Erdészettudományi Közlemények / 6. évfolyam / 1. szám / 79-97. oldal
előző | következő

Erdőborítás-változás a Kárpát-medence térségében a 19. század közepétől napjainkig

Konkoly-Gyuró Éva és Balázs Pál

Kapcsolat a szerzőkkel

Levelező szerző: Konkoly-Gyuró Éva

Cím: H-9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 4.

e-mail cím: konkoly-gyuro.eva[at]nyme.hu

Kivonat

A területhasználat és a felszínborítás történeti vizsgálata révén az ember tájalakító hatását követhetjük nyomon. A NASA „Felszínborítás- és tájhasználat-változás tudományos programja” által támogatott projekt keretében „A Kárpát-medence felszínborítás-változása az elmúlt 200 évben” címet viselő kutatás során történeti térképekre és a jelenkori CLC3 adatbázisokra támaszkodva állítottuk elő a közel 350 000 km2-es mintaterület történeti felszínborítási adatbázisát. A változáselemzés során négy idősíkot vetettünk össze a 19. század közepétől napjainkig. Jelen tanulmányban a térinformatikai és statisztikai módszerekkel végzett történeti felszínborítás elemzésének eredményeiből az erdőborításra vonatkozó információkat adjuk közre. Bemutatjuk a teljes vizsgált terület és azon belül a domborzat alapján elkülönített tájtípusok jellemző vonásait és átalakulási trendjeit.

Kulcsszavak: Történeti felszínborítás, tájváltozás, erdőborítás-változás, Kárpát-medence

 • Antrop, M. 2005: Why landscapes of the past are important for the future. Landscape and Urban Planning, 70 (1-2): 21-34. DOI: 10.1016/j.landurbplan.2003.10.002
 • Arcanum 2006a: Az Első Katonai Felmérés: Magyar Királyság (1763-1787) 1:28.800. Budapest. Arcanum Adatbázis Kft.
 • Arcanum 2006b: A Második Katonai Felmérés: Magyar Királyság (1806-1869) 1:28.800. Arcanum Adatbázis Kft. Budapest.
 • Arcanum 2007: A Harmadik Katonai Felmérés (1869-1887): a Magyar Szent Korona Országai 1:25.000. Arcanum Adatbázis Kft. Budapest.
 • Balázs P.; Konkoly-Gyuró É.; Bacsárdi V. és Király G. 2012: A tájváltozás percepciója, a táj átalakulásának feltárása történeti térképelemzés és kérdőíves felmérés alapján az Őrségben és a Vendvidéken. In: Konkoly-Gyuró, É. (Szerk.): Szakmai jelentés a "Transnational Ecological Network in Central Europe" projekt 6-os munkacsomagjában. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó. Sopron. 64 p. ISBN 978-963-334-073-8.
 • Bartos-Elekes Zs. 2015: Erdély tájfelosztásának vázlatos térképe. Kézirat. Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Földrajz Kar, Magyar Földrajzi Intézet, Kolozsvár, Románia.
 • Bender, O.; Boehmer, H. J.; Jens, D. and Schumacher, K. P. 2005: Using GIS to analyse long-term cultural landscape change in Southern Germany. Landscape and Urban Planning, 70 (1-2): 111-125. DOI: 10.1016/j.landurbplan.2003.10.008
 • Carmona, A. and Nahuelhual, L. 2012: Combining land transitions and trajectories in assessing forest cover change. Applied Geography, 32 (2): 904-915. DOI: 10.1016/j.apgeog.2011.09.006
 • Cousins, S. A. O. 2001: Analysis of land-cover transitions based on 17th and 18th century cadastral maps and aerial photographs. Landscape Ecology, 16 (1). 41-54. DOI: 10.1023/a:1008108704358
 • EEA 2003: Digital map of European ecological regions. 1:2.500.000. European Environment Agency (EEA).
 • EEA 2013: EEA reference grid. European Environment Agency (EEA).
 • EEA 2014: CORINE Felszínborítási adatbázis. 17-es verzió (2013/12). European Environment Agency (EEA).
 • ESRI 2009: ArcMap 9.3. ESRI - Environmental Systems Resource Institute. Redlands, California, USA.
 • Fuchs, R.; Herold, M.; Verburg, P. H.; Clevers, J. G. P. W. and Eberle, J. 2015: Gross changes in reconstructions of historic land cover/use for Europe between 1900 and 2010. Global Change Biology, 21 (1): 299-313. DOI: 10.1111/gcb.12714
 • Gallego, J. and Delincé, J. 2010: The European Land Use and Cover Area - Frame Statistical Survey. Agricultural Survey Methods. John Wiley & Sons, Ltd. pp. 149-168. DOI: 10.1002/9780470665480.ch10
 • Gerard, F.; Petit, S.; Smith, G.; Thomson, A.; Brown, N.; Manchester, S.; Wadsworth, R.; Bugar, G.; Halada, L.; Bezák, P.; Boltiziar, M.; De badts, E.; Halabuk, A.; Mojses, M.; Petrovic, F.; Gregor, M.; Hazeu, G.; Mücher, C. A.; Wachowicz, M.; Huitu, H.; Tuominen, S.; Köhler, R.; Olschofsky, K.; Ziese, H.; Kolar, J.; Sustera, J.; Luque, S.; Pino, J.; Pons, X.; Roda, F.; Roscher, M. and Feranec, J. 2010: Land cover change in Europe between 1950 and 2000 determined employing aerial photography. Progress in Physical Geography, 34 (2): 183-205. DOI: 10.1177/0309133309360141
 • GNU PSPP 2016: GNU PSPP. Version 0.9.0. Computer Software. Free Software Foundation. Boston, USA.
 • Griffiths, P.; Kuemmerle, T.; Baumann, M.; Radeloff, V. C.; Abrudan, I. V.; Lieskovsky, J.; Munteanu, C.; Ostapowicz, K. and Hostert, P. 2014: Forest disturbances, forest recovery, and changes in forest types across the Carpathian ecoregion from 1985 to 2010 based on Landsat image composites. Remote Sensing of Environment, 151: 72-88. DOI: 10.1016/j.rse.2013.04.022
 • HM Térképészeti Intézet 1957-1959: Az 1953-59-ben készített Újfelmérés 1:25.000 méretarányú térképszelvényei. Magyar Néphadsereg Vezérkara. Hadtörténeti Térképtár. Budapest.
 • Jankó A. 2007: Magyarország katonai felmérései: 1763-1950. Argumentum. Budapest. 196 p. ISBN 9789634464334
 • Kaim, D.; Kozak, J.; Kolecka, N.; Ziółkowska, E.; Ostafin, K.; Ostapowicz, K.; Gimmi, U.; Munteanu, C. and Radeloff, V. C. 2016: Broad scale forest cover reconstruction from historical topographic maps. Applied Geography, 67: 39-48. DOI: 10.1016/j.apgeog.2015.12.003
 • Kienast, F. 1993: Analysis of historic landscape patterns with a Geographical Information System - a methodological outline. Landscape Ecology, 8 (2): 103-118. DOI: 10.1007/BF00141590
 • Király G.; Konkoly-Gyuró É.; Márkus I.; Nagy D. és Sági É. 2013: A Fertő tónak és környékének változásai régi térképek alapján. V. Magyar Tájökológiai Konferencia kiadványa. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó. Sopron, 55-61. ISBN 978-963-334-102-5.
 • Konkoly-Gyuró É.; Balázs P.; Tirászi Á. és Király G. 2016: Felszínborítás-változások a történelmi Magyarország tájain a 19. század közepétől napjainkig. In: Horváth, G. (Szerk.): Tájhasználat és tájvédelem – kihívások és lehetőségek. A Budapesten, 2015. május 21-22. között zajlott VI. Magyar Tájökológiai Konferencia kiadványa. ISBN 978-963-284-778-8. 87-96.
 • Konkoly-Gyuró, É.; Nagy, D.; Balázs, P. and Király, G. 2010: Assessment of land cover change in western Hungarian landscapes. In: Balázs, P.-Konkoly-Gyuró, É. (Eds.): TransEcoNet Workshop on Landscape History, Proceedings. NyME Kiadó. Sopron, 5-10.
 • Konkoly-Gyuró É.; Tirászi Á.; Balázs P.; Nagy D. és Király G. 2014: A vízrendszer, a felszínborítás és a tájkarakter változása a Fertő-Hanság medencében. In: Füleky, G. (Szerk.): A táj változásai a Kárpát-medencében. A vízgazdálkodás története a Kárpát-medencében. X. Tájtörténeti Konferencia kötete. Környezetkímélő Agrokémiáért Alapítvány, 42-48.
 • Kozak, J. 2003: Forest Cover Change in the Western Carpathians in the Past 180 Years - a case study in the Orawa Region in Poland. Mountain Research and Development, 23 (4): 369-375. DOI: 10.1659/0276-4741(2003)023[0369:FCCITW]2.0.CO;2
 • Kozak, J.; Estreguil, C. and Ostapowicz, K. 2008: European forest cover mapping with high resolution satellite data: The Carpathians case study. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 10 (1): 44-55. DOI: 10.1016/j.jag.2007.04.003
 • Kozak, J.; Estreguil, C. and Vogt, P. 2007: Forest cover and pattern changes in the Carpathians over the last decades. European Journal of Forest Research, 126 (1): 77-90. DOI: 10.1007/s10342-006-0160-4
 • Kuemmerle, T.; Müller, D.; Griffiths, P. and Rusu, M. 2009: Land use change in Southern Romania after the collapse of socialism. Regional Environmental Change, 9 (1): 1-12. DOI: 10.1007/s10113-008-0050-z
 • Kuemmerle, T.; Perzanowski, K.; Chaskovskyy, O.; Ostapowicz, K.; Halada, L.; Bashta, A.-T.; Kruhlov, I.; Hostert, P.; Waller, D. M. and Radeloff, V. C. 2010: European Bison habitat in the Carpathian Mountains. Biological Conservation, 143 (4): 908-916. DOI: 10.1016/j.biocon.2009.12.038
 • Li, W.; Ciais, P.; MacBean, N.; Peng, S.; Defourny, P. and Bontemps, S. 2016: Major forest changes and land cover transitions based on plant functional types derived from the ESA CCI Land Cover product. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 47: 30-39. DOI: 10.1016/j.jag.2015.12.006
 • Lieskovský, J.; Bezák, P. and Izakovičová, Z. 2010: Protection of representative landscape ecosystem of Slovakia. Modern management of mine producing, geology and environmental protection 2: proceedings from 10th international multidisciplinary scientific geoconference - Albena: SGEM, 717-723. ISBN 978-954-91818-1-4.
 • Mouillot, F.; Ratte, J. P.; Joffre, R.; Mouillot, D. and Rambal, S. 2005: Long-term forest dynamic after land abandonment in a fire prone Mediterranean landscape (central Corsica, France). Landscape Ecology, 20 (1): 101-112. DOI: 10.1007/s10980-004-1297-5
 • Munteanu, C.; Kuemmerle, T.; Boltiziar, M.; Butsic, V.; Gimmi, U.; Lúboš, H.; Kaim, D.; Király, G.; Konkoly-Gyuró, É.; Kozak, J.; Lieskovský, J.; Mojses, M.; Müller, D.; Ostafin, K.; Ostapowicz, K.; Shandra, O.; Štych, P.; Walker, S. and Radeloff, V. C. 2014: Forest and agricultural land change in the Carpathian region - A meta-analysis of long-term patterns and drivers of change. Land Use Policy, 38: 685-697. DOI: 10.1016/j.landusepol.2014.01.012
 • Munteanu, C.; Kuemmerle, T.; Keuler, N. S.; Müller, D.; Balázs, P.; Dobosz, M.; Griffiths, P.; Halada, L.; Kaim, D.; Király, G.; Konkoly-Gyuró, É.; Kozak, J.; Lieskovsky, J.; Ostafin, K.; Ostapowicz, K.; Shandra, O. and Radeloff, V. C. 2015: Legacies of 19th century land use shape contemporary forest cover. Global Environmental Change, 34: 83-94. DOI: 10.1016/j.gloenvcha.2015.06.015
 • Nagy D. 2003: Tájtörténeti kutatások a Gömör-Tornai-karszton I. A történelmi táj rekonstrukciója az ANP környezetében az I-III. Katonai Felmérések alapján. Kutatások az Aggteleki Nemzeti Parkban, ANP füzetek, Vol. 2. Jósvafő, ISSN 1417-0442.
 • Nagy D. 2008: A történeti felszínborítás térképezése a Tisza-völgyben. In: Flachner Z.; Kovács A.; Kelemen É. (Szerk.): A történeti felszínborítás térképezése a Tisza-völgyben. A Tisza biológiai változatosságának megőrzése integrált ártéri gazdálkodás segítségével. Szemináriumkötet. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM) SZÖVET (Szövetség az Élő Tiszáért). Budapest., 8-38.
 • NASA JPL 2013: NASA Shuttle Radar Topography Mission,Version 3, 3 arc second. NASA EOSDIS Land Processes DAAC, USGS Earth Resources Observation and Science (EROS) Center, Sioux Falls, South Dakota (https://lpdaac.usgs.gov), accessed October 29, 2015. DOI: 10.5067/MEaSUREs/SRTM/SRTMGL3.003
 • Pécsi M.; Bassa L.; Beluszky P. és Berényi I. 1989: Magyarország Nemzeti Atlasza. Kartográfiai Vállalat. Budapest, ISBN 963-351-508-4.
 • Sereda, S. and Lukáň, M. 2009: Assessment of changes in landuse development in the Magura and the Eastern Tatras in the years 1772-2003. Oecologia Montana, 18: 1-18.
 • Open Acces - Nyílt hozzáférés

  A cikk teljes terjedelmében szabadon letölthető, és megfelelő forrásmegjelöléssel szabadon felhasználható.

  Javasolt hivatkozás:

  Konkoly-Gyuró É. és Balázs P. (2016): Erdőborítás-változás a Kárpát-medence térségében a 19. század közepétől napjainkig. Erdészettudományi Közlemények, 6(1): 79-97. DOI: 10.17164/EK.2016.007

  6. évfolyam 1. szám,
  79-97. oldal

  DOI: 10.17164/EK.2016.007

  Közlésre elfogadva:
  2016. szeptember 27.

  A szerzők további cikkei a folyóiratban

  1