Erdészettudományi Közlemények / 5. évfolyam / 1. szám / 101-118. oldal
előző | következő

A fehér fagyöngy (Viscum album L.) hatása a gazdanövényre: a fertőzöttség és az életerő közötti kapcsolat vizsgálata

Baltazár Tivadar, Varga Ildikó és Pejchal Miloš

Kapcsolat a szerzőkkel

Levelező szerző: Baltazár Tivadar

Cím: Valtická 337, 691 44 Lednice, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice, Czech Republic

e-mail cím: baltazartivadar[at]gmail.com

Kivonat

Kutatásunk célja a fehér fagyöngy (Viscum album) fertőzés erősségének, illetve a potenciális gazdafajainak fiziológiai és biomechanikai vitalitása közötti kapcsolat vizsgálata. A vizsgálathoz összesen 9 gazdafaj (Acer campestre, A. platanoides, A. pseudoplatanus, Crataegus monogyna, C. pedicellata, Juglans nigra, Robinia pseudoacacia, Tilia cordata és T. platyphyllos) 3039 egyedét használtuk fel, melyből 1424 példány volt fertőzött. A vizsgált gazdafajok a csehországi lednicei kastélyparkból kerültek ki. Az eredményeink alapján megállapítható, hogy viszonylag szoros kapcsolat áll fenn e három tényező között. A leggyengébb kapcsolatot a mezei juhar (12-17 %), a legszorosabb kapcsolatot pedig a fekete dió (32-39 %) gazdafajok esetén észleltünk, azonban eredményeink ellenére továbbra is tisztázatlan maradt a fa életerejének befolyásoló szerepe a fehér fagyöngy-fertőzésben.

Kulcsszavak: fehér fagyöngy, Viscum album, gazdanövény, gazdafa fiziológiai és biomechanikai vitalitása, félparazita növény

 • Balder, H.; Reuter, A. und Semmler, R. 2003: Handbuch zur Baumkontrolle: Blatt-, Kronen-, Stammprobleme. Patzer Verlag, Berlin.
 • Baltazár, T.; Pejchal, M. and Varga, I. 2013: Evaluation of European mistletoe (Viscum album L.) infection in the castle park in Lednice. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 61 (6): 1565-1574. DOI: 10.11118/actaun201361061565
 • Baltazár, T.; Varga, I. and Pejchal, M. 2012: Hodnotenie pravdepodobnosti napadnutia imelom u niektorých druhoch drevín pomocou loglineárnych modelov. In: Grešová, L. (eds): Zborník z VII. medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov – Veda mladých 2012, SPU, Nitra, 134-143.
 • Barbu, C. 2009: Impact of mistletoe attack (Viscum album ssp. abietis) on the radial growth of silver fir. A case study in the North of Eastern Carpathians. Annals of Forest Research, 52 (1): 89-96.
 • Barbu, C. 2010: The incidence and distribution of white mistletoe (Viscum album ssp. abietis) on Silver fir (Abies alba Mill.) stands from Eastern Carpathians. Annals of Forest Research, 53 (1): 27-36.
 • Barbu, C. O. 2012: Impact of White mistletoe (Viscum album ssp. abietis) infection on needles and crown morphology of silver fir (Abies alba Mill.). Notulae Botanicae Horti Agrobotanici, 40 (2): 152-158. DOI: 10.15835/nbha4027906
 • Barney, C. W.; Hawksworth, F. G. and Geils, B. W. 1998: Hosts of Viscum album. European Journal of Forest Pathology, 28 (3): 187–208. DOI: 10.1111/j.1439-0329.1998.tb01249.x
 • Baumgarten, H. 2004: Kommunale Baumkontrolle zur Verkehrssicherheit: der Leitfaden für den Baumkontrolleur auf der Basis der Hamburger Baumkontrolle. Thalacker Medien, Braunschweig.
 • Culek, M. (ed): 1996: Biogeografické členění České republiky (Biogeographical division of the Czech Republic). Enigma, Praha.
 • Dawson, T. E.; Ehleringer, J. R. and Marshall, J. D. 1990: Sex-ratio and reproductive variation in the mistletoe Phoradendron juniperinum (Viscaceae). American Journal of Botany, 77 (5): 584-589. DOI: 10.2307/2444806
 • Dujesiefken, D. 2005: Baumkontrolle unter Berücksichtigung der Baumart: Bildatlas der typischen Schadsymptome und Auffälligkeiten. 1. Ausg. Thalacker Medien, Braunschweig, 296.
 • Ehsen, H. 1992: Anforderungen an das Baumfeld städtischer Strassenbäume: Kriterien zur Vitalitätserhaltung und Unterpflanzung. In 10. Österreichische Baumpflegetagung. Wien, 25.
 • FLL. 1993: Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Baumpflege und Baumsanierung: Ausgabe 1993. Forschungsgesselschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V. – FLL, Troisdorf.
 • Grundmann, B. M.; Pietzarka, U. und Roloff, A. 2011: Viscum album L. In: Roloff, A. et al. (eds): Enzyklopädie der Holzgewächse, Wiley VCH, Weinheim, 59, Erg. Lfg. 1-23.
 • Grundmann, B. M.; Pietzarka, U. und Roloff, A. 2012: Die Weissbeerige Mistel (Viscum album L.): Biologie, Ökologie, Verwendung und Befallsrisiken. Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft, 97: 75-90.
 • Hirka A. (szerk.): 2011: A 2010. évi biotikus és abiotikus erdőgazdasági károk, valamint a 2011-ben várható károsítások. ERTI, Budapest.
 • Hirka A. és Janik G. 2009: A fehér fagyöngy (Viscum album L.) és a sárga fagyöngy (Loranthus europaeus Jacq.) életmódja és jelentősége Magyarországon. Növényvédelem, 45 (4): 184-190.
 • Hodgson, J. F. 1973: Aspects of the carbon nutrition of angiospermous parasites. PhD thesis, University of Sheffield, UK.
 • Mattheck, G. C. and Breloer, H. 1993a: Feldanleitung für Baumkontrollen mit VTA. Das Gartenamt, 42 (2): 110-116.
 • Mattheck, G. C. and Breloer, H. 1993b: Handbuch der Schadenskunde. Rombach Verlag, Freiburg.
 • Mattheck, G. C. and Breloer, H. 2006: The body language of trees: a handbook for failure analysis. The Stationary Office, London.
 • Mattheck, G. C. 2007: Updated field guide for visual tree assessment. Forschungszentrum Karlsruhe, Karlsruhe.
 • Meyer, D.; Zeileis, A. and Hornik, K. 2014: vcd: Visualizing Categorical Data. R package version 1.3-2.
 • Nickrent, D. L.; Malécot, V.; Vidal-Russell, R. and Der J. R. 2010: A revised classification of Santalales. Taxon, 59 (2): 538-558.
 • Noetzli, K. Ph.; Müller, B. and Sieber, T. N. 2003: Impact of population dynamics of white mistletoe (Viscum album ssp. abietis) on European silver fir (Abies alba). Annals of Forest Science, 60 (8): 773-779. DOI: 10.1051/forest:2003072
 • Pejchal, M. 1995: Hodnocení vitality stromů v městských ulicích. 44-56. In: Stromy v ulicích. Společnost pro zahradní a krajinařskou tvorbu, Praha.
 • Pejchal, M. a Šimek, P. 2012: Metodika hodnocení dřevin pro potřeby památkové péče: koncept pro připomínkování odbornou veřejností. Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, Lednice.
 • Petráčková, V.; Kraus, J. a kol. 2001: Akademický slovník cizích slov. Academia, Praha.
 • R Core Team 2014: R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. Egyéb URL
 • Roloff, A. 1989a: Kronenarchitektur als Zeichen der Baumvitalität bei Laubbäumen. Das Gartenamt, 38 (9): 490-496.
 • Roloff, A. 1989b: Kronenentwicklung und Vitalitätsbeurteilung ausgewählter Baumarten der gemässigten Breiten. Schriften aus der Forstlichen Fakultät der Universität Göttingen und der Niedersächsischen Forstlichen Versuchsanstalt, Band 93, 1-258.
 • Roloff, A. 2001: Baumkronen: Verstandnis und praktische Bedeutung eines komplexen Naturphanomens. Eugen Ulmer Verlag, Stuttgart, 164.
 • Siewniak, M. und Kusche, D. 2002: Baumpflege heute. 4. Aufl. Patzer Verlag, Berlin.
 • Skalický, V. 1988: Regionálně fytogeografické členění (Regional-phytogeographical division). 103-121. In: Hejný, S., Slavík, B. (ed): Květena České socialistické republiky 1. Academia, Praha.
 • Spálavský, M. 2001: Zhodnocení rodu Viscum L. z pohledu zahradní a krajinářské tvorby. Diplomová práca, Mendelu v Brně, Zahradnická fakulta, Lednice.
 • Stopp, F. 1961: Unsere Misteln. Ziemsen Verlag, Wittenberg Lutherstadt.
 • Těšitel J.; Plavcová L. and Cameron D. D. 2010: Interactions between hemiparasitic plants and their hosts. Plant Signaling and Behavior, 5 (9): 1072-1076. DOI: 10.4161/psb.5.9.12563
 • Tsopelas, P.; Angelopoulos, A.; Economou, A. and Soulioti, N. 2004: Mistletoe (Viscum album) in the fir forest of Mount Parnis, Greece. Forest Ecology and Management, 202 (1-3): 59-65. DOI: 10.1016/j.foreco.2004.06.032
 • Tubeuf, C. v. 1923: Monographie der Mistel. Verlag Oldenbourg, München. DOI: 10.5962/bhl.title.15456
 • Varga, I.; Poczai, P.; Tiborcz, V.; Aranyi, N. R.; Baltazár, T.; Bartha, D.; Pejchal, M. and Hyvönen, J. 2014: Changes in the distribution of European mistletoe (Viscum album) in Hungary during the last hundred years. Folia Geobotanica, 49 (4): 559-577. DOI: 10.1007/s12224-014-9193-5
 • Wangerin, W. 1937: Loranthaceae. 953-1146. In: Kirchner, O. v.; Loew, E. and Schroeter, C. (eds): Lebensgeschichte der Blutenpflanzen Mitteleuropas, vol. II/1. Ulmer, Stuttgart.
 • Zuber, D. 2004: Biological flora of Central Europe: Viscum album L. Flora, 199 (3): 181-203.
 • Open Acces - Nyílt hozzáférés

  A cikk teljes terjedelmében szabadon letölthető, és megfelelő forrásmegjelöléssel szabadon felhasználható.

  Javasolt hivatkozás:

  Baltazár T., Varga I. és Pejchal M. (2015): A fehér fagyöngy (Viscum album L.) hatása a gazdanövényre: a fertőzöttség és az életerő közötti kapcsolat vizsgálata. Erdészettudományi Közlemények, 5(1): 101-118. DOI: 10.17164/EK.2015.007

  5. évfolyam 1. szám,
  101-118. oldal

  DOI: 10.17164/EK.2015.007

  Közlésre elfogadva:
  2015. október 10.

  Kapcsolódó cikkek
  a folyóiratban

  4

  Témájukban kapcsolódó cikkek az Erdészettudományi Közleményekben*

  * Automatikusan generált javaslatok a szerzők által megadott kulcsszavak más cikkek címében és kivonataiban való előfordulása alapján. Részletesebb kereséshez kérjük használja a manuális keresést.