Erdészettudományi Közlemények / 4. évfolyam / 2. szám / 21-31. oldal
előző | következő

Erdőállományok vízháztartása a kiskunsági homokhátságon

Bolla Bence, Kalicz Péter és Gribovszki Zoltán

Kapcsolat a szerzőkkel

Levelező szerző: Bolla Bence

Cím: H-6000 Kecskemét, Liszt Ferenc utca 19.

e-mail cím: bollab[at]knp.hu

Kivonat

Cikkünk irodalmi adatokra és gyakorlati szakemberekkel folytatott tapasztalatcserékre alapozva ad képet a homokhátsági erdőállományok vízháztartási jellemzőiről. Munkánk során helyi mérésekből származó adatokat, megfigyeléseket is felhasználtunk. A homokhátsági erdők vízháztartását meghatározó elemeit, a kapcsolódó irodalmi adatok alapján, helyi mérési eredményekkel kiegészítve mutatjuk be röviden, a teljesség igénye nélkül. A homokhátsági erdőterületek vízháztartásra gyakorolt hatását komplexen érdemes vizsgálni, egy-egy kiragadott tényező elemzésével ellentétben. A szakemberek véleménye eltérő és kevés részletes kutatási eredmény áll rendelkezésünkre a témával kapcsolatban. A száraz termőhelyi adottságokkal jellemezhető homokhátsági területek vízháztartási jellemezőinek megismerése, (a helyi mérésekből származó adatot felhasználásával együtt) erdőgazdálkodói szempontjából is lényeges lehet.

Kulcsszavak: homokhátság, erdőállományok vízháztartása, talajvízszint

 • Bartha D. 1993: Az Alföld jelenkori vegetációjának kialakulása. Hidrológiai Közlöny, 73 (1): 17–19.
 • Bíró M. 2008: A Duna-Tisza köze fásszárú vegetációjának átalakulása a 18. század óta, különös tekintettel a száraz homokterületekre. In: Kröel-Dulay Gy.; Kalapos T. és Mojzes A. (eds): Talaj-vegetáció-klíma kölcsönhatások. Köszöntjük a 70 éves Láng Editet. MTA ÖBKI, Vácrátót, 23–38.
 • Blaney, H. F. 1956: Evaporation and evapotranspiration studies. IBID publ. Nº. (40): 18–20.
 • Calder, I. R. 1998: Water use by forests, limits and controls. Tree Physiology (18): 625–631. DOI: 10.1093/treephys/18.8-9.625
 • Delfs, I. 1955: Die Niedersclagszurückhaltung im Walde /Interzeption/. Mitteilungen des Arbeitkreises “Wald und Wasser”. Nr.2. Koblenz, 54 pp.
 • Führer E. 1992: Intercepció meghatározása bükk, kocsánytalan tölgy és lucfenyő erdőben. Vízügyi Közlemények, 74 (3): 281–294.
 • Führer E. 1994: Csapadékmérések bükkös, kocsánytalan tölgyes és lucfenyves ökoszisztémában. Erdészeti Kutatások, 84 (1): 11–35.
 • Gácsi Zs. 1998: Adatok az alföldi erdők és a talajvíz kapcsolatához III. Erdészeti Lapok, 133 (5): 158–159. Teljes szöveg
 • Gácsi Zs. 2000: A talajvízszint észlelés, mint hagyományos, s a vízforgalmi modellezés, mint új módszer Alföldi erdeink vízháztartásának vizsgálatában. Doktori (Ph.D) értekezés, NyME, 69–93.
 • Gőbölös A. 2002: A „vízhiányos” erdőgazdálkodás kérdései a Duna-Tisza közi homokháton. Hidrológia Közlöny, 82 (6): 324–326.
 • Huff, D. D. and Swank, W. T. 1985: Modelling changes in forest evapotranspiration. In: Anderson, M. G. and Burt, T. P. (eds): Hidrological Forecasting, Wiley, Chichester, (England), 125–151.
 • Ijjász E. 1936: Az erdészeti altalajvíz-megfigyelések eredményeinek rövid ismertetése. Erdészeti Lapok, 71 (9–10): 820–829. Teljes szöveg
 • Ijjász E. 1938: Az erdő szerepe a természet vízháztartásában. Hidrológiai Közlöny, 18 (1): 416–445.
 • Ijjász E. 1939: A fatenyészet és az altalajvíz, különös tekintettel a nagyalföldi viszonyokra. Erdészeti Kísérletek, 42 (1): 107.
 • Járó Z. 1980: Intercepció a gödöllői kultúr erdei ökoszisztémában. Erdészeti Kutatások, 73 (1): 7–17
 • Járó Z. 1981: A hazai erdők vízfogyasztása. Agrártudományi közlemények, 40 (2–4): 353–356.
 • Járó Z. 1989: Az erdő vízforgalma. Az Erdő, 124 (8): 352–355. Teljes szöveg
 • Járó Z. 1992: A talaj szerepe az Alföldfásítás múltjában és jövőjében. In: Rakonczyai J. (ed): Az Alföld fásítása, A Nagyalföld alapítvány kötetei 2, Nagyalföld alapítvány, Békéscsaba, 41–46.
 • Járó Z. és Sitkey J. 1995: Az erdő és a talajvíz kapcsolata. Erdészeti Kutatások, 85 (1): 35–49.
 • Kelliher, F. M.; Leuning, R. and Schulze, E. D. 1993: Evaporation and canopy characteristics of coniferous forests and grasslands. Oecologia, (95): 153–163. DOI: 10.1007/bf00323485
 • Kompár L. 2011: A beszivárgás mértékének meghatározása Duna-Tisza közén hidrodinamikai és transzportmodellezéssel. A Miskolci Egyetem Közleményei. „A” sorozat: Bányászat 81. kötet, 411.
 • Kovács J.; Szabó P. és Szalai J. 2004: A talajvízállás idősorok vizsgálata a Duna-Tisza közén. Vízügyi Közlemények, 86 (3–4): 607–624.
 • Kucsara M. 1996: Az erdő vízháztartása (terv). In: Mátyás Csaba (ed): Erdészeti ökológia, Mezőgazda Kiadó, Budapest, 218.
 • Kucsara M.; Gribovszki Z. és Kalicz P. 2013: Víztan. Egyetemi tananyag. TÁMOP 4.1.2.A/1–11/1–2011–0067 „Műszaki metaadatbázis alapú fenntartható e-learning és tudástár létrehozása”, Sopron
 • Lee, R. 1980: Forest Hydrology. Columbia University Press, New York, 332–334.
 • Madas A. 1980: Az erdőgazdálkodás hatása és jelentősége az árvizek kialakulására. Erdő és víz. Munkaértekezlet Sopron-Veszprém, 12–22.
 • Magyar L. 1989: A kerekegyházi és ménteleki intercepció mérésekről. Összefoglaló jelentés. (Kézirat). ERTI, Kecskemét, 1968–1989, 2–6.
 • Magyar L. 1993: „A Duna-Tisza közi hátság vízgazdálkodási problémái” című konferencia előadása. Erdészeti Lapok, 128 (7–8): 211–213. Teljes szöveg
 • Major G.; Major P. és Vargay Z. (1991): A Duna-Tisza közi Hátság lefolyási viszonyainak hatása a talajvízszint változására. Vízügyi Közlemények, 73 (2): 142–152.
 • Major P. 1974: Síkvidéki erdők hatásának vizsgálata a talajvízpárolgás és tényleges beszivárgás folyamataira. Hidrológia Közlöny, 54 (6): 281–288.
 • Major P. és Neppel F. 1988: A Duna-Tisza közi talajvízszint-süllyedések. Vízügyi Közlemények, 70 (4): 605–626.
 • Major P. és Neppel F. 1990: VITA: Válasz Szodfridt István hozzászólására (Megjelent a Vízügyi Közlemények 1990. évi 3. füzetében a 287–291. oldalon). Vízügyi Közlemények, 70 (4): 402–406.
 • Major P. 1993: A Nagy-Alföld talajvízháztartása. Hidrológia Közlöny, 73 (1): 40–43.
 • Major P. 1994: Talajvízszint-süllyedések a Duna-Tisza közén. In: Pálfai I. (ed): A Duna-Tisza közi hátság vízgazdálkodási problémái, A Nagyalföld alapítvány kötetei 3, Nagyalföld Alapítvány, Békéscsaba, 17–24.
 • Major P. 2002: Síkvidéki erdők hatása a vízháztartásra. Hidrológiai Közlöny, 82 (6): 319–323.
 • Martin, J.; Leonard, L. and Stamp, D. 1976: Principles of Field Crop Production (Third Edition). Macmillan Publishing Co., New York, 133–268.
 • Móricz N.; Berki I. és Rasztovits E. 2011: A Nagyalföld erdeinek állapota és hatásuk a talajvízszintre. In: Rakonczay J. (ed): Környezeti változások és az Alföld, Nagyalföld Alapítvány köteti 7, Nagyalföld alapítvány, Békéscsaba, 119–126.
 • Nováky B. és Szesztay K. 2002: Éghajlat és víz a Kárpát-medence tájökológiájában. Hidrológiai Közlöny, 82 (6): 308–314.
 • Pálfai I. 1990: Összefoglaló ismertetés. In: A Duna-Tisza közi hátság vízgazdálkodása (MTESZ Csongrád megyei munkacsoportja) Szeged, 2–4.
 • Pálfai I. 1993: Talajvízszint-süllyedés a Duna-Tisza közén. Vízügyi Közlemények, 75 (4): 431–434.
 • Pálfai I. 1995: A Duna-Tisza közi hátság vízgazdálkodási problémái és megoldásuk lehetséges útjai. Vízügyi Közlemények, 77 (2): 144–161.
 • Pálfai I. 2010: A Duna-Tisza közi hátság vízgazdálkodási sajátosságai. Hidrológia Közlöny, 90 (1): 40–44.
 • Pankotai G. és Rácz J. 1975: Erdészeti vízgazdálkodás. Egyetemi jegyzet, Sopron
 • Sapanov, M. K. 2000: Water uptake by trees on different soils in the northern Caspian region. Eurasian Soil Sci., 33 (11): 1157–1165.
 • Simon M. 1976: A talajvíz-magasság ingadozás hatása az „I 214” nyárfák növekedésére. Erdészeti Kutatások, 68 (2): 5–10.
 • Sitkey J. 2004: Csapadékvíz vizsgálatok ökológiai bázisterületeken. In: Barna T. (ed): Tudományos eredmények a gyakorlatban (Alföldi Erdőkért Egyesület Kutatói Nap), Alföldi Erdőkért Egyesület, Kecskemét, 32–37.
 • Sitkey J. 2008: Vízforgalmi vizsgálatok erdőssztyepp klímában. In: Szulcsán G. (ed): Tudományos eredmények a gyakorlatban (Alföldi Erdőkért Egyesület Kutatói Nap), Alföldi Erdőkért Egyesület, Kecskemét, 48–49.
 • Swift, L.W.; Swank, W.T.; Manikin, J. B; Luxmore, R. J. and Goldstein R. A. 1975: Simulation of evapotranspiration and drainage from mature and clearcut deciduous forests and young pine plantation. Water Resources Research, 11 (4): 667–673. DOI: 10.1029/wr011i005p00667
 • Szabó A.; Kiss K.; Gribovszki Z. és Tóth T. 2012: Erdők hatása a talaj és altalaj sóforgalmára, valamint a talajvíz szintjére. Agrokémia és talajtan, 61 (1): 195–209.
 • Szalai I. 1994: A növények élete. I., JATE Press, Szeged, 141.
 • Szász G. és Tőkei L. 1997: Meterológia mezőgazdáknak, kertészeknek, erdészeknek. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 772.
 • Szesztay K. 1993: Az Alföld vízháztartása. Vízügyi Közlemények, 75 (4): 394–401.
 • Szilágyi, J. and Kovács, Á. 2011: A calibration-free evapotranspiration mapping (CREMAP) technique. In: Labedzki, L. (ed): Evapotranspiration, Vienna, 257–274. DOI: 10.5772/14277
 • Szilágyi, J.; Kovács Á. and Józsa J. 2012: Remote-sensing based groundwater recharge estimates in the Danube-Tisza sand plateau region of Hungary. Journal of hydromechanic, 60 (1): 64–72. DOI: 10.2478/v10098-012-0006-3
 • Szodfridt I. 1974: A talajvíz és a vegetáció kapcsolata Duna-Tisza köze homokterületén. Abstracta botanica, (2): 39–42.
 • Szodfridt I. 1990: Hozzászólás: Major Pál és Neppel Ferenc: A Duna-Tisza közi talajvízszint-süllyedése című cikkéhez (Megjelent a Vízügyi Közlemények 1988. évi 4. füzetének 605–626. oldalán). Vízügyi Közlemények, 72 (3): 287–291.
 • Szodfridt I. 1993: Az erdő és a talajvizek kapcsolata Duna-Tisza közi hátságon. Hidrológia Közlöny, 73 (1): 44–45.
 • Szodfridt I. 1994: Az erdők és a talajvíz kapcsolata a Duna-Tisza közi homokhátságon. In: Pálfai I. (ed): A Duna-Tisza közi hátság vízgazdálkodási problémái. A Nagyalföld alapítvány kötetei 3, Nagyalföld Alapítvány, Békéscsaba, 59–66.
 • Vámos T. és Keveiné Bárány I. 2009: Az élőhelyek és a talajvíz összefüggése a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzetben. Tájökológiai lapok, 7 (1): 103–115. Teljes szöveg
 • Zagyvainé Kiss K. A. 2013: Az erdei avar tömege és víztartó képessége közötti összefüggés. Erdészettudományi Közlemények, 3 (1): 79–89. Teljes szöveg
 • Open Acces - Nyílt hozzáférés

  A cikk teljes terjedelmében szabadon letölthető, és megfelelő forrásmegjelöléssel szabadon felhasználható.

  Javasolt hivatkozás:

  Bolla B., Kalicz P. és Gribovszki Z. (2014): Erdőállományok vízháztartása a kiskunsági homokhátságon. Erdészettudományi Közlemények, 4(2): 21-31.

  4. évfolyam 2. szám,
  21-31. oldal

  Közlésre elfogadva:
  2014. október 6.

  Kapcsolódó cikkek
  a folyóiratban

  8

  A szerzők további cikkei a folyóiratban

  3

  Témájukban kapcsolódó cikkek az Erdészettudományi Közleményekben*

 • Koltay A., Fürjes-Mikó Á., Tenorio-Baigorria I., Eötvös Cs. B. és Horváth L. (2020): Erdő egészségi állapot vizsgálatok a KASZÓ-LIFE projekt keretében. Erdészettudományi Közlemények, 10(2): 97-108.
 • Szabó A., Gribovszki Z., Bolla B., Balog K., Csáfordi P. és Tóth T. (2019): Észak-alföldi akác, nemesnyár és kocsányos tölgy erdőállományok hatása a talajvízre és ionforgalomra. Erdészettudományi Közlemények, 9(2): 87-97.
 • Eötvös Cs. B. és Horváth L. (2018): A szentai-erdő talajvízszint változásai a KASZÓ-LIFE projekt hatására. Erdészettudományi Közlemények, 8(2): 17-23.
 • Herceg A., Kalicz P., Kisfaludi B. és Gribovszki Z. (2018): Egy Thornthwaite típusú vízmérleg modell az éghajlatváltozás hidrológiai hatásainak elemzéséhez. Erdészettudományi Közlemények, 8(1): 73-92.
 • Csáki P., Kalicz P., Csóka G., Brolly G. B., Czimber K. és Gribovszki Z. (2014): Különböző felszínborítások hidrológiai hatásai a klímaváltozás tükrében Zala megye példáján. Erdészettudományi Közlemények, 4(2): 65-76.
 • Csiha I. és Keserű Zs. (2014): Szárazodó homoki termőhelyen álló idős fák gyökérzetének vizsgálata. Erdészettudományi Közlemények, 4(2): 33-42.
 • Zagyvainé K. A., Kalicz P. és Gribovszki Z. (2013): Az erdei avar tömege és víztartó képessége közötti összefüggés. Erdészettudományi Közlemények, 3(1): 79-88.
 • Kalicz P., Gribovszki Z. és Király G. (2011): Galériaerdők hatása a vízfolyások apadási görbéire és ennek információtartalma. Erdészettudományi Közlemények, 1(1): 45-57.
 • A szerzők további megjelent cikkei az Erdészettudományi Közleményekben

  * Automatikusan generált javaslatok a szerzők által megadott kulcsszavak más cikkek címében és kivonataiban való előfordulása alapján. Részletesebb kereséshez kérjük használja a manuális keresést.