Erdészettudományi Közlemények / 3. évfolyam / 1. szám / 125-135. oldal
előző | következő

Az állami tulajdonú erdők természeti járadéka mint a vagyonkezelői díj lehetséges alapja

Marosi György, Dauner Márton és Juhász István

Kapcsolat a szerzőkkel

Levelező szerző: Marosi György

Cím: H-9400 Sopron, Paprét 17.

e-mail cím: marosigy[at]erti.hu

Kivonat

Az állami tulajdonban lévő erdőkben gazdálkodó szervezetekkel szemben támasztott legfontosabb követelmény a tartamos erdőgazdálkodás megvalósítása. Ennek egyik legfontosabb feltétele a gazdálkodás stabil pénzügyi alapjának a megteremtése. A pénzügyi feltételek biztosításának szinte kizárólagos forrása az erdőgazdálkodás piacon értékesíthető termékeinek és szolgáltatásainak az árbevétele, amelynek döntő hányadát a faanyag adja. A faanyagtermesztés révén elérhető jövedelem ismerete ezért fontos az állami erdőtulajdonost megszemélyesítő szervezet(ek)nek és az erdőgazdálkodóknak is. Erre a jövedelemre lehet alapozni a vagyonkezelői díj meghatározását. A tanulmány az erdőgazdálkodás hosszabb távon elvárható jövedelmezőségének meghatározására ajánl alkalmazható módszert.

Kulcsszavak: erdőgazdálkodás, jövedelmezőség, tartamosság, vagyonkezelői díj

 • ÁSZ 2012: Az Állami Számvevőszék 12109. számú jelentése: Az állami vagyon feletti tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos 2011. évi tevékenységek ellenőrzéséről. Állami Számvevőszék, Budapest
 • Fekete L. 1871: Az erdő-adóról. Erdészeti Lapok, XII: 477–494. Teljes szöveg
 • Kató F. 1991: Erdészeti üzemgazdaságtan. Egyetemi jegyzet. Sopron, 150 p.
 • Lett B. 2009: Az erdővagyon számbavételének helyzete és jövőben alkalmazandó eljárásai. Egyetemi jegyzet, Nyugatmagyarországi Egyetem, Sopron, 94 p.
 • Márkus L. 1983: A fatermesztés ökonómiája. I. rész. Egyetemi jegyzet. Sopron, 248 p.
 • Márkus L. és Mészáros K. 1997: Erdőérték-számítás. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó. Budapest, 274 p.
 • Naárné Tóth Zs. és Ortlovits Zs. 2008: Járadékelméletek – a termelési tényezők szerepéről, a földjáradék jövedelemelosztási jelentőségéről. Valóság, 51(12). Egyéb URL
 • Pogrányi K. 1989: Az erdőjáradék. Az Erdő, 38(5): 225–229. Teljes szöveg
 • Rumpf J. és Gólya J. 1990: Fahasználati költségek és hozamok. Kézirat. Sopron, 57 p.
 • Tóth M. 2003: A megújítható és a nem megújítható természeti erőforrások gazdasági értékelésének közös globális elvi alapjai. BKL-Online Bányászat, Budapest, 2003(1). Egyéb URL
 • Open Acces - Nyílt hozzáférés

  A cikk teljes terjedelmében szabadon letölthető, és megfelelő forrásmegjelöléssel szabadon felhasználható.

  Javasolt hivatkozás:

  Marosi Gy., Dauner M. és Juhász I. (2013): Az állami tulajdonú erdők természeti járadéka mint a vagyonkezelői díj lehetséges alapja. Erdészettudományi Közlemények, 3(1): 125-135.

  3. évfolyam 1. szám,
  125-135. oldal

  Közlésre elfogadva:
  2013. június 28.

  Kapcsolódó cikkek
  a folyóiratban

  2

  A szerzők további cikkei a folyóiratban

  1

  Témájukban kapcsolódó cikkek az Erdészettudományi Közleményekben*

  A szerzők további megjelent cikkei az Erdészettudományi Közleményekben

  * Automatikusan generált javaslatok a szerzők által megadott kulcsszavak más cikkek címében és kivonataiban való előfordulása alapján. Részletesebb kereséshez kérjük használja a manuális keresést.