Erdészettudományi Közlemények / 4. évfolyam / 1. szám / 23-35. oldal
előző | következő

Gyertyános-tölgyesben kialakított lékek újulatának vizsgálata a Soproni-hegység területén

Csiszár Ágnes, Korda Márton, Zagyvai Gergely, Winkler Dániel, Tiborcz Viktor, Süle Péter, Šporčić Dean, Naár Dénes és Bartha Dénes

Kapcsolat a szerzőkkel

Levelező szerző: Csiszár Ágnes

Cím: H-9400 Sopron, Ady Endre u. 5.

e-mail cím: csiszar.agnes[at]emk.nyme.hu

Kivonat

Ez a vizsgálat a Soproni-hegység területén, átalakító üzemmódban kezelt gyertyános-kocsánytalan tölgyes erdőrészletben mesterségesen kialakított 33 lék négyéves felvételének eredményeit közli. A növényzet felmérésekor a lékeket egy központi körre és az égtájaknak megfelelően négy körcikkre osztottuk, s a vizsgálati egységben feljegyeztük az előforduló növényfajok borítási értékeit és a természetes újulat fajonkénti egyedszámát. A vizsgált időszakban a lékekben nagyszámú és változatos fajösszetételű újulat jelent meg, kiemelkedő egyedszámban a kocsánytalan tölgy és a csertölgy , ezen kívül a közönséges gyertyán, a kislevelű hárs és a madárcseresznye újulata volt meghatározó. Legmagasabb csemeteszám az északi szegmensben fordult elő, azt követte a nyugati, a déli és a keleti körcikk, míg a központi körben szignifikánsan kisebb csemeteszám volt. Eredményeink alapján a vizsgált erdőrészletben az elnyújtottabb elliptikus alakkal rendelkező kisebb, 250 m2 terület alatti lékek bizonyultak a legoptimálisabbnak az újulat megjelenése és megmaradása szempontjából.

Kulcsszavak: folyamatos erdőborítás, lék regeneráció, természetes újulat

 • Állami Erdészeti Szolgálat (ÁESz): Országos Erdőállomány Adattár 2007.
 • Bartha D. és Puskás L. 2013: Silva naturalis Vol.1. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, Sopron.
 • Brokaw, N. and Busing, R.T. 2000: Niche versus chance and tree diversity in forest gaps. Trends in Ecology and Evolution, 15: 183-188. DOI: 10.1016/s0169-5347(00)01822-x
 • Brown, N.D. 1993: The implications of climate and gap microclimate for seedling growth conditions in a Bornean lowland rain forest. Journal of Tropical Ecology, 9: 153-168. DOI: 10.1017/s0266467400007136
 • Busing, R.T. and Brokaw, N. 2002: Tree species diversity in temperate and tropical forest gaps: the role of lottery recruitment. Folia Geobotanica, 37: 33-43. DOI: 10.1007/bf02803189
 • Collins, B.S. and Pickett, S.T.A. 1987: Influence of canopy opening on the environment and herb layer in a northern hardwoods forest. Vegetatio, 70: 3-10. DOI: 10.1007/BF00040752
 • Cowell, C.M.; Hoalst-Pullen, N. and Jackson, M.T. 2010: The limited role of canopy gaps in the successional dynamics of a mature mixed Quercus forest remnant. Journal of Vegetation Science 21: 201-212. DOI: 10.1111/j.1654-1103.2009.01137.x
 • Csépányi P. 2008: A tölgy és folyamatos erdőborítás. Erdészeti Lapok, 143 (10): 294-297. Teljes szöveg
 • de Lima, R.A.F.; Prado, P.I. Martini, A.M.Z.; Fonseca, L.J.; Gandolfi, S. and Rodrigues, R.R. 2012: Improving methods in gap ecology: revisiting size and shape distributions using a model selection approach. Journal of Vegetation Science, 24 (3): 484-495. DOI: 10.1111/j.1654-1103.2012.01483.x
 • Diaci, J. (ed.) 2006: Nature-based forestry in Central Europe. Alternatives to industrial forestry and strict preservation. University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Forestry and Renewable Forest Resources, Ljubljana.
 • Dövényi Z. (szerk.) 2010: Magyarország kistájainak katasztere. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.
 • Eysenrode, D.S.V.; Bogaert, P.; Van Hecke, P. and Impens I. 1998: Influence of tree-fall orientation on canopy gap shape in an Ecuadorian rain forest. Journal of Tropical Ecology, 14 (6): 865-869. DOI: 10.1017/s0266467498000625
 • Gálhidy L. 2008: Az aljnövényzet fajösszetételének és tömegességének változásai középhegységi bükkösök mesterséges és széldöntés nyomán létrejövő lékjeiben. Doktori értekezés. ELTE, Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék, Budapest.
 • Hammer, Ř.; Harper, D.A.T. and P. D. Ryan 2001: PAST: Paleontological Statistics Software Package for Education and Data Analysis. Palaeontologia Electronica, 4(1), 9 pp.
 • Hunter, J.C. and Barbour, M.G. 2001: Through-growth by Pseudotsuga menziesii: a mechanism for change in forest composition without canopy gaps. Journal of Vegetation Science, 12: 445-452. DOI: 10.2307/3236996
 • Kenderes K. 2008: Kelet-közép európai bükkösök természetes dinamikája. Doktori értekezés. ELTE TTK, Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék, Biológia Doktori Iskola, Budapest.
 • Kenderes K.; Tímár G.; Ódor P.; Bartha D.; Standovár T.; Bodonczi L.; Bölöni J.; Szmorad F. és Aszalós R. 2007: A természetvédelem hatása középhegységi erdeinkre. Természetvédelmi Közlemények, 13: 69-80.
 • Kenderes, K.; Mihók, B. and Standovár, T. 2008: Thirty years of gap dynamics in a central european beech forest reserve. Forestry, 81 (1): 111-123. DOI: 10.1093/forestry/cpn001
 • Király G. 2008: Soproni-hegység. 224. In: Király G.; Molnár Zs.; Bölöni J.; Csiky J. és Vojtkó A. (szerk.): Magyarország földrajzi kistájainak növényzete. MTA-ÖBKI, Vácrátót.
 • Kiss M. 2014: Átlagos középhőmérséklet-, csapadékösszeg-, napfénytartalom- és párolgás adatok 2009-2012. Országos Meteorológiai Szolgálat, Soproni Meteorológiai Állomás.
 • Márkus L. és Mátyás V 1966: A bükkmakk termésbiológiájának ismeretéhez. Erdészeti Kutatások, 62: 177-193.
 • MathWorks 2008: MATLAB. version R2008A. MathWorks, Natick, Massachusetts, USA.
 • Mátyás V. 1965: Ökológiai megjegyzések a tölgy és a bükk termésének időszakosságához. Erdészeti Kutatások, 61: 99-121.
 • McCarthy, J. 2001: Gap dynamics of forest trees: A review with particular attention to boreal forests. Environmental Reviews, 9: 1-59. DOI: 10.1139/er-9-1-1
 • Mendlik G. 1989: A bükkösök természetes felújításának újabb irányai. Erdészeti Kutatások, 80-81: 284-288.
 • Mihók B. 2007: Lékek fénymintázata és növényzeti regenerációja bükkös állományokban. Doktori értekezés. ELTE TTK, Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék, Biológia Doktori Iskola, Budapest.
 • Mollay J.-né és Molnár Á. 2011: A Sopron-hegyvidéki erdők állományainak változása 1955-2005 között. 122-239. In: Bartha D. és Oroszi S. (szerk.): A Soproni-hegység erdőállományainak története. TAEG Tanulmányi Erdőgazdaság, Sopron.
 • Pommerening, A. and Murphy, S.T. 2004: A review of the history, definitions and methods of continuous cover forestry with special attention to afforestation and restocking. Forestry, 77: 27-44. DOI: 10.1093/forestry/77.1.27
 • Solymos R. 2008: Folyamatos erdőborítás – természetes felújítás – szálalóerdő. Erdészeti és Faipari Híradó, 18: 6-7.
 • Solymos R. 2011: Természetes erdőfelújítás – folyamatos erdőborítás. Erdészeti Lapok, 151: 72-74. Teljes szöveg
 • Standovár T. 2006: Biológiai megfontolások az erdei életközösségek hatékony védelméhez. Magyar Tudomány, 2006/6: 656-662.
 • Standovár, T. and Kenderes, K. 2003: A review on natural stand dynamics in beechwoods of East Central Europe. Applied Ecology and Environmental Research, 1: 19-46. DOI: 10.15666/aeer/01019046
 • Tamás J. 2011: A Sopron hegyvidéki erdők történelmi fejlődése, tájleírásai a fafaj, elegyarány és korosztály viszonylatában napjainkig (1955). 5-121. In: Bartha D. és Oroszi S. (szerk.): A Soproni-hegység erdőállományainak története. TAEG Tanulmányi Erdőgazdaság, Sopron.
 • Tobisch T. 2009: Egyenletes bontáson és lékvágáson alapuló erdőfelújítás összehasonlítása gyertyános-kocsánytalan tölgyesben. Doktori értekezés. Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar, Roth Gyula Erdészeti es Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola, Sopron. Teljes szöveg
 • Tobisch, T. and Standovár, T. 2005: A comparison of vegetation patterns in the tree and herb layers of a hardwood forest. Community Ecology, 6 (1): 29-37. DOI: 10.1556/comec.6.2005.1.4
 • Török A. 2000: Égtájorientált, erdőtípus-érzékeny természetes felújítási rendszer. Erdészeti Lapok, 135: 170-171. Teljes szöveg
 • Open Acces - Nyílt hozzáférés

  A cikk teljes terjedelmében szabadon letölthető, és megfelelő forrásmegjelöléssel szabadon felhasználható.

  Javasolt hivatkozás:

  Csiszár Á., Korda M., Zagyvai G., Winkler D., Tiborcz V., Süle P., Šporčić D., Naár D. és Bartha D. (2014): Gyertyános-tölgyesben kialakított lékek újulatának vizsgálata a Soproni-hegység területén. Erdészettudományi Közlemények, 4(1): 23-35.

  4. évfolyam 1. szám,
  23-35. oldal

  Közlésre elfogadva:
  2014. július 15.

  Kapcsolódó cikkek
  a folyóiratban

  7

  A szerzők további cikkei a folyóiratban

  9

  Témájukban kapcsolódó cikkek az Erdészettudományi Közleményekben*

  A szerzők további megjelent cikkei az Erdészettudományi Közleményekben

 • Nemes V., Csiszár Á. és Bartha D. (2018): A kései meggy (Prunus serotina Ehrh.) előfordulásának vizsgálata a nagylózsi fafaj-összehasonlító kísérlet területén. Erdészettudományi Közlemények, 8(2): 61-70.
 • Bartha D., Korda M., Kovács G. és Tímár G. (2014): A potenciális természetes erdőtársulások és az aktuális faállománytípusok összevetése országos szinten. Erdészettudományi Közlemények, 4(1): 7-21.
 • Korda M., Ripka G., Hirka A. és Csóka Gy. (2022): Az Aceria fraxiniflora (Felt) (Acari: Eriophyoidea) gyors terjeszkedése és jelenleg ismert előfordulásai Magyarországon. Erdészettudományi Közlemények, 12(2): 121-128.
 • Silnicki Á., Zagyvai G. és Bartha D. (2014): Összehasonlító vizsgálatok a magyar kőris (Fraxinus angustifolia subsp. danubialis) és a magas kőris (Fraxinus excelsior) generatív szervein. Erdészettudományi Közlemények, 4(1): 47-62.
 • Silnicki Á., Zagyvai G. és Bartha D. (2016): Összehasonlító vizsgálatok a magyar kőris (Fraxinus angustifolia Vahl subsp. danubialis Pouzar) és a magas kőris (Fraxinus excelsior L.) vegetatív szervein. Erdészettudományi Közlemények, 6(2): 115-125.
 • Bartha D., Berki I., Lengyel A., Rasztovits E., Tiborcz V. és Zagyvai G. (2018): Erdőtársulások és fafajaik átrendeződési lehetőségei a változó klímában. Erdészettudományi Közlemények, 8(1): 163-195.
 • Harta I., Winkler D. és Füleky Gy. (2018): Újraerdősítés hatása a talaj tulajdonságaira és a mezofaunára (Collembola) egykori szántóföldi műtrágyázási tartamkísérleti területen. Erdészettudományi Közlemények, 8(2): 83-97.
 • Palkó Á., Ónodi G., Rédei T. és Winkler D. (2020): Talajfaunisztikai- és ökológiai vizsgálatok alföldi reliktum homoki tölgyesekben és a helyükön létesített idegenhonos faállományokban. Erdészettudományi Közlemények, 10(2): 125-139.
 • Séllei D., Tóth V. és Winkler D. (2023): Holtfa mikroélőhelyek ugróvillás-közösségeinek vizsgálata. Erdészettudományi Közlemények, 13(2): 103-122.
 • * Automatikusan generált javaslatok a szerzők által megadott kulcsszavak más cikkek címében és kivonataiban való előfordulása alapján. Részletesebb kereséshez kérjük használja a manuális keresést.