Erdészettudományi Közlemények / 5. évfolyam / 1. szám / 119-128. oldal
előző | következő

A Bockerek-erdő Macroheterocera faunájának állatföldrajzi és ökológiai jellemzése

Szanyi Szabolcs, Szőcs Levente és Varga Zoltán

Kapcsolat a szerzőkkel

Levelező szerző: Szanyi Szabolcs

Cím: H-3232 Mátrafüred, Hegyalja út 18.

e-mail cím: szanyiszabolcs[at]gmail.com

Kivonat

A Beregi-sík az Alföld leghűvösebb, legcsapadékosabb területe, egyúttal a leggazdagabb természetközeli állapotú erdőkben. Közülük az egyik legfontosabb a Tákos és Vámosatya közötti Bockerek-erdő. Természetvédelmi terület, nagy része erdőrezervátum; állapotát rendszeresen monitorozni kell. Az Erdészeti Tudományos Intézet hosszabb idő óta fénycsapdát működtet a terület szegélyén. Ennek anyagából az éjjeli aktivitású nagylepkék 9 éves fajlistájának adatait dolgoztuk fel. Mivel ez mennyiségi adatokat nem tartalmaz, ezért a faunát állatföldrajzi szempontból a különböző faunaelemek, míg ökológiai szempontból a faunakomponensek arányai alapján jellemeztük, külön kitérve a kártevő fajokra.

Kulcsszavak: keményfa-ligeterdő, gyertyános-tölgyes, alapfauna, faunaelemek, montán fajok

 • Ács, E.; Bálint, Zs.; Ronkay, G.; Ronkay, L.; Szabóky, Cs.; Varga, Z. and Vojnits, A. 1991: The Lepidoptera of the Bátorliget nature conservation areas. In: Mahunka, S. (ed.): The Bátorliget Nature Reserves – after forty years. Vol. 2. Hungarian Natural History Museum, Budapest, 505-541.
 • Bartha D. és Vidéki R. (szerk.) 2008: A Bockerek-erdő. Nyírerdő Nyírségi Erdészeti Zrt., Nyíregyháza – Sopron.
 • Deli, T.; Sümegi, P. and Kiss, J. 1997: Biogeographical characterisation of the Mollusc fauna on Szatmár-Bereg Plain. In: Tóth, E. and Horváth, R. (eds): Proceedings of the „Research Conservation, Management” Conference (Aggtelek) 1-5 May 1966. - ANP Füzetek Aggtelek Vol I, 123-129.
 • Fekete G. és Varga Z. (szerk.) 2006: Magyarország tájainak növényzete és állatvilága. MTA Társadalomkutató Központ. Budapest.
 • Hargitai Z. 1943: Adatok a beregi sík erdeinek ismeretéhez. Debreceni Szemle, 17: 64-67.
 • Jávorka S. és Csapody V. 1955: Erdő-mező virágai – A magyar flóra színes kis atlasza. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest.
 • Kitching, R. L.; Orr, A. G.; Thalib, L.; Mitchell, H.; Hopkins, M. S. and Graham, A. W. 2000: Moth assemblages as indicators of environmental quality in remnants of upland Australian rain forest. Journal of Applied Ecology 37: 284–297. DOI: 10.1046/j.1365-2664.2000.00490.x
 • Kovács L. 1953: Bátorliget nagylepke faunája. Macrolepidoptera. (Macrolepidoptera fauna of Bátorliget). In: Székessy V. (szerk.): Bátorliget élővilága. Akadémiai Kiadó, Budapest, 326-380.
 • Ködöböcz, V. and Magura, T. 1999: Biogeographical connections of the carabid fauna (Coleoptera) of the Beregi-síkság to the Carpathians. Folia Entomologica Hungarica, 60: 195-203.
 • Lovassy S. 1931: Az Ecsedi-láp és madárvilága fennállása utolsó évtizedeiben. Magyar Tudományos Akadémia. Budapest.
 • Magura, T.; Ködöböcz, V.; Tóthmérész, B.; Molnár, T.; Elek, Z.; Szilágyi, G. and Hegyessy, G. 1997: Carabid fauna of the Beregi-síkság and its biogeographical relations (Coleoptera, Carabidae). Folia Entomologica Hungarica, 58: 73-82.
 • Mészáros Z. 2012: A magyarországi nagylepkék gyakorlati albuma. Szalkay József Magyar Lepkészeti Egyesület. Inkart Kft.
 • Simon T. 1952: Montán elemek az Észak-Alföld flórájában és növénytakarójában. Annales Biologicae Universitatis Debreceniensis, 1: 146-174.
 • Simon T. 1957: Az Észak-Alföld erdői. Akadémiai Kiadó, Budapest.
 • Simon, T. 1960: Die Vegetation der Moore in den Naturschutzgebieten des Nördlichen Alföld. Acta Botanica Hungarica 6: 107-137.
 • Szabóky Cs. és Leskó K. 1999: Lepidoptera – lepkék. 354-409. In: Tóth J. (szerk.): Erdészeti rovartan. Agroinform Kiadó, Budapest.
 • Szanyi Sz. 2015: Egy kárpátaljai erdőrezervátum jellemzése az éjjeli nagylepkefauna alapján. e-Acta Naturalia Pannonica, 8: 91-110.
 • Truxa, Ch. 2013: Community ecology of moths in floodplain forests of Eastern Austria. Ph.D. Dissertation, Universität Wien.
 • Uherkovich Á. 1981: A Barcsi borókás nagylepkefaunája II. (Lepidoptera). Dunántúli Dolgozatok, Természettudományi Sorozat, 89-125.
 • Uherkovich Á. 1983: A Barcsi borókás nagylepkefaunája III. (Lepidoptera). Dunántúli Dolgozatok, Természettudományi Sorozat, 3: 5-72.
 • Uherkovich Á. és Ábrahám L. 1995: A nagylepke (Lepidoptera, Macrolepidoptera) kutatások faunisztikai eredményei a Dráva mentén. Dunántúli Dolgozatok, Természettudományi Sorozat, 8: 139-159.
 • Varga Z. 2003: A Kárpát-medence állatföldrajza. 89-119. In: Láng I.; Bedő Z.; és Csete L. (szerk.): Növény, állat, élőhely. Magyar Tudománytár III.
 • Varga, Z.; Ronkay, L.; Bálint, Zs.; Gyula, L. M. and Peregovits, L. 2004: Checklist of the fauna of Hungary. Volume 3. Macrolepidoptera. – Hungarian Natural History Museum, Budapest.
 • Varga Z. (szerk.) 2011: Magyarország nagylepkéi – Macrolepidoptera of Hungary. Heterocera Press, Budapest.
 • Zilli, A.; Varga, Z.; Ronkay, G. and Ronkay, L. 2009: The Witt Catalogue – A taxonomic atlas of the Eurasian and North African Noctuoidea, Volume 3: Apameini. Heterocera Press, Budapest.
 • Open Acces - Nyílt hozzáférés

  A cikk teljes terjedelmében szabadon letölthető, és megfelelő forrásmegjelöléssel szabadon felhasználható.

  Javasolt hivatkozás:

  Szanyi Sz., Szőcs L. és Varga Z. (2015): A Bockerek-erdő Macroheterocera faunájának állatföldrajzi és ökológiai jellemzése. Erdészettudományi Közlemények, 5(1): 119-128. DOI: 10.17164/EK.2015.008

  5. évfolyam 1. szám,
  119-128. oldal

  DOI: 10.17164/EK.2015.008

  Közlésre elfogadva:
  2015. október 10.

  Kapcsolódó cikkek
  a folyóiratban

  6

  A szerzők további cikkei a folyóiratban

  5

  Témájukban kapcsolódó cikkek az Erdészettudományi Közleményekben*

  A szerzők további megjelent cikkei az Erdészettudományi Közleményekben

  * Automatikusan generált javaslatok a szerzők által megadott kulcsszavak más cikkek címében és kivonataiban való előfordulása alapján. Részletesebb kereséshez kérjük használja a manuális keresést.