Bulletin of Forestry Science / Volume 3 / Issue 1 / Pages 79-88
previous article | next article

Dry weight-dependence of water capacity of the forest litter

Anita Kiss Katalin Zagyvainé, Péter Kalicz & Zoltán Gribovszki

Correspondence

Correspondence: Zagyvainé Kiss Katalin Anita

Postal address: H-9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.

e-mail: zagyvaine[at]emk.nyme.hu

Abstract

One station of the forest water cycle is the forest litter, which can retain more water from the precipitation than its own dry weight. This study examined the litter water storage depending on the dry weight for three species (spruce, beech, sessile oak). The results obtained with the method of collecting litter showed that the leaves can be uptaken by the maximum amount of water depends on especially the dry weight of the litter. According to our measurement the maximum water content of the litter per kilogram dry weight is 2.1-2.2 litres.

Keywords: forest litter, storage capacity, litter dry weight

 • Blow, F. E. 1955: Quantity and Hydrologic Characteristics of Litter under Upland Oak Forest in Eastern Tennessee. Journal of Forestry 53: 190–195. DOI: 10.1093/jof/53.3.190
 • Cseresnyés I. és Csontos P. 2007: A feketefenyvesek szárazsági viszonyainak változása. in. Csontos (szerk.): Feketefenyvesek ökológiai kutatása. Scientia Kiadó, Budapest, 43–56.
 • Erdészeti üzemterv, 2005.
 • Führer E. 1992: Intercepció meghatározása bükk, kocsánytalan tölgy és lucfenyő erdőben. Vízügyi Közlemények, LXXIV(3): 281–294.
 • Führer E. 1994: Csapadékmérések bükkös, kocsánytalan tölgyes és lucfenyves ökoszisztémában. Erdészeti Kutatások, 84: 11–35.
 • Führer E. és Jagodics A. 2009: A klímajelző fafajú állományok szénkészlete. „Klíma-21” Füzetek 57: 43–55.
 • Gácsi Zs. 2000: A talajvízszint-észlelés mint hagyományos és a vízforgalmi modellezés mint új módszer alföldi erdeink vízháztartásának vizsgálatában. Doktori (Ph.D.) értekezés, Kecskemét.
 • Gerrits, A. M. J. 2010: The role of interception in the hydrological cycle. Dissertation Delft University of Technology, Delft, 126 p.
 • Helvey, J. D. 1964: Rainfall interception by hardwood forest litter in the southern Appalachians. U.S. Forest Service Research Paper, SE 8: 1–8.
 • Ijjász E. 1936: A nyersalomtakaró szerepe az erdők vízháztartásában. Hidrológiai Közlöny, 16: 72–101.
 • Járó Z. 1963: A lomb bomlása különböző állományok alatt. Erdészeti Kutatások, 59(1–2): 95–104.
 • Juhász J. 2002: Hidrogeológia. Akadémiai Kiadó, Budapest. 456 p.
 • Kiss M. 2012: Éghajlati adatsorok 1. Brennbergbánya Borbálatelep. Sopron.
 • Kozák A. és Orbay L. 1989: A többváltozós regressziószámítások alapjai és fagazdasági alkalmazása. Kézirat, Sopron, 344 p.
 • Kucsara M. 1996: Csapadék és lefolyás erdészeti kisvízgyűjtőn. Doktori értekezés, Sopron.
 • Kucsara M. 2003: A hidegvíz-völgyi erdészeti hidrológiai kutatóhely. Hidrológiai tájékoztató, Budapest, 21–23.
 • Lowdermilk, W. C. 1930: Influence of forest litter on run-off, percolation, and erosion. Journal of Forestry, 28: 474–490. DOI: 10.1093/jof/28.4.474
 • Mátyás Cs.; Führer E.; Berki I.; Csóka Gy.; Drüszler Á.; Lakatos F.; Móricz N.; Rasztovics E.; Somogyi Z.; Veperdi G.; Vig P. és Gálos B. 2010: Erdők a szárazsági határon. „Klíma-21” Füzetek, 61: 84–97.
 • Sato Y.; Kumagai T.; Kume A.; Otsuki K. és Osawa S. 2004: Experimental analysis of moisture dynamics of litter layers – the effects of rainfall conditions and leaf shapes. Hydrological Processes, 18: 3007–3018. DOI: 10.1002/hyp.5746
 • Sitkey, J. 2006: Water cycle investigations in Hungarian forest ecosystems. Forestry Studies in China, 8(4): 82–86.
 • Tóth J. A.; Krakomperger Zs.; Kotroczó Zs.; Koncz G.; Veres Zs. és Papp M. 2008: A klímaváltozás hatása a síkfőkúti cseres-tölgyes avarprodukciójára és talajdinamikai folyamataira. Talajtani Vándorgyűlés, Nyíregyháza, 2008. május 28–29. In: Talajvédelem Különszám, Talajvédelmi Alapítvány Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza, 2008.
 • Vig P. 2000: Egy bükkös állomány vízháztartását befolyásoló tényezők évközi változásai. In.: III. Erdő és klíma konferencia, Debrecen, 132.
 • Open Acces

  For non-commercial purposes, let others distribute and copy the article, and include in a collective work, as long as they cite the author(s) and the journal, and provided they do not alter or modify the article.

  Cite this article as:

  Zagyvainé, K. A., Kalicz, P. & Gribovszki, Z. (2013): Dry weight-dependence of water capacity of the forest litter. Bulletin of Forestry Science, 3(1): 79-88. (in Hungarian)

  Volume 3, Issue 1
  Pages: 79-88

  First published:
  28 June 2013

  Related content

  7

  More articles
  by this authors

  2

  Related content in the Bulletin of Forestry Science*

  More articles by this authors in the Bulletin of Forestry Science

  * Automatically generated recommendations based on the occurrence of keywords given by authors in the titles and abstracts of other articles. For more detailed search please use the manual search.