Erdészettudományi Közlemények / 6. évfolyam / 1. szám / 61-78. oldal
előző | következő

Az időjárás hatása egy időskorú bükkös évenkénti körlap-növekedésére

Führer Ernő, Edelényi Márton, Jagodics Anikó, Jereb László, Horváth László, Kern Zoltán, Móring Andrea, Szabados Ildikó és Pödör Zoltán

Kapcsolat a szerzőkkel

Levelező szerző: Führer Ernő

Cím: H-9400 Sopron, Paprét 17.

e-mail cím: fuhrere[at]erti.hu

Kivonat

Egy Soproni-hegységben található bükkös évenkénti körlap-növekedésének meteorológiai jellemzőkkel való összefüggését vizsgáltuk az 1985 és 2007 közötti időszakban. Értékeltük a terület időjárási körülményeit, és töréspont-elemzés alkalmazásával megállapítottuk, hogy a vegetációs időszak egyes hónapjaiban a hőmérséklet tekintetében növekedés, míg a csapadék esetében csökkenés mutatható ki. A körlap-növekedés éven belüli és évek közötti változásai tekintetében a fő növekedési időszakaszban (V-VIII. hónap) egyértelmű csökkenés, a befejező növekedési időszakaszban (IX-X.) pedig egyértelmű emelkedés figyelhető meg, miközben az éves növekedés erősen csökkenő tendenciájú. Többváltozós lineáris modell alkalmazásával elemeztük az éves körlapnövedék és a tárgyév, illetve az előző két év különböző klimatikus paraméterei közötti kapcsolatokat. Megállapítottuk, hogy az előző év nyári csapadéka pozitívan, míg őszének hőmérséklete negatívan hat. A tárgyév tavaszának, kora nyarának csapadéka szintén segíti a növekedést, azonban a június-júliusi nagy meleg visszaveti azt. A kapott eredmények alapján megállapítható, hogy a klíma-előrejelzéseknek megfelelően jelentős csökkenés várható a bükkösök növedékében, miközben a fafaj vitalitása és toleranciaszintje is esni fog.

Kulcsszavak: bükk, körlapnövedék, meteorológiai jellemzők

 • Bartholy, J.; Pongrácz, R.; Torma, Cs.; Pieczka, I.; Kardos, P. and Hunyady, A. 2009: Analysis of regional climate change modelling experiments for the Carpathian basin. International Journal of Global Warming, 1: 238-252. DOI: 10.1504/ijgw.2009.027092
 • Berki, I.; Rasztovits, E.; Móricz, N. and Mátyás, Cs. 2009: Determination of the drought tolerance limit of beech forests and forecasting their future distribution in Hungary. Cereal Research Communications, 37: 613-616.
 • Borovics, A. and Mátyás, Cs. 2013: Decline of genetic diversity of sessile oak at the retracting (xeric) limits. Annals of Forest Science, 70 (8): 835-844. DOI: 10.1007/s13595-013-0324-6
 • Bräker, O.U. 1996: Growth trends of Swiss forests: Tree-ring data. Case study Toppwald. In: Spiecker, H.; Mielikäinen, K.; Köhl, M. and Skovsgaard, J.P. (eds): Growth trends in European forests. Springer Berlin, Heidelberg. 199-217. DOI: 10.1007/978-3-642-61178-0_16
 • Briffa, K.R.; Osborn, J.T.; Schweingruber, H.F.; Jones, D.P.; Shiyatov, G.S. and Vaganov, A.E. 2002: Tree-ring width and density data around the Northern Hemisphere: Part 1, local and regional climate signals. The Holocene, 12: 737-757. DOI: 10.1191/0959683602hl587rp
 • Büntgen, U.; Frank C.D.; Schmidhalter, M.;·Neuwirth, B.; Seifert, M. and Esper, J. 2006: Growth/climate response shift in a long subalpine spruce chronology. Trees, 20: 99-110. DOI: 10.1007/s00468-005-0017-3
 • Csóka Gy. 1996: Aszályos évek – fokozódó rovarkárok erdeinkben. Növényvédelem, 32: 541-551.
 • Csóka, Gy. 1997: Increased insect drought impact damage in Hungarian forests under drought impact. Biologia, 52: 159-162.
 • Csóka Gy.; Koltay A.; Hirka A. és Janik G. 2009. Az aszályosság hatása kocsánytalan tölgyeseink és bükköseink egészségi állapotára. „Klíma-21” Füzetek, 57: 64-73.
 • Čufar, K.; Prislan, P.; de Luis, M. and Gričar; J. 2008: Tree-ring variation, wood formation and phenology of beech (Fagus sylvatica) from a representative site in Slovenia, SE Central Europe. Trees, 22: 749-758. DOI: 10.1007/s00468-008-0235-6
 • Czúcz, B.; Gálhidy, L. and Mátyás, Cs. 2011: Present and forecasted xeric climatic limits of beech and sessile oak distribution at low altitudes in Central Europe. Annals of Forest Science, 68: 99-108. DOI: 10.1007/s13595-011-0011-4
 • Czúcz B.; Gálhidy L. és Mátyás Cs. 2013: A bükk és a kocsánytalan tölgy elterjedésének szárazsági határa. Erdészettudományi Közlemények, 3 (1): 39-53. Teljes szöveg
 • Di Filippo, A.; Biondi, F.; Čufar, K.; De Luis, M.; Grabner, M.; Maugeri, M.; Presutti Saba, E.; Schirone, B. and Piovesan, G. 2007: Bioclimatology of beech (Fagus sylvatica L.) in the Eastern Alps: spatial and altitudinal climatic signals identified through a tree-ring network. Journal of Biogeography, 34: 1873-1892. DOI: 10.1111/j.1365-2699.2007.01747.x
 • Dittmar, C.; Zech, W. and Elling, W. 2003: Growth variations of common beach (Fagus sylvatica L.) under different climatic and environmental conditions in Europe – a dendroecological study. Forest Ecology and Management, 173 (1-3): 63-78. DOI: 10.1016/s0378-1127(01)00816-7
 • Edelényi M.; Pödör Z. és Jereb L. 2011: Transzformált adatsorok alkalmazása a fák növekedése és az időjárási paraméterek kapcsolatának vizsgálatában. Agrárinformatika, 2: 39-48.
 • Faragó, T.; Láng, I. and Csete, L. (eds) 2010: Climate change and Hungary: mitigating the hazard and preparing for the impacts (the „VAHAVA” Report). Egyéb URL
 • Führer E. 1994: Csapadékmérések bükkös-, kocsánytalantölgyes és lucfenyves ökoszisztémákban. Erdészeti Kutatások, 84: 11-35.
 • Führer E. 1995: Az időjárás változásának hatása az erdők fatermőképességére és egészségi állapotára. Erdészeti Lapok, 130 (6): 176-178. Teljes szöveg
 • Führer E. 2010: A fák növekedése és a klíma. „KLÍMA-21” Füzetek, 61: 98-107.
 • Führer, E. und Járó, Z. 1992: Auswirkungen der Klimaänderung auf die Waldbestände Ungarns. Österreichische Forstzeitung, 9: 25-27.
 • Führer, E.; Horváth, L.; Jagodics, A.; Machon, A. and Szabados, I. 2011a: Application of a new aridity index in Hungarian forestry practice. Időjárás, 115 (3): 103-118.
 • Führer E.; Marosi Gy.; Jagodics A. és Juhász I. 2011b. A klímaváltozás egy lehetséges hatása az erdőgazdálkodásban. Erdészettudományi Közlemények, 1 (1): 17-28. Teljes szöveg
 • Führer, E.; Jagodics, A.; Juhász, I.; Marosi, Gy. and Horváth, L. 2013: Ecological and economical impacts of climate change on Hungarian forestry practice. Időjárás, 117 (2): 159-174.
 • Führer, E.; Edelényi, M.; Horváth, L.; Jagodics, A.; Jereb, L.; Kern, Z.; Móring, A.; Szabados, I. and Pödör, Z. 2016: Effect of weather conditions on annual and intra-annual basal area increments of a beech stand in the Sopron Mountains in Hungary. Időjárás, 120 (2): 127-161.
 • Garamszegi, B. and Kern, Z. 2014: Climate influence on radial growth of Fagus sylvatica growing near the edge of its distribution in Bükk Mts., Hungary. Dendrobiology, 72: 93-102. DOI: 10.12657/denbio.072.008
 • Gálos, B.; Lorenz, Ph. and Jacob, D. 2007: Will dry events occur more often in Hungary in the future? Environmental Research Letters, 2: 034006. DOI: 10.1088/1748-9326/2/3/034006
 • Gálos, B.; Jacob, D. and Mátyás, Cs. 2011: Regional characteristics of climate change altering effects of afforestation. Environmental Research Letters, 6 (4): 044010. DOI: 10.1088/1748-9326/6/4/044010
 • Gálos, B.; Hänsler, A.; Kindermann, G.; Rechid, D.; Sieck, K. and Jacob, D. 2012: The role of forests in mitigating climate change – a case study for Europe. Acta Silvatica et Lignaria Hungarica, 8: 87-102. Teljes szöveg
 • Gruber, F. 2002: Wachstum von Altbuchen (Fagus sylvatica L.) auf einem Kalkstandort (Göttinger/Södderich) in Abhängigkeit von der Witterung. III. Bohrkenanalysen. Allgemeine Forst- und Jagdzeitung, 173 (7/8): 117-122.
 • Gruber, F. 2004: Die Steuerung des sogenannten „Blattverlust” der Buche (Fagus sylvatica L.) durch die Witterung. Allgemeine Forst- und Jagdzeitung, 175 (4/5): 83-94.
 • Gutiérrez, E.; Campelo, F.; Julio Camarero, J.; Ribas, M.; Muntán, E.; Nabais, C. and Freitas, H. 2011: Climate controls act at different scales on the seasonal pattern of Quercus ilex L. stem radial increments in NE Spain. Trees, 25: 637-646. DOI: 10.1007/s00468-011-0540-3
 • Halupa L.-né 1967: Adatok a sziki tölgyesek növekedési menetének vizsgálatából. Erdészeti Kutatások, 63: 95-108.
 • Hasenauer, H.; Nemani. R. R.; Schadauer, K. and Running, S. W. 1999: Forest growth response to changing climate between 1961 and 1990 in Austria. Forest Ecology and Management, 122: 209-219. DOI: 10.1016/s0378-1127(99)00010-9
 • Hirka A. és Csóka Gy. 2010: Abiotikus károk Magyarország erdeiben. Növényvédelem, 46 (11): 513-517.
 • Járó Z. és Tátraaljai E.-né 1985: A fák éves növekedése. Erdészeti Kutatások, 76-77: 221-234.
 • Kahle, H.P. 2008: Causes and consequences of forest growth trends in Europe: Results of the Recognition Project. Brill, Boston. DOI: 10.1163/ej.9789004167056.i-261
 • Klapwijk, M.J.; Csóka, Gy,; Hirka, A. and Björkman, C. 2013: Forest insects and climate change: long-term trends in herbivore damage. Ecology and Evolution, 3 (12): 4183-4196. DOI: 10.1002/ece3.717
 • Kern, Z. and Popa, J. 2007: Climate-growth relationship of tree species from a mixed stand of Apuseni Mts., Romania. Dendrochronologia, 24 (2-3): 109-115. DOI: 10.1016/j.dendro.2006.10.006
 • Kozlowski, T.T.; Kramer, P.J. and Pallardy, S.G. 1991: The physiological ecology of woody plants. Academic Press, San Diego, Toronto. DOI: 10.1016/c2009-0-02706-8
 • Lakatos, F. and Molnár, M. 2009: Mass mortality of beech (Fagus sylvatica L.) in South-West Hungary. Acta Silvatica et Lignaria Hungarica, 5: 75-82. Teljes szöveg
 • Larcher, W. 2001: Ökophysiologie der Pflanzen. 6. Aufl. Suttgart, Ulmer.
 • Lebourgeois, F.; Bréda, N.; Ulrich, E. and Granier, A. 2005: Climate–tree-growth relationships of European beech (Fagus sylvatica L.) in the French permanent plot network (RENECOFOR). Trees, 19: 385-401. DOI: 10.1007/s00468-004-0397-9
 • Liming, F.G. 1957: Homemade dendrometers. Journal of Forestry, 55 (8): 575-577.
 • Manninger M. 2004: Erdei fák éves és korszaki növekedésmenete és kapcsolódása egyes ökológiai tényezőkhöz. In: Mátyás Cs. és Vig P. (szerk.): Erdő és klíma IV. Nyugat-Magyarországi Egyetem, Sopron, 151-162.
 • Manninger M.; Edelényi M.; Pödör Z. és Jereb L. 2011: Alkalmazott elemzési módszerek a környezeti tényezők fák növekedésére gyakorolt hatásának vizsgálatában. Erdészettudományi Közlemények, 1 (1): 59-70. Teljes szöveg
 • Mares, C. and Mares, I. 1994: Climate change-points in the precipitation time series from Romania. 176-180. In: Atmospheric Physics and Dynamics in the Analysis and Prognosis of Precipitation Fields (Proceedings of the meeting). Rome.
 • Mátyás, Cs. 2010. Forecasts needed for retreating forests. Nature, 464: 1271. DOI: 10.1038/4641271a
 • Mátyás, Cs.; Vendramin, G.G. and Fady, B. 2009: Forests at the limit: evolutionary-genetic consequences of environmental changes at the receding (xeric) edge of distribution. Annals of Forest Science, 66 (8): 800-803. DOI: 10.1051/forest/2009081
 • Mátyás, Cs.; Nagy, L. and Ujvári-Jármay, É. 2010a: Genetically set response of trees to climatic change, with special regard to the xeric (retreating) limits. Forstarchiv, 81: 130-141.
 • Mátyás, Cs.; Berki, I.; Czúcz, B.; Gálos, B.; Móricz, N. and Rasztovits, E. 2010b: Future of beech in Southeast Europe from the perspective of evolutionary ecology. Acta Silvatica et Lignaria Hungarica, 6: 91-110. Teljes szöveg
 • Mátyás Cs.; Führer E.; Berki I.; Csóka Gy.; Drüszler Á.; Lakatos F.; Móricz N.; Rasztovits E.; Somogyi Z.; Veperdi G.; Vig P. és Gálos B. 2010c: Erdők a szárazsági határon. „KLÍMA-21” Füzetek, 61: 84-97.
 • Mátyás, Cs.; Berki, I.; Czúcz, B.; Gálos, B.; Móricz, N. and Rasztovits, E. 2011: Assessment and projection on climate change impacts in SE European forests. a case study of common beech (Fagus sylvatica L.). Revija za Lesno Gospodarstvo, 63: 142-153.
 • Maxime, C. and Hendrik, D. 2010: Effects of climate on diameter growth of co-occurring Fagus sylvatica and Abies alba along an altitudinal gradient. Trees, 25 (2): 265-276. DOI: 10.1007/s00468-010-0503-0
 • Menzel, L. and Fabian, P. 1999: Growing season extended in Europe. Nature, 397: 659. DOI: 10.1038/17709
 • Molnár J. és Izsák T. 2011: Trendek és töréspontok a léghőmérséklet kárpátaljai idősoraiban. Légkör, 56 (2): 49-54.
 • Molnár M. és Lakatos F. 2009: Bükkpusztulás Zala megyében. „KLÍMA-21” Füzetek, 57: 74-82.
 • Móricz, N., Rasztovits, E., Gálos, B., Berki, I., Eredics, A. and Loibl, W. 2013: Modelling the potential distribution of three climate zonal tree species for present and future climate in Hungary. Acta Silvatica et Lignaria Hungarica, 9: 85-96. DOI: 10.2478/aslh-2013-0007
 • Novák, J.; Slodičák, M.; Kacálek, D. and Dušek, D. 2010: The effect of different stand density on diameter growth response in Scots pine stands in relation to climate situations. Journal of Forest Science, 56 (10): 461-473.
 • Pichler, P. and Oberhuber, W. 2007: Radial growth response of coniferous forest trees in an inner Alpine environment to heat-wave in 2003. Forest Ecology and Management, 242: 688-699. DOI: 10.1016/j.foreco.2007.02.007
 • Pieczka, I.; Pongrácz, R. and Bartholy, J. 2011: Comparison of simulated trends of regional climate change in the Carpathian Basin for the 21st century using three different emission scenarios. Acta Silvatica et Lignaria Hungarica, 7: 9-22. Teljes szöveg
 • Pödör, Z., Edelényi, M. and Jereb, L. 2014: Systematic analysis of time series – CReMIT. Infocommunication Journal, 6 (1): 16-22.
 • Pretzsch, H. 1992: Zunehmende Unstimmigkeit zwischen erwartetem und wirklichem Wachstum unserer Waldbestande. Forstwissenschaftliches Centralblatt, 111: 336-382. DOI: 10.1007/bf02741687
 • Rasztovits, E.; Móricz, N.; Berki, I.; Pötzelsberger, E. and Mátyás, Cs. 2012: Evaluating the performance of stochastic distribution models for European beech at low-elevation xeric limits. Időjárás, 116 (3): 173-194.
 • Scharnweber, T.; Manthey, M.; Criegee, C.; Bauwe, A.; Schroder, C. and Wilmking, M. 2011: Drought matters – Declining precipitation influences growth of Fagus sylvatica L. and Quercus robur L. in north-eastern Germany. Forest Ecology and Management, 262 (6): 947-961. DOI: 10.1016/j.foreco.2011.05.026
 • Sneyers, R. 1992: On the use of statistical analysis for the objective determination of climate change. Meteorologische Zeitschrift, 1 (5): 247-256.
 • Solymos R. 2009: A klímaváltozás hatása az erdők fanövedékére. „Klíma-21” Füzetek, 56: 43-47.
 • Somogyi, Z. 2008: Recent trends of tree growth in relation to climate change in Hungary. Acta Silvatica et Lignaria Hungarica, 4: 17-27. Teljes szöveg
 • Somogyi Z. 2009. A klíma, a klímaváltozás és a fanövekedés néhány összefüggése. „Klíma-21” Füzetek, 56: 48-56.
 • Spiecker, H.; Mielkainen, K.; Köhl, M. and Skovsgaard, J.P. (eds) 1996: Growth trends in European forests. Springer, Berlin. DOI: 10.1007/978-3-642-61178-0
 • Stojanović, D.B.; Kržič, A.; Matović, B.; Orlović, S.; Duputie, A.; Djurdjević, V.; Galić, Z. and Stojnić, S. 2013: Prediction of the European beech (Fagus sylvatica L.) xeric limit using a regional climate model: An example from southeast Europe. Agricultural and Forest Meteorology, 176: 94-103. DOI: 10.1016/j.agrformet.2013.03.009
 • Szabados I. 2004: A kocsánytalantölgy évgyűrűszélessége és a különféle csapadékösszegek kapcsolata. Erdészeti Kutatások, 91: 19-25.
 • Szabados, I. 2006: The effect of the precipitation on the tree ring width. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 1 (2): 39-44.
 • Szőnyi L. 1962: Adatok néhány fafaj vastagsági növekedéséhez. Az Erdő, 11: 289-300. Teljes szöveg
 • Zingg, A 1996: Diameter and basal area increment in permanent growth and yield plots in Switzerland. 239-265. In: Spiecker, H.; Mielikäinen, K.; Köhl, M. and Skovsgaard, J.P. (eds): Growth trends in European forests. Springer, Berlin, Heidelberg. DOI: 10.1007/978-3-642-61178-0_18
 • Open Acces - Nyílt hozzáférés

  A cikk teljes terjedelmében szabadon letölthető, és megfelelő forrásmegjelöléssel szabadon felhasználható.

  Javasolt hivatkozás:

  Führer E., Edelényi M., Jagodics A., Jereb L., Horváth L., Kern Z., Móring A., Szabados I. és Pödör Z. (2016): Az időjárás hatása egy időskorú bükkös évenkénti körlap-növekedésére. Erdészettudományi Közlemények, 6(1): 61-78. DOI: 10.17164/EK.2016.006

  6. évfolyam 1. szám,
  61-78. oldal

  DOI: 10.17164/EK.2016.006

  Közlésre elfogadva:
  2016. szeptember 27.

  Kapcsolódó cikkek
  a folyóiratban

  8

  A szerzők további cikkei a folyóiratban

  9

  Témájukban kapcsolódó cikkek az Erdészettudományi Közleményekben*

  A szerzők további megjelent cikkei az Erdészettudományi Közleményekben

 • Führer E., Csiha I., Szabados I., Pödör Z. és Jagodics A. (2014): Egy cseres faállomány föld feletti és föld alatti szerves-anyagának meghatározása. Erdészettudományi Közlemények, 4(2): 109-119.
 • Führer E. (2018): A klímaértékelés erdészeti vonatkozásai. Erdészettudományi Közlemények, 8(1): 27-42.
 • Gálos B. és Führer E. (2018): A klíma erdészeti célú előrevetítése. Erdészettudományi Közlemények, 8(1): 43-55.
 • Manninger M., Edelényi M., Pödör Z. és Jereb L. (2011): Alkalmazott elemzési módszerek a környezeti tényezők fák növekedésére gyakorolt hatásának vizsgálatában. Erdészettudományi Közlemények, 1(1): 59-70.
 • Borovics A., Illés G., Juhász J., Móricz N., Rasztovits E., Nimmerfroh-Pletscher B., Unghváry F., Pintér T., Pödör Z. és Jereb L. (2018): Erdészeti klímaközpont kialakításának szükségessége és lépései. Erdészettudományi Közlemények, 8(2): 5-8.
 • Eötvös Cs. B. és Horváth L. (2018): A szentai-erdő talajvízszint változásai a KASZÓ-LIFE projekt hatására. Erdészettudományi Közlemények, 8(2): 17-23.
 • Koltay A., Fürjes-Mikó Á., Tenorio-Baigorria I., Eötvös Cs. B. és Horváth L. (2020): Erdő egészségi állapot vizsgálatok a KASZÓ-LIFE projekt keretében. Erdészettudományi Közlemények, 10(2): 97-108.
 • Manninger M. és Pödör Z. (2014): Zala megye csapadék- és hőmérsékleti viszonyai. Erdészettudományi Közlemények, 4(2): 43-54.
 • Hirka A., Pödör Z., Garamszegi B. és Csóka Gy. (2018): A magyarországi erdei aszálykárok fél évszázados trendjei (1962-2011). Erdészettudományi Közlemények, 8(1): 11-25.
 • * Automatikusan generált javaslatok a szerzők által megadott kulcsszavak más cikkek címében és kivonataiban való előfordulása alapján. Részletesebb kereséshez kérjük használja a manuális keresést.