Erdészettudományi Közlemények / 2. évfolyam / 1. szám / 81-88. oldal
előző | következő

A nevelővágások hatása az akácosok fatermésének és minőségének változására

Rédei Károly, Csiha Imre, Kamandiné Végh Ágnes és Rásó János

Kapcsolat a szerzőkkel

Levelező szerző: Rédei Károly

Cím: H-4150 Püspökladány, Farkassziget 3.

e-mail cím: redei.karoly[at]t-online.hu

Kivonat

A nevelővágásoknak a faállomány növekedésére, illetve fatermésük változására gyakorolt hatásának vizsgálata hosszú időtartamú kísérleti területek fenntartásán és azok szisztematikus értékelésén alapszik. A nemzetközi és a hazai szakirodalom többségi állításának alapján a faállományok összes fatermése nevelővágásokkal általában nem növelhető. A közölt esettanulmányokból is az a következtetés vonható le, hogy nevelővágásokkal a vizsgált akácállományok korszaki összes fatermése nem, minőségi jelzőszámuk viszont 11-24%-kal is növelhető.

Kulcsszavak: akác, nevelővágások, fatermés

 • Assmann, E. 1961: Waldertragskunde. BLV Verlagsgesellschaft, München-Bonn-Wien.
 • Béky A. 1983: A nevelővágás hatása a faegyedek vastagsági növekedésére kocsánytalan tölgyesekben. Erdészeti Kutatások, 75: 173-177.
 • Béky A. és Solymos R. 1991: Egy kocsánytalan tölgy erdőnevelési kísérleti sor tanulságai. Erdészeti Kutatások, 82: 227-235.
 • Erdőnevelési műszaki irányelvek. 1984. Agroinform Kiadó, Budapest.
 • Fekete Z. 1951: Erdőbecsléstan. Akadémiai Kiadó. Budapest
 • Halupa L. 1987: A nyárnevelési kísérletek újabb eredményei. Erdészeti Kutatások, 79: 79-84.
 • Kuiper, C. and Schoenmakers, L. 1990: Evaluation of a ten years thinning experiment in Douglas fir. Forest components. Wageningen Agricultural University papers, 6: 48-56.
 • Majer A. 1969: A gyérítések racionalizálása. Az Erdő, 43(9): 385-389. Teljes szöveg
 • Majer A. 1982: Erdőműveléstan II. Kézirat. Sopron, 64-65.
 • Pardé, J. 1964: Intensité des éclaircies et production ligneuse. Revue Forestiéra Francaise, 12: 936-945. DOI: 10.4267/2042/24615
 • Persson, O. 1986: Thinning in Norway spruce in Sweden. Swedish University of Agricultural Sciences, Report, 18: 3-24.
 • Rédei K. 1984: Akácosok fatermése (Akác fatermési tábla, 1984). ERTI, Kecskemét.
 • Rédei K. 1995: A növedékfokozó gyérítések hatása az akácosok (Robinia pseudoacacia L.) hozam- és értékváltozására. Erdészeti Kutatások, 85: 79-90.
 • Sopp L. (szerk.) 1974: Fatömegszámítási táblázatok fatermési táblákkal. Mezőgazda Kiadó, Budapest.
 • Wiedemann, E. 1943: Der Vergleich der Massenleistung des Mischbestandes mit der Reinbestand. Allgemeine Forst- und Jagd- Zeitung, 119: 123-132.
 • Open Acces - Nyílt hozzáférés

  A cikk teljes terjedelmében szabadon letölthető, és megfelelő forrásmegjelöléssel szabadon felhasználható.

  Javasolt hivatkozás:

  Rédei K., Csiha I., Kamandiné V. Á. és Rásó J. (2012): A nevelővágások hatása az akácosok fatermésének és minőségének változására. Erdészettudományi Közlemények, 2(1): 81-88.

  2. évfolyam 1. szám,
  81-88. oldal

  Közlésre elfogadva:
  2012. szeptember 3.

  Kapcsolódó cikkek
  a folyóiratban

  13

  A szerzők további cikkei a folyóiratban

  4

  Témájukban kapcsolódó cikkek az Erdészettudományi Közleményekben*

 • Kollár T. (2023): Csertölgy (Quercus cerris) állományok fatermési függvénye és táblája az erti tartamkísérleti hálózatának adatbázisa alapján. Erdészettudományi Közlemények, 13(2): 9-10.
 • Ábri T., Keserű Zs. és Rédei K. (2022): A 'Nyírségi' akác (Robinia pseudoacacia 'Nyírségi') növekedési viszonyai. Erdészettudományi Közlemények, 12(1): 31-42.
 • Kollár T. (2022): Bükk (Fagus sylvatica) állományok fatermési függvénye és táblája az ERTI tartamkísérleti hálózatának adatbázisa alapján. Erdészettudományi Közlemények, 12(1): 5-29.
 • Illés G. (2018): A klímaváltozás nyomán bekövetkező fatermésváltozás becslése a kocsánytalan tölgy példáján. Erdészettudományi Közlemények, 8(1): 105-118.
 • Illés G. és Fonyó T. (2016): A klímaváltozás fatermésre gyakorolt várható hatásának becslése az AGRATéR projektben. Erdészettudományi Közlemények, 6(1): 25-34.
 • Veperdi G. (2014): Fatermési fok meghatározása az egészállomány átlagnövedéke alapján. Erdészettudományi Közlemények, 4(2): 101-107.
 • Horváth A. és Mátyás Cs. (2014): Növedékcsökkenés előrevetítése egy bükk származási kísérlet alapján. Erdészettudományi Közlemények, 4(2): 91-99.
 • Illés G., Kollár T., Veperdi G. és Führer E. (2014): A zalai faállományok magassági növekedésének és fatermésének kapcsolata a termőhelyi tényezőkkel. Erdészettudományi Közlemények, 4(2): 77-89.
 • Rédei K., Rásó J., Keserű Zs. és Juhász J. (2014): Homoki szürke nyárral elegyes akácosok fatermése: esettanulmány. Erdészettudományi Közlemények, 4(1): 63-72.
 • Rédei K., Csiha I., Keserű Zs., Rásó J. és Kamandiné V. Á. (2013): Mikroszaporított akácklónok fiatalkori értékelése homoki termőhelyeken. Erdészettudományi Közlemények, 3(1): 89-95.
 • Peszlen R. J. és Veperdi G. (2012): Az ezüsthárs fatermési táblájának módosítása. Erdészettudományi Közlemények, 2(1): 73-80.
 • Rédei K., Csiha I., Keserű Zs., Kamandiné V. Á. és Rásó J. (2011): Nyírségi akácosok táji fatermési táblája. Erdészettudományi Közlemények, 1(1): 115-124.
 • Manninger M., Edelényi M., Pödör Z. és Jereb L. (2011): Alkalmazott elemzési módszerek a környezeti tényezők fák növekedésére gyakorolt hatásának vizsgálatában. Erdészettudományi Közlemények, 1(1): 59-70.
 • A szerzők további megjelent cikkei az Erdészettudományi Közleményekben

  * Automatikusan generált javaslatok a szerzők által megadott kulcsszavak más cikkek címében és kivonataiban való előfordulása alapján. Részletesebb kereséshez kérjük használja a manuális keresést.