Erdészettudományi Közlemények / 8. évfolyam / 1. szám / 27-42. oldal
előző | következő

A klímaértékelés erdészeti vonatkozásai

Führer Ernő

Kapcsolat a szerzővel

Levelező szerző: Führer Ernő

Cím: H-9400 Sopron, Paprét 17.

e-mail cím: fuhrere[at]erti.hu

Kivonat

A klíma igen dinamikusan változó termőhelyi tényezővé vált, ezért szükséges az erdészeti klímaosztályozás átértékelése, az eddigieknél tudományosabb, öko-fiziológiai alapokra helyezése. A klíma egzakt értékelése céljából kidolgoztunk egy olyan mutatószámot (erdészeti szárazsági mutatószám), mely alapján most már egzakt meteorológiai adatokkal tudjuk az erdészeti gyakorlatban alkalmazott klímakategóriákat jellemezni, térbelileg lehatárolni, és változásukat nyomon követni. Az erdészeti szárazsági mutató segítségével pontosíthatjuk az erdészeti adattár egyes erdőrészleteinek klímabesorolását, ami önmagában is ágazatunk egyik legjelentősebb innovációs eredményének tekinthető. Az adattári klímabesorolás felülvizsgálata azért is fontos, mert a klímakategóriáknak általános erdőgazdálkodási összefüggései is vannak, azaz hozzájuk ökológiai, erdőművelési (technológiai) és ökonómiai feltételek kapcsolódnak. Az ezek között fennálló összefüggések mélyreható ismerete lehetővé teszi az erdészeti termőhely-tipológia korszerűsítését. Erre támaszkodva pedig kifejleszthető egy olyan Erdészeti Döntéstámogató Rendszer, melynek gyakorlati alkalmazásával az erdőgazdálkodás bizonyos kompromisszumok árán képes lesz a jövőbeni klímaváltozás kihívásainak megfelelni.

Kulcsszavak: erdészeti klímaosztályozás, erdészeti szárazsági mutató, erdészeti klímakategóriák

 • Baldocchi D.D., Black T.A., Curtis P.S., Falge E., Fuentes J.D., Granier A. et al. 2005: Predicting the onset of net carbon uptake by deciduous forests with soil temperature and climate data: a synthesis of FLUXNET data. International Journal of Biometeorology 49(6): 377–387. DOI: 10.1007/s00484-005-0256-4
 • Bartholy J., Pongrácz R. & Gelybó Gy. 2007: Regional climate change expected in Hungary for 2071-2100. Applied Ecology and Environmental Research 5(1): 1–17. DOI: 10.15666/aeer/0501_001017
 • Bonan G.B. 2008. Forests and climate change: forcings, feedbacks, and the climate benefits of forests. Science 320: 1444–1449. DOI: 10.1126/science.1155121
 • Borovics A. 2018: A jövő már elkezdődött. Erdészeti Lapok 153(1): 2–5.
 • Führer E. 1994: Csapadékmérések bükkös-, kocsánytalantölgyes és lucfenyves ökoszisztémában. Erdészeti Kutatások 84: 11–35.
 • Führer E. 1995: Az időjárás változásának hatása az erdő fatermőképességére és egészségi állapotára. Erdészeti Lapok 130(6): 176–178. Teljes szöveg
 • Führer E. 2008: Erdőgazdaság. In: Harnos Zs., Gaál M. & Hufnagel L. (eds): Klímaváltozásról mindenkinek. Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Kar, Matematikai és Informatikai Tanszék, Budapest, 90–102.
 • Führer E. 2010: A fák növekedése és a klíma. „KLÍMA-21” Füzetek 61: 98–107.
 • Führer E. 2017: Az erdészeti klímaosztályok új lehatárolása öko-fiziológiai alapon. Erdészeti Lapok 152(6): 173–174. Teljes szöveg
 • Führer E. & Járó Z. 2000: Az aszály és a belvíz érvényesülése a Nagyalföld erdőművelésében. Erdészeti Tudományos Intézet Kiadványai 12. Erdészeti Tudományos Intézet, Budapest.
 • Führer E., Horváth L., Jagodics A, Machon A. & Szabados I. 2011: Application of a new aridity index in Hungarian forestry practice. Időjárás 115(3): 205–216.
 • Führer E., Jagodics A., Juhász I., Marosi Gy. & Horváth L. 2013: Ecological and economical impacts of climate change on Hungarian forestry practice. Időjárás 117(2): 159–174.
 • Führer E., Edelényi M., Horváth L., Jagodics A., Jereb L., Kern Z. et al. 2016: Effect of weather conditions on annual and intra-annual basal area increments of a beech stand in the Sopron Mountains in Hungary. Időjárás 120(2): 127–161.
 • Führer E., Gálos B., Rasztovits E., Jagodics A. & Mátyás Cs. 2017a: Erdészeti klímaosztályok területének várható változása. Erdészeti Lapok 152(6): 174–177. Teljes szöveg
 • Führer E., Horváth L., Móring A., Pödör Z. & Jagodics A. 2017b: Az erdészeti szárazsági mutató (FAI) segítségével lehatárolt erdészeti klímaosztályok/klímakategóriák jellemzése. Erdészeti Lapok 152(9): 270–272. Teljes szöveg
 • Gálos B., Führer E., Czimber K., Gulyás K., Bidló A., Hänsler A. et al. 2015: Climatic threats determining future adaptive forest management – a case study of Zala County. Időjárás 119(4): 425–441.
 • Gálos B. & Führer E. 2018: A klíma erdészeti célú előrevetítése. Erdészettudományi Közlemények 8(1): 43–55. DOI: 10.17164/EK.2018.003
 • Halupa L.-né 1967: Adatok a sziki tölgyesek növekedési menetének vizsgálatából. Erdészeti Kutatások 63: 95–108.
 • Hoffmann G. & Lyr H. 1992: Phytohormone und synthetische Wachstumsregulatoren. In: Lyr H., Fiedler H.J. & Tranquillini W. (eds): Physiologie und Ökologie der Gehölze. Gustav Fischer Verlag Jena/Stuttgart, 345–369.
 • Járó Z. 1962: Termőhelyi tényezők ismertetése. In: Majer A. (ed): Erdő- és termőhelytipológiai útmutató. Országos Erdészeti Főigazgatóság. Budapest, 11–68.
 • Járó Z. 1972: A termőhely fogalma. In: Danszky I. (ed): Erdőművelés I. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 47–87.
 • Járó Z. 1989: Az erdő vízforgalma. Az Erdő 38: 352–355. Teljes szöveg
 • Járó Z. & Tátraaljai E.-né 1985: A fák éves növekedése. Erdészeti Kutatások 76-77: 221–234.
 • Kaminszki A. 1924: Kelet-Európa klímatartományai, összehasonlítva az erdők elterjedésével. Petrograd (orosz nyelven).
 • Köppen W. 1931: Grundriss der Klimakunde. Walter de Guyter & Co, Berlin/Leipzig.
 • Körner Ch. 1999: Alpine plant life. Springer, Heidelberg. DOI: 10.1007/978-3-642-18970-8
 • Lakatos M. & Bihari Z. 2011: A közelmúlt megfigyelt hőmérsékleti és csapadéktendenciái. In: Bartholy J., Bozó L. & Haszpra L. (eds): Klímaváltozás – 2011, Klímaszcenáriók a Kárpát-medence térségére. MTA-ELTE Meteorológia Tanszék, Budapest, 146–169.
 • Larcher W. 2001: Ökophysiologie der Pflanzen. 6. Auflage. UTB, Verlag Eugen Ulmer, Suttgart.
 • Linderholm H.W. 2006: Growing season changes in the last century. Agricultural and Forest Meteorology 137(1-2): 1–14. DOI: 10.1016/j.agrformet.2006.03.006
 • Lyr H. & Hoffmann G. 1992: Wachstum – Einflussfaktoren. In: Lyr H., Fiedler H.J. & Tranquillini W. (eds): Physiologie und Ökologie der Gehölze. Gustav Fischer Verlag, Jena/Stuttgart, 397-437.
 • Magyar P. 1960: Alföldfásítás. I. kötet: Általános és leíró rész. Akadémiai Kiadó, Budapest.
 • Manninger M. 2004: Erdei fák éves és korszaki növekedésmenete és kapcsolódása egyes ökológiai tényezőkhöz. In: Mátyás Cs. & Vig P. (eds): Erdő és klíma IV. Nyugat-Magyarországi Egyetem, Sopron, 151–162.
 • Mátyás Cs. 2017: Az eDTR alapvető célkitűzései és működése. Erdészeti Lapok 152(10): 306–307. Teljes szöveg
 • Mátyás Cs., Berki I., Bidló A., Csóka Gy., Czimber K., Führer E. et al. 2018: Sustainability of forest cover under climate change on the temperate-continental xeric limits. Forests (megjelenés alatt)
 • Pisek A., Larcher W., Moser W. & Pack I. 1969: Kardinale Temperaturbereiche der Photosynthese und Grenztemperaturen des Lebens der Blätter verschiedener Spermatophyten. III. Temperaturabhangigkeit und optimaler Temperaturbereich der Netto-Photosynthese. Flora B 158: 608–630. DOI: 10.1016/S0367-1801(17)30246-6
 • Stefanovits P. 1963: Magyarország talajai. Akadémiai Kiadó, Budapest.
 • Szőnyi L. 1962: Adatok néhány fafaj vastagsági növekedéséhez. Az Erdő 11: 289–300. Teljes szöveg
 • Tranquillini W. 1979: Physiological ecology of the alpine timberline. Ecological Studies 31. Springer, Heidelberg/New York. DOI: 10.1007/978-3-642-67107-4
 • Open Acces - Nyílt hozzáférés

  A cikk teljes terjedelmében szabadon letölthető, és megfelelő forrásmegjelöléssel szabadon felhasználható.

  Javasolt hivatkozás:

  Führer E. (2018): A klímaértékelés erdészeti vonatkozásai. Erdészettudományi Közlemények, 8(1): 27-42. DOI: 10.17164/EK.2018.002

  8. évfolyam 1. szám,
  27-42. oldal

  DOI: 10.17164/EK.2018.002

  Közlésre elfogadva:
  2018. május 28.

  Kapcsolódó cikkek
  a folyóiratban

  5

  A szerzők további cikkei a folyóiratban

  3

  Témájukban kapcsolódó cikkek az Erdészettudományi Közleményekben*

  A szerzők további megjelent cikkei az Erdészettudományi Közleményekben

  * Automatikusan generált javaslatok a szerzők által megadott kulcsszavak más cikkek címében és kivonataiban való előfordulása alapján. Részletesebb kereséshez kérjük használja a manuális keresést.