Bulletin of Forestry Science / Volume 7 / Issue 1 / Pages 25-41
previous article | next article

Reasons and consequences of ice damage of the forest stands at the Pilis Park Forestry Company

Péter Csépányi, Erik Magassy, Csilla Kontor, Csilla Szabó, Sándor Szentpéteri, Rita Németh, Zoltán Némedy, Szabolcs Müller, Miklós Szabó, András Kovács, Gábor Szenthe, Gábor Limp, Zoltán Ocsovai, Ádám Brandhuber, Viktor Farkas & János Petrik

Correspondence

Correspondence: Csépányi Péter

Postal address: H-2025 Visegrád, Mátyás király u. 4.

e-mail: csepanyi.peter[at]pprt.hu

Abstract

This paper discusses the reasons and consequences of freezing rain of 1st - 3rd December 2014 on the territory of Szentendre, Visegrád, Pilismarót, Pilisszentkereszt Forestry Units of the Pilis Park Forestry Company. During the assessment the answer was looked for which stands are damaged most and which factors contributed principally to the size of the damage. For the analysis, the assessed data of the damaged forest subcompartments and the data of self-measured tree individuals were used. As a result it became clear that uneven-aged structure, containing the thick older trees contributed more to the resistance of the stands against ice, rime and snow damage than mixture ratio of tree species. In even-aged stands tree dimensions are in connection with the size of the damage.

Keywords: ice damage, damage rate, stand structure, mixture proportion, age structure, tree dimensions

 • Aszalós R., Somodi I., Kenderes K., Ruff J., Czúcz B. & Standovár T. 2012: Accurate prediction of ice disturbance in European deciduous forests with generalized linear models: a comparison of field-based and airborne-based approaches. European Journal of Forest Research 131: 1905–1915. DOI: 10.1007/s10342-012-0641-6
 • Aszalós R., Standovár T., Ruff J. & Barton Zs. 2001: Jégtörések és széldöntések a Börzsöny erdeiben. A termőhely, a faállomány és az erdészeti kezelés szerepe a dőlések kialakulásában. In: Mátyás Cs., Führer E., & Tóth J. (eds): Gondolatok az erdővédelemről az ezredfordulón. Az MTA Erdészeti Bizottsága és az Erdészeti Tudományos Intézet jubileumi ülése Pagony Hubert és Szontagh Pál 75. születésnapja alkalmából. Budapest: ERTI, 103–116.
 • Aszalós R., Standovár, T., Ruff J. & Barton Zs. 2003: Natural disturbances (ice and wind) in the forests of Börzsöny. The NatMan Project. Working Report 27, 15.
 • Bányai P. 2015: Ónos eső okozta károk az ÉSZAKERDŐ Zrt. területén. Erdészeti Lapok 150(1): 11. full text
 • Csépányi P. 2013a: Az örökerdő elvek szerinti és a hagyományos bükkgazdálkodás ökonómiai elemzése és összehasonlítása. Erdészettudományi Közlemények 3(1): 111–124. full text
 • Csépányi P. 2013b: Ökonómiai Kérdések: gazdaságosság folyamatos erdőborítottság mellett. In Varga B. (ed): A folyamatos erdőborítás fenntartása melletti erdőgazdálkodás alapjai. Tankönyvkeret a szálaló és átalakító üzemmódba sorolt erdőrészletekben folytatott erdőgazdálkodást irányító szakemberek továbbképzéséhez. Pro Silva Hungaria 141–148.
 • Csépányi P. 2015: Jégkár a Pilisi Parkerdőnél. Erdészeti Lapok 150(1): 8. full text
 • Csépányi P., H. Bóna M. & Maller A. 1998: Milliós károkat okozó eső a Pilisi Parkerdőben. In: Tar K. & Szilágyi K. (eds): II. Erdő és Klíma Konferencia. Sopron, 1997.06.04. – 1997.06.06. 119–122.
 • Csóka Gy. 2013: A természetesség hatása az erdők egészségi állapotára. In Varga, B. (ed.): A folyamatos erdőborítás fenntartása melletti erdőgazdálkodás alapjai. Tankönyvkeret a szálaló és átalakító üzemmódba sorolt erdőrészletekben folytatott erdőgazdálkodást irányító szakemberek továbbképzéséhez. Pro Silva Hungaria 49–63.
 • Hirka A. (ed.) 2015: A 2015. évi biotikus és abiotikus erdőgazdasági károk, valamint a 2016-ban várható károsítások. NAIK Erdészeti Tudományos Intézet, NÉBIH Erdészeti Igazgatóság, Budapest.
 • Hirka A. & Csóka Gy. 2010: Abiotikus erdőkárok Magyarországon (1961-2009). Erdészeti Lapok 145(7–8): 246–248. full text
 • Kenderes K., Aszalós, R., Ruff J., Barton Zs. & Standovár T. 2007: Effects of topography and tree stand characteristics on susceptibility of forests to natural disturbances (ice and wind) in the Börzsöny Mountains (Hungary). Community Ecology 8(2): 209–220. DOI: 10.1556/comec.8.2007.2.7
 • Kenderes K., Standovár T., Ruff, J. & Aszalós R. 2006: Patterns and causes of ice break in a managed forest landscape (Börzsöny Mts., Hungary). IUFRO Landscape Ecology Conference, Locorotondo, Bari (ITALY)
 • Koloszár J. 2002: Erdőneveléstan. Egyetemi jegyzet, Kézirat, Sopron.
 • Kontor Cs. 2016: A jégkár okai és hatása a Pilisi Parkerdő Zrt. Szentendrei és Pilisszentkereszti Erdészetének területén található erdőállományokra. Diplomaterv, Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Erdőművelési és Erdővédelmi Intézet.
 • Kubinyi B. 2015: A Vértesben is a „víz” volt az úr! Erdészeti Lapok 150(1): 6. full text
 • Madas L. 1956: Ígéretes fákra alapított fatermesztési terv a Visegrád 77/A erdőrészletben. Országos Erdészeti Főigazgatóság.
 • Magassy E. 2016: A jégkár okai és hatása a Pilisi Parkerdő Zrt. Visegrádi és Pilismaróti Erdészetének területén található erdőállományokra. Diplomaterv. Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Erdőművelési és Erdővédelmi Intézet.
 • Mendlik G. 1986: Erdőművelési tulajdonságok. In: Bondor A. (ed.): A bükk. Akadémiai kiadó, Budapest, 24–31.
 • Nagy L. 2015a: A decemberi jégkár meteorológiai háttere. Erdészeti Lapok 150(1): 5. full text
 • Nagy L. 2015b: Jégkárok az Ipoly Erdő Zrt. területén. Erdészeti Lapok 150(1): 9. full text
 • Papp L 1962: Ónoseső károsítása a délsomogyi erdőkben. Az Erdő 11(6): 249–257. full text
 • Papp T. 1997. Elemi erdőkárok a Mecseki Erdészeti Rt területén 1996-1997. évben. Erdészeti Lapok 132(10): 308. full text
 • Reininger, H. 2000: Das Plenterprinzip oder Überführung des Altersklassenwaldes. Leopold Stocker Verlag, Graz.
 • Szi-Benedek J. 2015: Jégkárosítás a Budapesti Erdőgazdaság Zrt. erdőterületén. Erdészeti Lapok 150(1): 7. full text
 • Szmorad F., Csépányi P., Csóka Gy., Frank N., Ilonczai Z. & Kovács T. 2002: A fafajok és az elegyesség szerepe erdeinkben. Erdészeti Lapok 137(2): 57–60. full text
 • Urbán P. 2015: Jégkárok az EGERERDŐ Zrt. által kezelt erdőkben. Erdészeti Lapok 150(1): 10. full text
 • Varga F. 2001: A kártevő tömeges elszaporodását befolyásoló tényezők. In: Varga F.: Erdővédelemtan. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest, 29–31.
 • Veperdi G. 1997: Hótörés és gyérülés vizsgálata 27 éves nyírségi homoki erdeifenyő kísérleti területen. Erdészeti Kutatások 86–87: 101–113.
 • Collin S. 2016: Dufteis und Schneebruch – Wenn Eis und Schnee die Äste biegen. (on-line irodalom, letöltés időpontja 2017.03.31.) URL
 • Kolláth K., & Simon A. 2014: Szibériai és afrikai légtömegek találkozása – a 2014. december 1-i ónos esős helyzet elemzése. Tanulmány. Országos Meteorológiai Szolgálat, Ismerettár (on-line irodalom, letöltés időpontja 2017.03.31.) URL
 • Kaulfuß S. 2012: Nach dem Sturm ist vor dem Sturm oder Wie senke ich Sturmrisiko meines Waldes. (on-line irodalom, letöltés időpontja 2017.03.31.) URL
 • Open Acces

  For non-commercial purposes, let others distribute and copy the article, and include in a collective work, as long as they cite the author(s) and the journal, and provided they do not alter or modify the article.

  Cite this article as:

  Csépányi, P., Magassy, E., Kontor, Cs., Szabó, Cs., Szentpéteri, S., Németh, R., Némedy, Z., Müller, Sz., Szabó, M., Kovács, A., Szenthe, G., Limp, G., Ocsovai, Z., Brandhuber, Á., Farkas, V. & Petrik, J. (2017): Reasons and consequences of ice damage of the forest stands at the Pilis Park Forestry Company. Bulletin of Forestry Science, 7(1): 25-41. (in Hungarian) DOI: 10.17164/EK.2017.002

  Volume 7, Issue 1
  Pages: 25-41

  DOI: 10.17164/EK.2017.002

  First published:
  13 June 2017

  Related content

  1

  More articles
  by this authors

  1