Bulletin of Forestry Science / Volume 3 / Issue 1 / Pages 125-135
previous article | next article

Annuity of state owned forests as a basis for trusteeship fee

György Marosi, Márton Dauner & István Juhász

Correspondence

Correspondence: Marosi György

Postal address: H-9400 Sopron, Paprét 17.

e-mail: marosigy[at]erti.hu

Abstract

The most important requirement for forestry units managing state owned forests is to carry out sustainable forest management. Among the many criteria of sustainable forest management the maintenance of a stable financial background is essential. Providing the financial background is almost solely based upon the incomes generated from marketable forest based products and services, of which timber is predominant. Studying the potential incomes from timer is therefore of high importance for both the representative of the state as the owner and the forest management units. This income can be considered as the basis of calculating the trusteeship fee. This paper presents an applicable method to calculate long term profitability of forest management.

Keywords: forestry, profitability, sustainability of forests, trusteeship fee

 • ÁSZ 2012: Az Állami Számvevőszék 12109. számú jelentése: Az állami vagyon feletti tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos 2011. évi tevékenységek ellenőrzéséről. Állami Számvevőszék, Budapest
 • Fekete L. 1871: Az erdő-adóról. Erdészeti Lapok, XII: 477–494. full text
 • Kató F. 1991: Erdészeti üzemgazdaságtan. Egyetemi jegyzet. Sopron, 150 p.
 • Lett B. 2009: Az erdővagyon számbavételének helyzete és jövőben alkalmazandó eljárásai. Egyetemi jegyzet, Nyugatmagyarországi Egyetem, Sopron, 94 p.
 • Márkus L. 1983: A fatermesztés ökonómiája. I. rész. Egyetemi jegyzet. Sopron, 248 p.
 • Márkus L. és Mészáros K. 1997: Erdőérték-számítás. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó. Budapest, 274 p.
 • Naárné Tóth Zs. és Ortlovits Zs. 2008: Járadékelméletek – a termelési tényezők szerepéről, a földjáradék jövedelemelosztási jelentőségéről. Valóság, 51(12). URL
 • Pogrányi K. 1989: Az erdőjáradék. Az Erdő, 38(5): 225–229. full text
 • Rumpf J. és Gólya J. 1990: Fahasználati költségek és hozamok. Kézirat. Sopron, 57 p.
 • Tóth M. 2003: A megújítható és a nem megújítható természeti erőforrások gazdasági értékelésének közös globális elvi alapjai. BKL-Online Bányászat, Budapest, 2003(1). URL
 • Open Acces

  For non-commercial purposes, let others distribute and copy the article, and include in a collective work, as long as they cite the author(s) and the journal, and provided they do not alter or modify the article.

  Cite this article as:

  Marosi, Gy., Dauner, M. & Juhász, I. (2013): Annuity of state owned forests as a basis for trusteeship fee. Bulletin of Forestry Science, 3(1): 125-135. (in Hungarian)

  Volume 3, Issue 1
  Pages: 125-135

  First published:
  28 June 2013

  Related content

  2

  More articles
  by this authors

  1