Erdészettudományi Közlemények / 11. évfolyam / 2. szám / 115-129. oldal
előző | következő

Betekintés a Kecskemét közeli Nyíri-erdő talajfelszín közeli pókfaunájába

Bali László, Andrési Dániel, Tuba Katalin és Szinetár Csaba

Kapcsolat a szerzőkkel

Levelező szerző: Bali László

Cím: H-9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.

e-mail cím: bali.laszllo.mail[at]gmail.com

Kivonat

Jelen kutatásunkban a Nyíri-erdő 5 (32-117 éves, valamint főként szürke nyár, kocsányos tölgy és akác főfafajú) erdőrészletének talajfelszín közeli pókfaunáját vizsgáltuk talajcsapdázással. Ez a módszer a külföldi és a hazai gyakorlatban egyaránt elterjedt a talajfelszínen élő pókok vizsgálatában. A mintagyűjtést 2016-ban végeztük, 190 napon át. Összesen 39 faj 1802 egyedét fogtuk be. A leggyakoribb faj a Pardosa alacris volt, 361 egyeddel. A legtöbb fajjal (8) a kövipókok családja került kimutatásra. A csapdázott együttes túlnyomó többségét a talajfelszínen vadászó fajok egyedei alkották. A legtöbb pók június hónapban került csapdázásra. Az általunk gyűjtött minta indikátorfaj-készletének kompozíciója alapján a területek jó természetességű, részlegesen felnyílt és viszonylag száraz élőhelyeknek tekinthetőek. Ugyanakkor az együttesek Shannon diverzitása és kiegyenlítettsége is viszonylag alacsony volt. Az ordinációs elemzés alapján a vizsgált erdőrészletek mintái jól elváltak egymástól.

Kulcsszavak: Araneae, pók, talajcsapdázás

 • Bali L., Szinetár CS., Andrési D., Kámpel J. & Tuba K. 2016: Mesterségesen kialakított lékek talajközelben élő pókfaunájának (Araneae) vizsgálata. Növényvédelem 52: 287–296.
 • Bali L., Szinetár CS., Andrési D., Tuba K. & Kálmán K. 2017: Talajcsapdás arachnológiai vizsgálat az Ásotthalmi Tanulmányi-Erdőben. Erdészettudományi Közlemények 7(1): 69–84. DOI: 10.17164/ek.2017.005
 • Bali L., Andrési D., Ferka R., Tuba K. & Szinetár Cs. 2019: Talajcsapdás arachnológiai vizsgálat a Szalafő Erdőrezervátum területén. Erdészettudományi Közlemények 9(2): 99–112. DOI: 10.17164/ek.2019.007
 • Bali L., Andrési D., Szinetár CS. & Tuba K. 2020: Betekintés a bejcgyertyánosi Farkas-erdő talajközeli pókfaunájába. Biológia Savaria Természettudományi és Sporttudományi Közlemények 18: 59–74.
 • Barber H.S. 1931: Traps for cave-inhabiting insects. Journal of the Elisha Mitchell Scientific Society 46: 259–266.
 • Bray J.R. & Curtis J.T. 1957: An ordination of the upland forest communities of Southern Wisconsin. Ecological Monographs 27: 325–349. DOI: 10.2307/1942268
 • Buchar J. & Růžička V. 2002: Catalogue of Spiders of the Czech Republic. Peres Publishers, Praha. 7–189.
 • Buchholz S. 2010: Ground spider assemblages as indicators for habitat structure in inland sand ecosystems. Biodiversity and Conservation 19: 2565–2595. DOI: 10.1007/s10531-010-9860-7
 • Cardoso P., Silva I., Oliveirade N.G. & Serrano A.R.M. 2004: Indicator taxa of spider (Araneae) diversity and their efficiency in conservation. Biological Conservation 120: 517–524. DOI: 10.1016/j.biocon.2004.03.024
 • Cardoso P., Pekár S., Jocqué R. & Coddington J.A. 2011: Global Patterns of Guild Composition and Functional Diversity of Spiders. PLoS One 6 (6): e21710. DOI: 10.1371/journal.pone.0021710
 • Chambers J.M., Cleveland W.S., Kleiner B. & Turkey P.A. 1983: Graphical methods for data analysis. Belmont, CA; Wadsworth.
 • Chen B. & Wise D.H. 1999: Bottom-Up Limitation of Predaceous Arthropods in a Detritus-Based Terrestrial Food Web. Ecology 80(3): 761–772. DOI: 10.1890/0012-9658(1999)080[0761:bulopa]2.0.co;2
 • Clarke R.D. & Grant P.R. 1968: An experimental study of the role of spiders as predators in a forest litter community. Part 1. Ecology 49: 1152–1154. DOI: 10.2307/1934499
 • Dolejš P., Kubocová L. & Buchar J. 2008: Subterrestrial life of Arctosa lutetiana (Araneae, Lycosidae). The jurnal of Arachnology 36: 202–203. DOI: 10.1636/st07-33sc.1
 • Dövényi Z. (ed) 2010: Magyarország kistájainak katasztere. 2. átdolgozott és bővített kiadás. Budapest, MTA FKI. 77–81.
 • Elek Z., Kovács B., Aszalós R., Boros G., Samu F., Tinya F. & Ódor P. 2018: Taxon-specific responses to different forestry treatments in a temperate forest. Scientific Reports 8(16990): 1–10. DOI: 10.1038/s41598-018-35159-z
 • Gallé R. 2011: Dél-alföldi pókközösségek szerkezete. Doktori (PhD) értekezés. Szegedi Tudományegyetem, Szeged. pp: 105. DOI: 10.14232/phd.748
 • Gallé R. & Schwéger Sz. 2014: Habitat and landscape attributes influencing spider assemblages at lowland forest river valley (Hungary). North-Western Journal Of Zoology 10(1): 36–41.
 • Gallé R., Maák I. & Szpisjak N. 2014: The effects of habitat parameters and forest age on the ground dwelling spiders of lowland poplar forests (Hungary). Journal of Insect Conservation 18: 791–799. DOI: 10.1007/s10841-014-9686-9
 • Gallé R., Erdélyi N., Szpisjak N., Tölgyesi Cs. & Maák I. 2015: The effect of the invasive Asclepias syriaca on the grounddwelling arthropod fauna. Biologia (70)1: 104-112. DOI: 10.1515/biolog-2015-0011
 • Green J. 1999: Sampling method and time determines composition of spider collection. Journal of Arachnology 27: 176–182.
 • Gunnarsson B. 1983: Winter mortality of spruce-living spiders: effect of spider interactions and bird predation. Oikos 40: 226–233. DOI: 10.2307/3544586
 • Hänggi A., Stöckli E. & Nentwig W. 1995: Habitas of Central European Spiders. – Miscellanea Faunistica Helvetica 4: 459 pp.
 • Heikkinen M.W. & MacMahon J.A. 2004: Assemblages of spiders on models of semi-arid shrubs. Journal of Arachnology 32: 313–323. DOI: 10.1636/m02-1
 • Kádár F. & Samu F. 2006: A duplaedényes talajcsapdák használata Magyarországon. Növényvédelem 42(6): 305–312.
 • Kremen C., Colwell R.K., Erwin T.L., Murphy D.D., Noss R.F. & Sanjanyan M.A. 1993: Terrestrial arthropod assemblages: their use in conservation planning. Conservation Biology 7: 796–808. DOI: 10.1046/j.1523-1739.1993.740796.x
 • Loksa I. 1969: Pókok I. - Araneae I. - In: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae). 97. Akadémiai Kiadó, Budapest. 133 p.
 • Loksa I. 1972: Pókok II – Araneae II. - In: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae). 109. Akadémiai Kiadó, Budapest. 112 pp.
 • Maelfait J.-P. & Hendrickx F. 1998: Spiders as bioindicators of anthropogenic stress in natural and semi-natural habitats in Flanders (Belgium): some recent developments. In: Selden P.A. (ed): Proceedings 17th European Colloquium Arachnology 293–300.
 • McCravy K.W. 2018: A review of sampling and monitoring methods for beneficial arthropods in agroecosystems. Insects 9(4, 170): 1–28. DOI: 10.3390/insects9040170
 • Nentwig W. (ed) 1987: Ecophysiology of Spiders. Springer-Verlag. 450 p. DOI: 10.1007/978-3-642-71552-5
 • Nentwig W., Blick T., Gloor D., Hänggi A. & Kropf C. 2021: Spiders of Europe. (Online at 2019.10.24.) Egyéb URL
 • Országos Erdőállomány Adattár 2013: Kecskemét 19/F, -20/A, -24/B, -24/F, -27/C erdőrészlet leíró lapok.
 • Oxbrough A. & Ziesche T. 2013: Spiders in forest ecosystems. In.: Kraus D. & Krumm F. (eds) Integrative approaches as an opportunity for the conservation of forest biodiversity. European Forest Institute. 284 p.
 • Palmgren P. & Lönnqvist B. 1974: The spiders of some habitats at the Nåtö Biological Station (Åland, Finland). Sociezas Scientiarum Fennica, Commentationes Biologicae 73: 1–10.
 • Pearce J.L. & Venier L.A. 2006: The use of ground beetles (Coleoptera: Carabidae) and spiders (Araneae) as bioindicators of sustainable forest management: a review. Ecological Indicators 6: 780–793. DOI: 10.1016/j.ecolind.2005.03.005
 • Podani J. 1997: Bevezetés a többváltozós biológiai adatfeltárás rejtelmeibe. Scientia Kiadó, Budapest, 252–257.
 • Reiczigel J., Harnos A. & Solymosi N. 2010: Biostatisztika – nem statisztikusoknak. Pars Kft., Nagykovácsi. p. 462.
 • Rényi A. 1961: On measures of information and entropy. Proceedings of the fourth Berkeley Symposium on Mathematics, Statistics and Probability 1960. pp. 547–561.
 • Scott A.G., Oxford G.S. & Selden P.A. 2006: Epigeic spiders as ecological indicators of conservation value forpeat bogs. Biological Conservation 12: 420–428. DOI: 10.1016/j.biocon.2005.09.001
 • Shannon C.E. & Weaver W. 1949: The Mathematical Theory of Communication. University of Illinois Press, Urbana and Chicago, 1–117.
 • Sitvarin M.I., Rypstra A.L. & Harwood J. 2016: Linking the green and brown worlds through nonconsumptive predator effects. Oikos 125(8): 1057–1068. DOI: 10.1111/oik.03190
 • Szinetár Cs. 2006: Pókok. Keresztespókok, farkaspókok, ugrópókok és rokonaik a Kárpát-medencében. Élővilág Könyvtár, Kossuth Kiadó, Budapest.
 • Szinetár Cs., Kovács P., Samu F. & Horváth R. 2006: Egy kisparcellás lucernaföld talajlakó pókfaunája és annak szezonális változásai a Nyugat-Dunántúlon. A Berzsenyi Dániel Főiskola Tudományos Közleményei XV. Természettudományok 10: 69–79.
 • Tourinho A.L. & Lo-Man-Hung N. 2020: Standardized Sampling Methods and Protocols for Harvestman and Spider Assemblages. In: Santos J.C. & Fernandes G.W. (eds): Measuring Arthropod Biodiversity, Springer. 365–400. DOI: 10.1007/978-3-030-53226-0_15
 • Tóth J. 1999: Erdészeti Rovartan. Agroinform Kiadó, Budapest. p. 436.
 • Wise D. 1993: Spiders in Ecological Webs (Cambridge Studies in Ecology). Cambridge University Press 1–289. DOI: 10.1017/CBO9780511623431
 • Wise D.H. 2004: Wandering spiders limit densities of a major microbi-detritivore in the forest-floor food web. Pedobiologia 48: 181–188. DOI: 10.1016/j.pedobi.2003.12.001
 • Woodcock B.A. 2005: Pitfall trapping in ecological studies. In: Leather S. (ed): Insect Sampling in Forest Ecosystems. Blackwell, Oxford, 37–57. DOI: 10.1002/9780470750513.ch3
 • World Spider Catalog. 2021: World Spider Catalog. Version 21.5. Natural History Museum Bern. (Online at 2021.08.14.) Egyéb URL
 • Ysnel F. & Canard A. 2000: Spider biodiversity in connection with the vegetation structure and the foliage orientation of hedges. Journal of Arachnology 28: 107–114. DOI: 10.1636/0161-8202(2000)028[0107:SBICWT]2.0.CO;2
 • Zou Y., Feng J., Xue D., Sang W. & Axmacher J.C. 2012: A Comparison of Terrestrial Arthropod Sampling Methods. Journal of Resources and Ecology 3: 174–182. DOI: 10.5814/j.issn.1674-764x.2012.02.010
 • Erdőtérkép (Online at 2020.06.30.) Egyéb URL
 • Open Acces - Nyílt hozzáférés

  A cikk teljes terjedelmében szabadon letölthető, és megfelelő forrásmegjelöléssel szabadon felhasználható.

  Javasolt hivatkozás:

  Bali L., Andrési D., Tuba K. és Szinetár Cs. (2021): Betekintés a Kecskemét közeli Nyíri-erdő talajfelszín közeli pókfaunájába. Erdészettudományi Közlemények, 11(2): 115-129. DOI: 10.17164/EK.2021.004

  11. évfolyam 2. szám,
  115-129. oldal

  DOI: 10.17164/EK.2021.004

  Közlésre elfogadva:
  2021. szeptember 12.

  Kapcsolódó cikkek
  a folyóiratban

  4

  A szerzők további cikkei a folyóiratban

  4

  Témájukban kapcsolódó cikkek az Erdészettudományi Közleményekben*

  A szerzők további megjelent cikkei az Erdészettudományi Közleményekben

  * Automatikusan generált javaslatok a szerzők által megadott kulcsszavak más cikkek címében és kivonataiban való előfordulása alapján. Részletesebb kereséshez kérjük használja a manuális keresést.