Bulletin of Forestry Science / Volume 10 / Issue 1 / Pages 55-66
previous article | next article

Quo vadis forest reproductive material production?
(Forest reproductive materials production after the 2nd world war)

Norbert Frank & Béla Lett

Correspondence

Correspondence: Frank Norbert

Postal address: 9400 Sopron, Bajcsy-Zs. E. u. 4.,

e-mail: frank.norbert[at]uni-sopron.hu

Abstract

After World War II, the forest reproductive material sector was radically reorganized based on central policy instructions, especially in the management and ownership structure. Privately owned forest nurseries have been replaced by small local nurseries of state forest companies, which have produced the necessary reproductive materials next to reforestation and afforestation projects. The Central Instruction for Seedling Production, issued in 1955, already set the goals of rapidly improving quality seedling production, for which purpose the seedling production was concentrated. During the period of 1949–1979, the number of registered forest nurseries decreased from 1,126 to 566. The aim of our study is to analyze the process and trend of seedling production and use over this period and to analyze the data and changes of certain tree species and groups of tree species. Overall, the number of nurseries was significantly decreased during the period under review, the volume of seedlings produced and proportion of tree species were also changed, unevenly over time. In the centrally planned economy period we examined, the difference in the amount of seedlings produced and used per year averaged 66.89 million; the production surplus reached its lowest level in 1975 (21.1 million). The average gross nursery area of the studied period was 3,396 hectares but the average area from 5.55-2.26 hectares in 1954-1959 increased to 5.45 hectares by the end of the period (1979), thus it exceeded the average area typical for the period (3.5 hectares) by 1.95 hectares.

Keywords: forest reproductive material, forest nursery, rate of seedlingproduction and use

 • Babos I. 1954: Magyarország táji erdőművelésének alapjai. Mezőgazdasági kiadó, Budapest.
 • Bach I., Frank N., Pintér B. & Bordács S. 2015: Változások az erdészeti szaporítóanyag-gazdálkodásban 1982-2014 között. (Quo vadis erdészeti szaporítóanyag-termesztés?) Erdészettudományi Közlemények 5(1): 55–69. DOI: 10.17164/EK.2015.004
 • Bondor A. 1972: Erdészeti szaporítóanyag előállítás. Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium, Budapest.
 • Bondor A. & Gál J. 1976: Erdészeti szaporítóanyag-termelés. Mezőgazdasági kiadó, Budapest.
 • Danszky I. 1973: Erdőművelés I-II. Mezőgazdasági Könyvkiadó, Budapest.
 • Halász A. (ed) 1960: Erdőgazdaságunk, faiparunk és faellátásunk helyzete és fejlődése 1920-1958-ig. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest. 54–60.
 • Halász A. (ed) 1966: Faellátásunk helyzete és fejlődése. Budapest. 102–110.
 • Halász A. 1982: Tervgazdálkodás. In Keresztesi B. (ed): Magyar erdészet 1954-1979. Akadémiai Kiadó, Budapest, 65–91.
 • Halász A. 1994: A magyar erdészet 70 éve. Budapest. 77–78.
 • Keresztesi B. 1956: Erdőgazdaságunk fejlesztéséről. Az erdő 5(5): 161–173. full text
 • Keresztesi B. & Solymos R. 1978: A fenyők termesztése és a fenyőgazdálkodás. Akadémiai Kiadó, Budapest.
 • Mátyás V. 1958: Erdészeti maggazdálkodási utasítás Országos Erdészeti Főigazgatóság, Budapest
 • Sali E. 1978: Nyártermesztési célkitűzések és eredmények. In Keresztesi B. (ed): A nyárak és a füzek termesztése. Mezőgazdasági kiadó, Budapest, 11–23.
 • Sz. N. 1959: Erdősítési és fásítási Utasítás. Országos Erdészeti Főigazgatóság, Budapest.
 • Sz. N. 1958: Erdészeti maggazdálkodási utasítás. Országos Erdészeti Főigazgatóság, Budapest.
 • Toma Á. 1953: Erdőgazdaság és természetátalakító fásítás Magyarországon. Művelt Nép Könyvkiadó, Budapest.
 • Varga Zs. 2018: Az Új Gazdasági Mechanizmus elfeledett sikertörténete: a termelőszövetkezeti szektor. Betekintő (2): 1–11.
 • 1040/1954. (V.27.) MT határozat az erdőgazdasági termelés fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről
 • 48.000/1949 II.: Az Erdőművelési utasítás Erdőgazdasági Nemzeti Vállalatok, Üzemvezetősége és védkerületvezetők számára.
 • 1/1966 (I.30.) FM-PM együttes rendelet a nyárfatelepítés céljára alkalmas területek kijelöléséről, valamint a mezőgazdasági cellulóz-nyárfatermesztésről
 • 33/1968 (IX.17.) MÉM-PM együttes rendelet a mezőgazdasági cellulóz-nyárfatermesztésről.
 • 1951. évi II. törvény az ötéves tervről szóló 1949. évi XXV. törvény módosításáról
 • 1949. évi XXV. törvény a Magyar Népköztársaság első Ötéves Népgazdasági Tervéről
 • 1947. évi XVII. törvénycikk a hároméves gazdasági tervről.
 • Open Acces

  For non-commercial purposes, let others distribute and copy the article, and include in a collective work, as long as they cite the author(s) and the journal, and provided they do not alter or modify the article.

  Cite this article as:

  Frank, N. & Lett, B. (2020): Quo vadis forest reproductive material production?
  (Forest reproductive materials production after the 2nd world war). Bulletin of Forestry Science, 10(1): 55-66. (in Hungarian) DOI: 10.17164/EK.2020.005

  Volume 10, Issue 1
  Pages: 55-66

  DOI: 10.17164/EK.2020.005

  First published:
  24 August 2020

  Related content

  3

  More articles
  by this authors

  8

  Related content in the Bulletin of Forestry Science*

  More articles by this authors in the Bulletin of Forestry Science

  * Automatically generated recommendations based on the occurrence of keywords given by authors in the titles and abstracts of other articles. For more detailed search please use the manual search.