Erdészettudományi Közlemények / 3. évfolyam / 1. szám / 251-259. oldal
előző | következő

Adatok a hazai tölgyeken előforduló levélaknázók parazitoid együtteseinek ismeretéhez

Szőcs Levente, Melika George és Csóka György

Kapcsolat a szerzőkkel

Levelező szerző: Szőcs Levente

Cím: H-3232 Mátrafüred, Hegyalja u. 18.

e-mail cím: szocsl[at]erti.hu

Kivonat

A levélaknázók kiváló modellcsoport a többszintű interakcióknak, illetve a parazitoidjaik népességszabályzó képességének tanulmányozására. A közép-európai, de főként a hazai aknázómoly fauna parazitoidjainak összetételével célirányosan csak néhány hazai szakirodalom foglalkozik. 2011-ben és 2012-ben 4 tölgyfajról 9 levélaknázó faj parazitoid együtteseit vizsgáltuk egyedi neveléssel. A két évben összesen 1936 mintát gyűjtöttünk tölgyekről. Ezekből összesen 28 parazitoid fajt sikerült kinevelni, ami meglehetősen jó eredménynek számít. Saját nevelési adatainkat a szakirodalmi adatokkal összehasonlítva megállapítottuk, hogy eredményeink számos esetben új gazda-parazitoid kapcsolatokat bizonyítanak.

Kulcsszavak: parazitoid együttesek, aknázó rovarok, Phyllonorycter, Tischeria, Rynchaenus, Profenusa, Quercus

 • Askew, R. R. and Shaw, M. R. 1974: An account of the Chalcidoidea (Hymenoptera) parasitising leaf-mining insects of deciduous trees in Britain. Biological Journal of the Linnean Society, 6: 289–335. DOI: 10.1111/j.1095-8312.1974.tb00727.x
 • Askew, R. R. and Shaw, M. R. 1986: Parasitoid Communities: Their Size, Structure and Development. 225–264. In: Waage, J and D Greathead, D. (eds.) 1986:. Insect Parasitoids. Academic Press, London
 • Bajári E. 1960: Fürkészdarázs alakúak I – Ichneumonidea I. Magyarország állatvilága – Fauna Hungariae 4. Akadémia Kiadó, Budapest.
 • Balázs K. és Thuróczy Cs. 2000: A Cameraria ohridella Deschka et Dimič parazitáltsága a környezet diverzitásának függvényében. Növényvédelem, 36 (6): 281–287.
 • Csóka Gy. 2003: Levélaknák és levélaknázók. Agroinform kiadó, Budapest. pp. 192
 • Csóka Gy.; Hirka A.; Mikó I.; Pénzes Zs. és Melika G. 2009a: A Phyllonorycter robiniella Clemens, 1859 és a Parectopa robiniella Clemens, 1863 parazitoidjai Magyarországon. Növényvédelem, 45 (4): 191–195.
 • Csóka, Gy.; Hirka, A.; Mikó, I.; Matosevic, D. and Melika, G. 2009b: Parasitoid assemblages of two invading blacklocust leaf miners, Phyllonorycter robiniella (Clemens, 1859) and Parectopa robiniella (Clemens, 1859) in Hungary. Periodicum Biologorum, 111(4): 405–411.
 • Erdős J. 1971: Fémfürkészek VIII – Chalcidoidea VIII. Magyarország állatvilága – Fauna Hungariae 9. Akadémia Kiadó, Budapest.
 • Gibson, A. P., Huber, J. T. and Wooley, J. B. 1997: Annotated keys to genera of Nearctic Chalcidoidea. NRC Research Press, Ottawa, 794.
 • Grissel, l. E. and Schauff, M. E. 1990: A handbook of the families of Nearctic Chalcidoidea (Hymenoptera). Entomological Society of Washington, Washington DC., 85.
 • Jermy T. és Balázs K. 1993: A növényvédelmi állattan kézikönyve 4/a. Akadémia Kiadó, Budapest, 95–103.
 • Lastuvka, A. & Lastuvka, Z. 1997: Nepticulidae Mitteleuropas: Ein illustrieter Begliter. Brno: Konvoj.
 • Marcovic, C. and Stojanovic, A. 2012: Parasitoids of Phyllonorycter platani (Staudinger) (Lepidoptera, Gracillariidae) in Serbia. Journal of Plant Studies, 1(1): 79–84. DOI: 10.5539/jps.v1n1p79
 • Noyes, J.S. 2012: Universal Chalcidoidea Database. World Wide Web electronic publication. Egyéb URL
 • Schönrogge, K. and Altenhofer, E. 1992: On the biology and larval parasitoids of the leaf-mining sawflies Profenusa thomsoni (Konow) and P. pygmaea (Konow) (Hym., Tenthredinidae). Entomologist’s Monthly Magazine, 128: 99–108.
 • Szőcs, J. 1959: The Parasitization of Mining Moths. Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 5(1–2): 147–164.
 • Szőcs, J. 1965: The Parasites of Mining Moths. Folia Entomologica Hungarica, 18: 123–151.
 • Szőcs J. 1977: Lepidoptera aknák – és gubacsok. Fauna Hungariae 125. Akadémia Kiadó, Budapest.
 • Szőcs, J. 1979: Angaben zu den Parasiten der minirenden Motten (Hymenoptera: Braconidae). Folia Entomologica Hungarica, 32(2): 199–206.
 • Volter, L. and Kenis, M. 2006: Parasitoid complex and parasitism rates of the horse chestnut leafminer, Cameraria ohridella (Lepidoptera: Gracillariidae) in the Czech Republic, Slovakia and Slovenia. European Journal of Entomology, 103: 365–370. DOI: 10.14411/eje.2006.049
 • Open Acces - Nyílt hozzáférés

  A cikk teljes terjedelmében szabadon letölthető, és megfelelő forrásmegjelöléssel szabadon felhasználható.

  Javasolt hivatkozás:

  Szőcs L., Melika G. és Csóka Gy. (2013): Adatok a hazai tölgyeken előforduló levélaknázók parazitoid együtteseinek ismeretéhez. Erdészettudományi Közlemények, 3(1): 251-259.

  3. évfolyam 1. szám,
  251-259. oldal

  Közlésre elfogadva:
  2013. június 28.

  A szerzők további cikkei a folyóiratban

  10

  A szerzők további megjelent cikkei az Erdészettudományi Közleményekben

 • Csóka Gy., Hirka A. és Szőcs L. (2012): Rovarglobalizáció a magyar erdőkben. Erdészettudományi Közlemények, 2(1): 187-198.
 • Szanyi Sz., Szőcs L. és Varga Z. (2015): A Bockerek-erdő Macroheterocera faunájának állatföldrajzi és ökológiai jellemzése. Erdészettudományi Közlemények, 5(1): 119-128.
 • Csepelényi M., Hirka A., Szénási Á., Mikó Á., Szőcs L. és Csóka Gy. (2017): Az inváziós tölgy csipkéspoloska [Corythucha arcuata (Say, 1832)] gyors terjeszkedése és tömeges fellépése Magyarországon. Erdészettudományi Közlemények, 7(2): 127-134.
 • Csóka Gy., Hirka A., Csepelényi M., Szőcs L., Molnár M., Tuba K., Hillebrand R. és Lakatos F. (2018): Erdei rovarok reakciói a klímaváltozásra (esettanulmányok). Erdészettudományi Közlemények, 8(1): 149-162.
 • Janik G., Hirka A., Koltay A., Juhász J. és Csóka Gy. (2016): 50 év biotikus kárai a magyar bükkösökben. Erdészettudományi Közlemények, 6(1): 45-60.
 • Hirka A., Pödör Z., Garamszegi B. és Csóka Gy. (2018): A magyarországi erdei aszálykárok fél évszázados trendjei (1962-2011). Erdészettudományi Közlemények, 8(1): 11-25.
 • Fürjes-Mikó Á., Csősz S. és Csóka Gy. (2019): Az erdei vöröshangyák (Formica rufa csoport) erdővédelmi szerepe európában – szakirodalmi áttekintés. Erdészettudományi Közlemények, 9(1): 35-50.
 • Korda M., Ripka G., Hirka A. és Csóka Gy. (2022): Az Aceria fraxiniflora (Felt) (Acari: Eriophyoidea) gyors terjeszkedése és jelenleg ismert előfordulásai Magyarországon. Erdészettudományi Közlemények, 12(2): 121-128.
 • Eötvös Cs. B., Hirka A., Gimesi L., Lövei G., Gáspár Cs. és Csóka Gy. (2023): A tavaszi hernyóbiomassza becslése lomberdőkben hosszú távú fénycsapda adatsorok alapján – mit fognak enni az énekesmadár-fiókák?. Erdészettudományi Közlemények, 13(1): 5-20.
 • Eötvös Cs. B., Tóth M., Hirka A., Fürjes-Mikó Á., Gáspár Cs., Paulin M., Lakatos F. és Csóka Gy. (2023): A tölgy-csipkéspoloska [Corythucha arcuata (Say, 1832)] rövid távú terjedését befolyásoló tényezők tölgyeseinkben. Erdészettudományi Közlemények, 13(2): 131-144.