Bulletin of Forestry Science / Volume 2 / Issue 1 / Pages 61-71
previous article | next article

Tending operation models for Leuce-poplars under sandy soil conditions

Zsolt Keserű & Károly Rédei

Correspondence

Correspondence: Rédei Károly

Postal address: H-4150 Püspökladány, Farkassziget 3.

e-mail: redei.karoly[at]t-online.hu

Abstract

The role of the Leuce-poplars, first of all of the white poplar (Populus alba) and its natural hybrid, the grey poplar (Populus x canescens) is increasing continuously in new afforestations and artificial regenerations mainly on calcareous sandy sites in the Danube-Tisza region. The study presents a simplified tending operation model as well as age – target diameter models for Leuce - poplar stands which are suitable for qualitative log production or for the production of mass sortiments. The published practice-oriented models may help to improve the quality of Leuce - poplars growing technology in Hungary.

Keywords: Leuce-poplars, tending operation models, growing space regulation

 • Babos I. 1954: Magyarország táji erdőművelésének alapjai. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest.
 • Babos I. 1957: A homok nyárállomány-típusai és a termőhelyük. 55–64. In: Nyárkonferencia. OEF. Budapest.
 • Babos I. 1962: Nyárasok telepítése és felújítása a homoktalajokon. 295–315. In: Keresztesi B. (szerk.) A magyar nyárfatermesztés. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest.
 • Bakkay L. 1957: A nyár magcsemete nevelése. In: Nyárkonferencia. OEF. Budapest 81–83.
 • Bakkay L. 1962a: Nyár mag, - csemetetermelés. 207–213. In: Keresztesi B. (szerk.) A magyar nyárfatermesztés. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest.
 • Bakkay L. 1962b: Hazai nyárasok nevelése. 419–420. In: Keresztesi B. (szerk.) A magyar nyárfatermesztés. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest.
 • Bartha D. 1991: A változatosság vizsgálata a fehér nyár (Populus alba L.) hazai populációinál. Kandidátusi értekezés, Sopron.
 • Bokor R. 1954: Adatok a fehér és szürke nyár vegetatív szaporításának kérdéséhez. Erdészeti Kutatások, 1: 18–24.
 • Csaja D. 1948: Nyárcsemeték nevelése. Erdészeti Lapok, 84(2-3): 104–104. full text
 • Csaja D. 1955: Tapasztalataim a szürke nyár nevelése terén. Erdőgazdaság, 7: 11–12.
 • Führer E.; Rédei K. és Tóth B. (szerk.) 2003: Ültetvényszerű fatermesztés 1. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 210 pp.
 • Gombócz E. 1926: Keresztező kísérletek Populus alba L. és Populus tremula között. Magyar Botanikai Lapok, 25: 111–116.
 • Gombócz E. 1928: Vizsgálatok hazai nyárfákon. Botanikai Közlemények, 25(1-4): 5–58.
 • Gőbölös P. 1998: A fehér nyár hibridek faanyagminőségének összefüggése a termőhellyel a Duna-Tisza közi homokháton. Diplomaterv. Sopron.
 • Halupa L. 1967: A fehér és a szürke nyár termesztésének néhány kérdése a Duna-Tisza közi homokháton. Az Erdő, 16(7): 319–323. full text
 • Halupa L. és Kiss R. 1978: A nyárasok fatömege, fatermése és termesztési modelljei. 201–268. In: Keresztesi B. (szerk.) A nyárak és a fűzek termesztése. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest.
 • Halupa L. és Tóth B. (szerk.) 1988: A nyár termesztése és hasznosítása. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest. 141–189.
 • Halupáné G. Zs.; Laczay T. és Szodfridt I. 1992: Adatok a szürke nyárak Duna-Tisza közi előfordulásnak faanyagára vonatkozóan. Erdészeti és Faipari Tudományos Közlemények, 38-39: 33–42.
 • Járó Z. 1962: A nyárak igénye a talajjal és a vízellátással szemben. 126–150. In: Keresztesi B. (szerk.) A magyar nyárfatermesztés. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest.
 • Keresztesi B. (szerk.) 1978: A nyárak és a fűzek termesztése. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest.
 • Kiss F. 1894: A fehér nyárfa és annak jelentősége a homoki erdősítéseknél. Erdészeti Lapok, 31: 279–299 és 385–405. full text
 • Koltay A.; Lakatos T.; Tóth T. és André Z. 2012: A gyökérrontó tapló (Heterobasidion annosum) ellen alkalmazott biológiai védekezés erdeifenyő állományokban. Erdészettudományi Közlemények, 2: 173–185. full text
 • Koltay Gy. 1953: A nyárfa. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest
 • Koltay Gy. 1955: Hozzászólás a szürke nyár csemetenevelés kérdéséhez. Erdőgazdaság, 6: 11–12.
 • Kopecky F. 1954: Erdészeti genetika és a hazai nyárnemesítés. ERTI Évkönyv, 2: 51–68.
 • Kopecky F. 1956: A szürke nyár telepítések genetikai kérdései. Az Erdő, 5(1): 23–29. full text
 • Kopecky F. 1959: Klónkísérletek populétumokban. Erdészeti Kutatások, 65(2-3): 70–81.
 • Kopecky F. 1962: A nyárak nemesítése. 83–117. In: Keresztesi B. (szerk.) A magyar nyárfatermesztés. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest
 • Kopecky F. 1962: Nyárnemesítés. 47–67. In: Keresztesi B. (szerk.): Nyártermesztés Magyarországon. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest.
 • Kopecky F. 1978: Keresztezéses nemesítés. 47–65. In: Keresztesi B. (szerk.): Nyár- és fűztermesztés. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest
 • Lemmer J.-né, 1984: A Buviplant-C alkalmazása fehér nyár csemete nevelésénél. Az Erdő, 33(7): 321–323. full text
 • Lemmer J.-né és Pásztor F. 1988: Levéltrágyák alkalmazása szürke nyár csemete nevelésénél. Az Erdő, 8: 259–261. full text
 • Magyar J. 1954: Nyárasok fatermése, szerkezete és korszerű nevelése. Erdészeti Kutatások, 50(2): 3–64.
 • Magyar P. 1960: Alföldfásítás I-II. kötet. Akadémia Kiadó. Budapest
 • Pagony H. 1983: Fenyőtermesztésünk erdővédelmi problémái, különös tekintettel a határtermőhelyekre. Az Erdő, 32(4): 155-162. full text
 • Papp L. 1966: Az öntözéses nyárcsemete nevelés. Erdészeti Kutatások, 62(1-3): 193–201.
 • Papp L. 1978: A fehér nyár vegetatív szaporítása. Az Erdő, 7: 290. full text
 • Papp L. 1984: A fehér és szürke nyár vegetatív szaporítása. ERTI kutatási jelentés. Kecskemét.
 • Partos Gy. 1955: Fehér és szürke nyár csemeték magról nevelése. Erdészeti Kutatások, 2: 155–163.
 • Partos Gy. 1956: A fehér és szürke nyár vegetatív szaporítása. Erdészeti Kutatások, 4: 167–173.
 • Rédei, K. 1991: Entwicklungsperpektiven des Anbauses der Leuce Pappeln in Ungarn. Erdészeti Kutatások, 82-83(1): 304–312.
 • Rédei K. 1992: A fehér (Populus alba L.) és a szürke nyár (Populus canescens SM.) termesztésének fejlesztési lehetőségei Magyarországon. Erdészeti Kutatások, 82-83(2): 345–354.
 • Rédei K. 1994: A fehér nyár termesztésének fejlesztési lehetőségei a Duna-Tisza közi homokháton. Erdészeti Lapok, 139(3): 72–74. full text
 • Rédei K. 1994: Ígéretes fehér nyár (Populus alba L.) származások fatermése a Duna-Tisza közi homokháton. Erdészeti Kutatások, 84: 81–90.
 • Rédei, K. 2000: Early performance of promising white poplar (Populus alba L.) clones on sandy ridges between the rivers Danube and Tisza in Hungary. Forestry, 73(4): 407–413. DOI: 10.1093/forestry/73.4.407
 • Rédei K. 2007: Homoki fehérnyárasok termesztés-fejlesztése. Agroinform Kiadó, Budapest.
 • Rédei, K. 1999: Promising white poplar (Populus alba L.) clones on sandy ridges between the rivers Danube and Tisza in Hungary. Hungarian Agricultural Research, 8(3): 4–8.
 • Rédei, K. and Keserű, Zs. 2008: Promising white poplar (Populus alba L.) clones in sandy ridges between the rivers Danube and Tisza in Hungary. International Journal of Horticultural Science, 14(1-2): 113-116.
 • Rédei, K.; Keserű, Zs. and Szulcsán, G. 2010: Early Evaluation of Promising White Poplar (Populus alba L.) Clones in Hungary. Acta Silvatica et Lignaria Hungarica, 6: 9-16. full text
 • Rédei, K.; Keserű, Zs.; Orlovic, S. and Galic, Z. 2011: Tending operation models for white poplar (Populus alba L.) stands growing under sandy soil conditions. International Journal of Horticultural Science, 17(4–5): 125–127.
 • Sipos S. 1957: Tapasztalatok a fehér nyár dugványozásával. Az Erdő, 6(3): 111–114. full text
 • Sopp L. 1957: A hazai nyárasok fatömege. Erdészeti Kutatások, 53(3-4): 15–41.
 • Szodfridt I. 1969: Szürkenyárasok fatermése a Duna-Tisza közi homokon. ERTI kutatási jelentés. Kecskemét.
 • Szodfridt I. és Palotás F. 1973: Hazai nyárak. 183–189. In: Danszky I. (szerk.) Erdőművelés II. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest
 • Szodfridt I. 1978: A fehér és szürke nyár termőhelyigénye. 70–72. In: Keresztesi B. (szerk.) A nyárak és a fűzek termesztése. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest
 • Tóth I. 1957: A fehér nyár dugványozásának kérdéséhez. Erdőgazdaság, 11–12: 20.
 • Tóth I. 1987: A fehér és szürke nyár termesztése Gemencen. Az Erdő, 4: 168–172. full text
 • Treczker K. 2002: Duna-Tisza közi fehér és szürke nyár származások fatermése és minősége. Erdészeti Kutatások, 91: 61–75.
 • Open Acces

  For non-commercial purposes, let others distribute and copy the article, and include in a collective work, as long as they cite the author(s) and the journal, and provided they do not alter or modify the article.

  Cite this article as:

  Keserű, Zs. & Rédei, K. (2012): Tending operation models for Leuce-poplars under sandy soil conditions. Bulletin of Forestry Science, 2(1): 61-71. (in Hungarian)

  Volume 2, Issue 1
  Pages: 61-71

  First published:
  3 September 2012

  Related content

  4

  More articles
  by this authors

  4

  Related content in the Bulletin of Forestry Science*

  More articles by this authors in the Bulletin of Forestry Science

  * Automatically generated recommendations based on the occurrence of keywords given by authors in the titles and abstracts of other articles. For more detailed search please use the manual search.