községhatárban található egzóta fenyők faállományainak felmérése, értékelése, ezen fafajok magyarországi termesztésének lehetőségei. Diplomaterv (NYME EMK), Sopron
 • Gergácz J. 1998: Egzóta fenyők honosításának tapasztalatai. Erdészeti Kutatások 88: 237–246.
 • Harkai L. 1983: A Zalaerdődi duglászfenyő-származási kísérlet faterméstani értékelése. Erdészeti Kutatások 75: 19–27.
 • Járó Z. 1989: Az erdő vízforgalma. Az Erdő XXXVIII: 352–355. full text
 • Koloszár J. 2004: Erdőismerettan. Egyetemi jegyzet, NYME EMK, Sopron
 • Kondorné Sz. M. és Horváth T. 2007a: A Soproni-hegységben (Ágfalva) található fafajösszehasonlító kísérlet tapasztalatai. Erdészeti Lapok CXLII (2): 38–40. full text
 • Kondorné Sz. M. 1992: Vizsgálati eredmények fafaj-összehasonlító kísérletben. Erdészeti Lapok CXXVII. (11): 331–333. full text
 • Kondorné Sz. M. 1993: A nagylózsi fafaj-összehasonlító kísérlet tapasztalatai. Erdészeti és Faipari Tudományos Közlemények 38–39: 43–58.
 • Kondorné Sz. M. 1994: Az ágfalvi (Soproni-hegység) fafaj-összehasonlító kísérlet eredményei. Erdészeti Lapok CXXIX (5): 145–147. full text
 • Kondorné Sz. M. 2007b: A 35 éves nagylózsi (Soproni-dombvidék) fafaj-összehasonlító kísérlet tapasztalatai. Erdészeti Lapok CXLII. (2): 40–42. full text
 • Kondorné Sz. M. 2007c: Fafaj-összehasonlító kísérletek értékelése. PhD értekezés (NYME EMK), Sopron full text
 • Majer A. 1980: Vizsgálati eredmények a fafajmegválasztás köréből. Erdészeti és Faipari Tudományos Közlemények, 1: 55–64.
 • Országos Meteorológiai Szolgálat 1951–1987: Az Országos Meteorológiai Szolgálat Központi Meteorológiai Intézet Évkönyvek, Budapest.
 • Országos Meteorológiai Szolgálat 1988–2005: Időjárási Havi-jelentések, Budapest.
 • Páll M. 2000: A zöldduglászfenyő erdőgazdasági jelentősége Zalában. Erdészeti Lapok CXXXV(1): 1–4. full text
 • Sváb J. 1973: Biometriai módszerek a kutatásban. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest.
 • Szőnyi L. 1963: A hazai duglászfenyő állományok termőhelyi viszonyai. MTA Agrártudományok Osztályának Közleményei XXII (1–2): 79–91.
 • Open Acces

  For non-commercial purposes, let others distribute and copy the article, and include in a collective work, as long as they cite the author(s) and the journal, and provided they do not alter or modify the article.

  Cite this article as:

  Kondorné, Sz. M. (2011): Growth-analysis of Douglas fir (Pseudotsuga menziesii var. viridis) at two dissimilar sites. Bulletin of Forestry Science, 1(1): 71-81. (in Hungarian)

  Volume 1, Issue 1
  Pages: 71-81

  First published:
  1 September 2011

  Related content

  3