Erdészettudományi Közlemények / 7. évfolyam / 1. szám / 25-41. oldal
előző | következő

A 2014. decemberi jégkár okai és következményei a Pilisi Parkerdő Zrt. által kezelt erdőállományokra

Csépányi Péter, Magassy Erik, Kontor Csilla, Szabó Csilla, Szentpéteri Sándor, Németh Rita, Némedy Zoltán, Müller Szabolcs, Szabó Miklós, Kovács András, Szenthe Gábor, Limp Gábor, Ocsovai Zoltán, Brandhuber Ádám, Farkas Viktor és Petrik János

Kapcsolat a szerzőkkel

Levelező szerző: Csépányi Péter

Cím: H-2025 Visegrád, Mátyás király u. 4.

e-mail cím: csepanyi.peter[at]pprt.hu

Kivonat

Jelen tanulmány a 2014. december 1-3 között ónos eső okozta jégkár okait és hatását vizsgálja a Pilisi Parkerdő Zrt. Visegrádi, Pilismaróti, Szentendrei és Pilisszentkereszti Erdészetének területén. A vizsgálat arra kereste a választ, hogy mely állományok károsodtak leginkább, és melyek azok a tényezők, amelyek a kár mértékét befolyásolhatták. Az elemzésekhez a kár mértékéről készült erdőrészlet szintű becslési adatokat, valamint faegyed szintű saját mérési eredményeket használtunk fel. A vizsgálatok során kiderült, hogy jég, zúzmara, hó okozta károsítások esetén a vegyeskorúság, a vastag, idősebb fák jelenléte nagyobb mértékben járul hozzá az állományok jobb ellenállóképességéhez, mint az elegyesség. Az egykorú állományok vizsgálata alapján megállapítható, hogy a faegyedek méretei kapcsolatban állnak a kár mértékével.

Kulcsszavak: jégkár, kár mértéke, állományszerkezet, elegyarány, korszerkezet, faegyed méretek

 • Aszalós R., Somodi I., Kenderes K., Ruff J., Czúcz B. & Standovár T. 2012: Accurate prediction of ice disturbance in European deciduous forests with generalized linear models: a comparison of field-based and airborne-based approaches. European Journal of Forest Research 131: 1905–1915. DOI: 10.1007/s10342-012-0641-6
 • Aszalós R., Standovár T., Ruff J. & Barton Zs. 2001: Jégtörések és széldöntések a Börzsöny erdeiben. A termőhely, a faállomány és az erdészeti kezelés szerepe a dőlések kialakulásában. In: Mátyás Cs., Führer E., & Tóth J. (eds): Gondolatok az erdővédelemről az ezredfordulón. Az MTA Erdészeti Bizottsága és az Erdészeti Tudományos Intézet jubileumi ülése Pagony Hubert és Szontagh Pál 75. születésnapja alkalmából. Budapest: ERTI, 103–116.
 • Aszalós R., Standovár, T., Ruff J. & Barton Zs. 2003: Natural disturbances (ice and wind) in the forests of Börzsöny. The NatMan Project. Working Report 27, 15.
 • Bányai P. 2015: Ónos eső okozta károk az ÉSZAKERDŐ Zrt. területén. Erdészeti Lapok 150(1): 11. Teljes szöveg
 • Csépányi P. 2013a: Az örökerdő elvek szerinti és a hagyományos bükkgazdálkodás ökonómiai elemzése és összehasonlítása. Erdészettudományi Közlemények 3(1): 111–124. Teljes szöveg
 • Csépányi P. 2013b: Ökonómiai Kérdések: gazdaságosság folyamatos erdőborítottság mellett. In Varga B. (ed): A folyamatos erdőborítás fenntartása melletti erdőgazdálkodás alapjai. Tankönyvkeret a szálaló és átalakító üzemmódba sorolt erdőrészletekben folytatott erdőgazdálkodást irányító szakemberek továbbképzéséhez. Pro Silva Hungaria 141–148.
 • Csépányi P. 2015: Jégkár a Pilisi Parkerdőnél. Erdészeti Lapok 150(1): 8. Teljes szöveg
 • Csépányi P., H. Bóna M. & Maller A. 1998: Milliós károkat okozó eső a Pilisi Parkerdőben. In: Tar K. & Szilágyi K. (eds): II. Erdő és Klíma Konferencia. Sopron, 1997.06.04. – 1997.06.06. 119–122.
 • Csóka Gy. 2013: A természetesség hatása az erdők egészségi állapotára. In Varga, B. (ed.): A folyamatos erdőborítás fenntartása melletti erdőgazdálkodás alapjai. Tankönyvkeret a szálaló és átalakító üzemmódba sorolt erdőrészletekben folytatott erdőgazdálkodást irányító szakemberek továbbképzéséhez. Pro Silva Hungaria 49–63.
 • Hirka A. (ed.) 2015: A 2015. évi biotikus és abiotikus erdőgazdasági károk, valamint a 2016-ban várható károsítások. NAIK Erdészeti Tudományos Intézet, NÉBIH Erdészeti Igazgatóság, Budapest.
 • Hirka A. & Csóka Gy. 2010: Abiotikus erdőkárok Magyarországon (1961-2009). Erdészeti Lapok 145(7–8): 246–248. Teljes szöveg
 • Kenderes K., Aszalós, R., Ruff J., Barton Zs. & Standovár T. 2007: Effects of topography and tree stand characteristics on susceptibility of forests to natural disturbances (ice and wind) in the Börzsöny Mountains (Hungary). Community Ecology 8(2): 209–220. DOI: 10.1556/comec.8.2007.2.7
 • Kenderes K., Standovár T., Ruff, J. & Aszalós R. 2006: Patterns and causes of ice break in a managed forest landscape (Börzsöny Mts., Hungary). IUFRO Landscape Ecology Conference, Locorotondo, Bari (ITALY)
 • Koloszár J. 2002: Erdőneveléstan. Egyetemi jegyzet, Kézirat, Sopron.
 • Kontor Cs. 2016: A jégkár okai és hatása a Pilisi Parkerdő Zrt. Szentendrei és Pilisszentkereszti Erdészetének területén található erdőállományokra. Diplomaterv, Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Erdőművelési és Erdővédelmi Intézet.
 • Kubinyi B. 2015: A Vértesben is a „víz” volt az úr! Erdészeti Lapok 150(1): 6. Teljes szöveg
 • Madas L. 1956: Ígéretes fákra alapított fatermesztési terv a Visegrád 77/A erdőrészletben. Országos Erdészeti Főigazgatóság.
 • Magassy E. 2016: A jégkár okai és hatása a Pilisi Parkerdő Zrt. Visegrádi és Pilismaróti Erdészetének területén található erdőállományokra. Diplomaterv. Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Erdőművelési és Erdővédelmi Intézet.
 • Mendlik G. 1986: Erdőművelési tulajdonságok. In: Bondor A. (ed.): A bükk. Akadémiai kiadó, Budapest, 24–31.
 • Nagy L. 2015a: A decemberi jégkár meteorológiai háttere. Erdészeti Lapok 150(1): 5. Teljes szöveg
 • Nagy L. 2015b: Jégkárok az Ipoly Erdő Zrt. területén. Erdészeti Lapok 150(1): 9. Teljes szöveg
 • Papp L 1962: Ónoseső károsítása a délsomogyi erdőkben. Az Erdő 11(6): 249–257. Teljes szöveg
 • Papp T. 1997. Elemi erdőkárok a Mecseki Erdészeti Rt területén 1996-1997. évben. Erdészeti Lapok 132(10): 308. Teljes szöveg
 • Reininger, H. 2000: Das Plenterprinzip oder Überführung des Altersklassenwaldes. Leopold Stocker Verlag, Graz.
 • Szi-Benedek J. 2015: Jégkárosítás a Budapesti Erdőgazdaság Zrt. erdőterületén. Erdészeti Lapok 150(1): 7. Teljes szöveg
 • Szmorad F., Csépányi P., Csóka Gy., Frank N., Ilonczai Z. & Kovács T. 2002: A fafajok és az elegyesség szerepe erdeinkben. Erdészeti Lapok 137(2): 57–60. Teljes szöveg
 • Urbán P. 2015: Jégkárok az EGERERDŐ Zrt. által kezelt erdőkben. Erdészeti Lapok 150(1): 10. Teljes szöveg
 • Varga F. 2001: A kártevő tömeges elszaporodását befolyásoló tényezők. In: Varga F.: Erdővédelemtan. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest, 29–31.
 • Veperdi G. 1997: Hótörés és gyérülés vizsgálata 27 éves nyírségi homoki erdeifenyő kísérleti területen. Erdészeti Kutatások 86–87: 101–113.
 • Collin S. 2016: Dufteis und Schneebruch – Wenn Eis und Schnee die Äste biegen. (on-line irodalom, letöltés időpontja 2017.03.31.) Egyéb URL
 • Kolláth K., & Simon A. 2014: Szibériai és afrikai légtömegek találkozása – a 2014. december 1-i ónos esős helyzet elemzése. Tanulmány. Országos Meteorológiai Szolgálat, Ismerettár (on-line irodalom, letöltés időpontja 2017.03.31.) Egyéb URL
 • Kaulfuß S. 2012: Nach dem Sturm ist vor dem Sturm oder Wie senke ich Sturmrisiko meines Waldes. (on-line irodalom, letöltés időpontja 2017.03.31.) Egyéb URL
 • Open Acces - Nyílt hozzáférés

  A cikk teljes terjedelmében szabadon letölthető, és megfelelő forrásmegjelöléssel szabadon felhasználható.

  Javasolt hivatkozás:

  Csépányi P., Magassy E., Kontor Cs., Szabó Cs., Szentpéteri S., Németh R., Némedy Z., Müller Sz., Szabó M., Kovács A., Szenthe G., Limp G., Ocsovai Z., Brandhuber Á., Farkas V. és Petrik J. (2017): A 2014. decemberi jégkár okai és következményei a Pilisi Parkerdő Zrt. által kezelt erdőállományokra. Erdészettudományi Közlemények, 7(1): 25-41. DOI: 10.17164/EK.2017.002

  7. évfolyam 1. szám,
  25-41. oldal

  DOI: 10.17164/EK.2017.002

  Közlésre elfogadva:
  2017. június 13.

  Kapcsolódó cikkek
  a folyóiratban

  1

  A szerzők további cikkei a folyóiratban

  1