Bulletin of Forestry Science / Volume 2 / Issue 1 / Pages 47-60
previous article | next article

Evaluation of changes of site parameters in the Noszlop forest district

Gábor Kovács, Gábor Illés, Diána Mészáros, Orsolya Szabó, Andrea Vigh & Bálint Heil

Correspondence

Correspondence: Kovács Gábor

Postal address: H-9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.

e-mail: gkovacs[at]emk.nyme.hu

Abstract

A new forest management planning period is near for the forest stands of the 400 ha sized Noszlop forest district. During planning future forest stands we have to take into account the ongoing changes in site conditions. Speeding changes are forcing us to develop current site evaluation methods. In our study field observations were evaluated using advanced GIS tools. The assessment of climate data for the past 50 years revealed that the amount of precipitation has dropped by 20% while the average temperature has increased by 1.2 °C within the study area. On the basis of newly surveyed soil profiles and core samples we derived more detailed soil and site maps than it was currently available in forest management plans. By the application of digital elevation model and connected spatial datasets the site characteristics can be visualised in a more detailed extent and their changes can be assessed. It makes us capable to describe the projected future conditions for areas of interest, spatial pattern of forest climate categories and forest site parameters can be refined within the forest management data.

Keywords: changing site conditions, forest management planning, choosing of tree species

 • Bartha D.; Kovács, G. és Heil B. 2008: A termőhelyi tényezők változásának kölcsönhatásai és kapcsolata a vegetációval. In: Bartha, D. és Vidéki R. (szerk.): A Bockerek erdő. Nyírerdő Nyírségi Erdészeti Zrt., Debrecen, 252-262.
 • Bartha, D.; Heil, B.; Király, G. és Kovács G. 2010: A termőhelyi és gazdálkodási tényezők változásának kölcsönhatásai és kapcsolata a vegetációval. In: Bartha, D. (szerk.): A Baktai-erdő. Nyírerdő Nyírségi Erdészeti Zrt., Debrecen, 347-356.
 • Bartholy J. és Pongrácz R. 2008. Regionális éghajlatváltozás elemzése a Kárpát-medence térségére. In: Harnos, Zs. és Csete, L. (szerk.). Klímaváltozás: környezet – kockázat – társadalom. Szaktudás Kiadó Ház. Budapest. 2008. pp: 15-55.
 • Bellér P. 1997: Talajvizsgálati módszerek. Soproni Egyetem, Egyetemi jegyzet, Sopron.
 • Édes M. és Sölét-Ormos E. 2006: A Bakonyerdő Zrt. Devecseri Erdészetéhez tartozó Kolontári erdőtömb megváltozott termőhelyi viszonyainak vizsgálata az elmúlt évek nagyobb arányú tölgypusztulásának függvényében. Diplomaterv, Sopron.
 • Führer, E. 2010: A fák növekedése és a klíma. “KLÍMA-21” Füzetek, 61: 98-107.
 • Führer, E.; Marosi, Gy.; Jagodics, A. és Juhász, I. 2011a: A klímaváltozás egy lehetséges hatása az erdőgazdálkodásban. Erdészettudományi Közlemények, 1: 17-28. full text
 • Führer, E.; Horváth, L.; Jagodics, A.; Machon, A. and Szabados, I. 2011b: Application of a new aridity index in Hungarian forestry practice. Időjárás, 115 (3): 205–216.
 • Für T. 2008: A termőhelyi tényezők és a faállományok kapcsolatának vizsgálata a Bőnyi-erdőtömbben, OFKD, Sopron.
 • Gál B. 2006: A Gönyüi-homokvidék digitális termőhely-térképezése és faállományainak vizsgálata. Diplomaterv, Sopron.
 • Halász G. 2006 (szerk.): Magyarország erdészeti tájai. Állami Erdészeti Szolgálat, Budapest, 89-90.
 • Hengl, T. és Reuter H. I. (eds.) 2007: Geomorphometry Concepts, Software, Application. Developments in Soil Science. 33. Elsevier. 765 pp.
 • Illés, G.; Kovács, G. és Heil B. 2007: A digitális termőhely- és talajtérképezés erdészeti lehetőségei dombvidékeken. Talajvédelem. A talajvédelmi Alapítvány lektorált különszáma, 111-120 p.
 • Illés, G.; Kovács, G. és Heil B. 2011: Comparing and evaluating digital soil mapping methods in a Hungarian forest reserve. Canadian Journal of Soil Science, 91(4): 615-626. DOI: 10.4141/cjss2010-007
 • Mátyás, Cs.; Führer, E.; Berki, I.; Csóka, Gy.; Drüszler, Á.; Lakatos, F.; Móricz, N.; Rasztovits, E.; Somogyi, Z.; Veperdi, G.; Vig, P. és Gálos B. 2010: Erdők a szárazsági határon. „KLÍMA-21” Füzetek, 61: 84-97.
 • MGSZH Központi Erdészeti Igazgatóság 2010: Erdőrendezési útmutató, Termőhely felvétel kódjegyzéke és mellékletei, kivonat, 5. változat, Budapest.
 • Scull, P.; Franklin, J.; Chadwick, O.A. and McArthur, D. 2003: Predictive Soil Mapping: a review. Progress in Physical Geography, 27(2): 171-197. DOI: 10.1191/0309133303pp366ra
 • Tasnády P. 2005: Klímaváltozás és erdőgazdálkodás. „Agro-21” Füzetek 46. sz. Klímaváltozás-Hatások- Válaszok. Agro-21 Kutatási Programiroda, Budapest. 56-66.
 • Open Acces

  For non-commercial purposes, let others distribute and copy the article, and include in a collective work, as long as they cite the author(s) and the journal, and provided they do not alter or modify the article.

  Cite this article as:

  Kovács, G., Illés, G., Mészáros, D., Szabó, O., Vigh, A. & Heil, B. (2012): Evaluation of changes of site parameters in the Noszlop forest district. Bulletin of Forestry Science, 2(1): 47-60. (in Hungarian)

  Volume 2, Issue 1
  Pages: 47-60

  First published:
  3 September 2012

  Related content

  6

  More articles
  by this authors

  9

  Related content in the Bulletin of Forestry Science*

  More articles by this authors in the Bulletin of Forestry Science

 • Bartha, D., Korda, M., Kovács, G. & Tímár, G. (2014): Nationwide comparison of potential natural forest communities and current forest stands. Bulletin of Forestry Science, 4(1): 7-21.
 • Illés, G., Kovács, G., Laborczi, A. & Pásztor, L. (2014): Developing a unified soil type database for County Zala Hungary using classification algorithms. Bulletin of Forestry Science, 4(2): 55-64.
 • Heilig, D., Heil, B. & Kovács, G. (2018): Effects of spacing control on dendromass yield in short rotation hybrid poplar plantation. Bulletin of Forestry Science, 8(2): 51-59.
 • Illés, G., Fonyó, T., Pásztor, L., Bakacsi, Zs., Laborczi, A., Szatmári, G. & Szabó, J. (2016): Results of Agroclimate 2 project: Compilation of digital soil-type map of Hungary. Bulletin of Forestry Science, 6(1): 17-24.
 • Illés, G. & Fonyó, T. (2016): Assessing the expected impact of climate change on forest yield potential in the AGRAGIS project. Bulletin of Forestry Science, 6(1): 25-34.
 • Illés, G. (2018): Predicting the climate change induced yield potential changes of sessile oak stands. Bulletin of Forestry Science, 8(1): 105-118.
 • Borovics, A., Illés, G., Juhász, J., Móricz, N., Rasztovits, E., Nimmerfroh-Pletscher, B., Unghváry, F., Pintér, T., Pödör, Z. & Jereb, L. (2018): The necessity and steps of establishing a forestry climate centre. Bulletin of Forestry Science, 8(2): 5-8.
 • Illés, G. & Móricz, N. (2022): Investigating the climate analogue area of domestic tree species in the light of climate change. Bulletin of Forestry Science, 12(2): 91-112.
 • Németh, T. M., Szabó, O. & Móricz, N. (2021): Comparative drought sensitivity analysis of young sessile oak and turkey oak trees in Somogy county (Hungary). Bulletin of Forestry Science, 11(1): 27-40.
 • * Automatically generated recommendations based on the occurrence of keywords given by authors in the titles and abstracts of other articles. For more detailed search please use the manual search.