Erdészettudományi Közlemények / 9. évfolyam / 2. szám / 99-112. oldal
előző | következő

Talajcsapdás arachnológiai vizsgálat a Szalafő Erdőrezervátum területén

Bali László, Andrési Dániel, Ferka Róbert, Tuba Katalin és Szinetár Csaba

Kapcsolat a szerzőkkel

Levelező szerző: Bali László

Cím: H-9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.

e-mail cím: bali.laszlo[at]uni-sopron.hu

Kivonat

Vizsgálatunk során a Szalafő Erdőrezervátum (ER-53) talajfelszíni pókfaunáját mértük fel talajcsapdázással, a 2014-es évben, április és október hónapok között. A vizsgálati terület három, egymástól jól elkülöníthető élőhelyéről gyűjtöttünk adatokat: elegyes lomberdő a magterületen, erdeifenyő elegyes lomberdő szintén a magterületben, valamint jegenyefenyő és bükk elegyes lucfenyves a védőzónában. Az erdőrezervátum talajfelszín közelében élő pókközösségét hasonlítottuk össze a fajkompozíciók, diverzitás indexek és vadászati stratégiák alapján. A párhuzamos felmérések adatai alapján megállapítottuk, hogy a három vizsgálati terület közül a két, magterületen belül kijelölt lombos élőhely pókfaunája elég hasonlónak mutatkozott, míg a védőzónában kijelölt lucos mintaterületeké ezektől valamelyest eltért.

Kulcsszavak: Araneae, talajfelszín közeli pók közösség

 • Bali L., Szinetár Cs., Andrési D., Kámpel J. & Tuba K. 2016: Mesterségesen kialakított lékek talajközelben élő pókfaunájának (Araneae) vizsgálata. Növényvédelem 52(6): 287–296.
 • Barber H.S. 1931: Traps for cave-inhabiting insects. Journal of the Elisha Mitchell Scientific Society 46: 259–266.
 • Bartha D. & Puskás L. (eds) 2014: A Szalafői Őserdő. Silva Naturalis 3, Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron, 157–185.
 • Bray J.R. & Curtis J.T. 1957: An ordination of the upland forest communities of Southern Wisconsin. Ecological Monographs 27: 325–349. DOI: 10.2307/1942268
 • Cardoso P., Pekár S., Jocqué R. & Coddington J.A. 2011: Global patterns of guild composition and functional diversity of spiders. PLoS One 6(6, e21710): 1–10. DOI: 10.1371/journal.pone.0021710
 • Ferka R. 2015: A talajon élő bogárfauna összehasonlító vizsgálata a Szalafői Őserdő Erdőrezervátum és egy őrségi üzemi erdő területén. Szakdolgozat. Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron.
 • Ferris R., Peace A.J. & Humphrey J.W. 2000: Relationships between vegetation, site type and stand structure in coniferous plantations in Britain. Forest Ecology and Management 136: 35–51. DOI: 10.1016/s0378-1127(99)00268-6
 • Greenstone M.H. 1979: A line transect density index for wolfspiders (Pardosa spp.), and a note on the applicability of catch per unit effort method to entomological studies. Ecological Entomology 4: 23–29. DOI: 10.1111/j.1365-2311.1979.tb00558.x
 • Halász G. (eds) 2006: Magyarország erdészeti tájai. Állami Erdészeti Szolgálat, Budapest.
 • Hancock H. & Legg C.J. (2012): Pitfall trapping bias and arthropod body mass. Insect Conservation and Diversity 5: 312–318. DOI: 10.1111/j.1752-4598.2011.00162.x
 • Hänggi A., Stöckli E., Nentwig W. 1995: Habitats of Central European Spiders. Miscellanea Faunistica Helvetiae 4. Musée d'Histoire Naturelle de Neuchatel.
 • Horváth R., Magura T., Szinetár Cs. & Tóthmérész B. 2009: Spiders are not less diverse in small and isolated grasslands, but less diverse in overgrazed grasslands; a field study (East Hungary, Nyírség). Agriculture Ecosystems & Environment 130: 16–22. DOI: 10.1016/j.agee.2008.11.011
 • Horváth R. 2012: Az urbanizáció hatása erdei talajlakó pókokra. Természetvédelmi Közlemények 18: 224–233.
 • Kádár F. & Samu F. 2006: A duplaedényes talajcsapdák használata Magyarországon. Növényvédelem 42(6): 305–312.
 • Kiss B. & Samu F. 2000: Evaluation of population densities of common wolf spider Pardosa agrestis (Araneae: Lycosidae) in Hungarian alfalfa fields using mark recapture. European Journal of Entomology 97: 191–195. DOI: 10.14411/eje.2000.036
 • Király G., Balázs P., Horváth J. & Konkoly-Gyúró É. 2014: A Szalafői Őserdő Erdőrezervátum történeti változásai régi térképek és irodalmi források alapján. In: Bartha D. & Puskás L. (eds): A Szalafői Őserdő. Silva Naturalis 3, Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron, 29–45.
 • Kraus O. & Baur H. 1974: Die Atypidae der West-Paläarktis – Systematik, Verbreitung und Biologie (Arach.: Araneae). Abhandlungen und Verhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins zu Hamburg N.F. 17: 85–116.
 • Loksa I. 1969: Pókok I. – Araneae I. In: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae) 13/2. Akadémiai Kiadó, Budapest.
 • Loksa I. 1972: Pókok II. – Araneae II. In: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae) 13/3. Akadémiai Kiadó, Budapest.
 • Maelfait J.-P. & Hendrickx F. 1998: Spiders as bioindicators of anthropogenic stress in natural and semi-natural habitats in Flanders (Belgium): some recent developments. In: Selden P.A. (ed): Proceedings 17th European Colloquium Arachnology, 293–300.
 • McCrav K.W. 2018: A Review of Sampling and Monitoring Methods for Beneficial Arthropods in Agroecosystems. Insects 9(4, 170): 1–28. DOI: 10.3390/insects9040170
 • Németh B. 2014: A Szalafői „Őserdő” Erdőrezervátum kialakulásának, történetének feldolgozása. Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron.
 • Palmgren P. & Lönnqvist B. 1974: The spiders of some habitats at the Nåtö Biological Station (Åland, Finland). Sociezas Scientiarum Fennica, Commentationes Biologicae 73: 1–10.
 • Podani J. 1997: Bevezetés a többváltozós biológiai adatfeltárás rejtelmeibe. Scientia Kiadó, Budapest.
 • Rényi A. 1961: On measures of information and entropy. Proceedings of the fourth Berkeley Symposium on Mathematics, Statistics and Probability 1960: 547–561.
 • Samu F. & Ódor P. 2015: Pókok. In: Ódor P. (ed): A biodiverzitást meghatározó környezeti változók az őrségi erdőkben. MTA Ökológiai Kutatóközpont Tanulmányai 2. MTA Ökológia Kutatóközpont, Tihany, 40–42.
 • Schwendinger P.J. 1990: A synopsis of the genus Atypus (Araneae, Atypidae). Zoologica Scripta 19(3): 353–366. DOI: 10.1111/j.1463-6409.1990.tb00263.x
 • Shannon C.E. & Weaver W. 1949: The Mathematical Theory of Communication. University of Illionis Press, Urbana, 1–117.
 • Simpson E.H. 1949: Measurement of diversity. Nature 163: 688. DOI: 10.1038/163688a0
 • Solymos R. 1960: Az őrségi erdőgazdálkodás. Az Erdő 9(1): 9–17. Teljes szöveg
 • Szinetár Cs. 2006: Pókok. Keresztespókok, farkaspókok, ugrópókok és rokonaik a Kárpát-medencében. Élővilág Könyvtár, Kossuth Kiadó, Budapest.
 • Szinetár Cs., Kovács P., Samu F. & Horváth R. 2006: Egy kisparcellás lucernaföld talajlakó pókfaunája és annak szezonális változásai a Nyugat-Dunántúlon. A Berzsenyi Dániel Főiskola Tudományos Közleményei XV. Természettudományok 10: 69–79.
 • Tóthmérész B. 1995: Comparsion of different methods for diversity ordering. Journal of Vegetation Science 6: 283–290. DOI: 10.2307/3236223
 • Tóthmérész B. 2013: Diversity. University of Debrecen.
 • Vig K. 2000: A Nyugat-magyarországi peremvidék állattani kutatásának története. Savaria Múzeum, Szombathely.
 • Wise D.H. 1993: Spiders in Ecological Webs. Cambridge University Press.
 • Woodcock B.A. 2005: Pitfall trapping in ecological studies. In: Leather S. (ed): Insect Sampling in Forest Ecosystems. Blackwell, Oxford, 37–57. DOI: 10.1002/9780470750513.ch3
 • Wunderlich J. 1991: Über die Lebensweise und zur Unterscheidung der heimischen Arten der Tapezierspinnen (Mygalomorphae: Atypidae). Arachnologischer Anzeiger 13: 6–10.
 • Zou Y., Feng J., Xue D., Sang W. & Axmacher J.C. 2012: A Comparison of Terrestrial Arthropod Sampling Methods. Journal of Resources and Ecology 3: 174–182. DOI: 10.5814/j.issn.1674-764x.2012.02.010
 • Web 1.: 13/2000. (VI. 26.) KöM rendelet a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén lévő egyes védett természeti területek erdőrezervátummá nyilvánításáról. Letöltés ideje: 2019.08.05. Egyéb URL
 • Web 2.: 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről. Letöltés ideje: 2016.08.04. Egyéb URL
 • Open Acces - Nyílt hozzáférés

  A cikk teljes terjedelmében szabadon letölthető, és megfelelő forrásmegjelöléssel szabadon felhasználható.

  Javasolt hivatkozás:

  Bali L., Andrési D., Ferka R., Tuba K. és Szinetár Cs. (2019): Talajcsapdás arachnológiai vizsgálat a Szalafő Erdőrezervátum területén. Erdészettudományi Közlemények, 9(2): 99-112. DOI: 10.17164/EK.2019.007

  9. évfolyam 2. szám,
  99-112. oldal

  DOI: 10.17164/EK.2019.007

  Közlésre elfogadva:
  2019. november 15.

  Kapcsolódó cikkek
  a folyóiratban

  2

  A szerzők további cikkei a folyóiratban

  6

  Témájukban kapcsolódó cikkek az Erdészettudományi Közleményekben*

  A szerzők további megjelent cikkei az Erdészettudományi Közleményekben

  * Automatikusan generált javaslatok a szerzők által megadott kulcsszavak más cikkek címében és kivonataiban való előfordulása alapján. Részletesebb kereséshez kérjük használja a manuális keresést.