Erdészettudományi Közlemények / 5. évfolyam / 1. szám / 21-41. oldal
előző | következő

Egyes fák és faállományok minőségi osztályai és fahasználati árbevételi kategóriái

Rumpf János, Horváth Attila László és Szakálosné Mátyás Katalin

Kapcsolat a szerzőkkel

Levelező szerző: Szakálosné Mátyás Katalin

Cím: H-9400 Sopron, Ady Endre u. 5.

e-mail cím: mkata[at]emk.nyme.hu

Kivonat

Az Erdészeti Tudományos Intézetben évtizedekkel ezelőtt kidolgozott „Egyszerűsített méretcsoportos választéktervezési módszer” (Szász és Burján 1975) alapját képező korábbi választékszerkezeteknek és az akkori fakitermelések mellmagassági átmérő szerinti megoszlásának elavulása szükségessé tették azok korszerűsítését – a mindenkori aktuális fakitermelések adataihoz igazítva –, hogy az értékes eredeti adatállomány a jelenlegi fakitermeléseinek tervezéséhez és értékeléséhez is felhasználható legyen. Erre egy egyszerű megoldást dolgoztak ki a soproni Erdőmérnöki Kar Erdőhasználati Tanszékén: az ún. kétlépcsős arányosítás módszerét. Ugyanakkor az ERTI táblázatok használatánál a faállomány minőségére is szükség van. A tanszéken erre a célra az Erdőrendezési Útmutató törzsminősítési rendszerét – a feladatnak jobban megfelelő módosítással – használtuk fel. Az így kapott választékszerkezetet a mindenkori átlagárakkal szorozva kaptuk az átlagos árbevételeket. Módszerünk különböző aggregációs szinten is jól alkalmazhatónak bizonyult, vagyis országos, erdőgazdasági, erdészeti és erdőrészlet szinten is. Eljárásunkat a faállományok „fahasználati árbevétel-centrikus” minőségi osztályozásának tekinthetjük. A fakitermelések önköltségének számítására a – szintén az ERTI-ben kidolgozott vágásszervezési terv (Szász 1979) erre alkalmas részletét vettük alapul, a módosított változatát „soproni sorozatelemzési módszernek” nevezve. A fahasználati hozamok és költségek elemzési módszerének továbbfejlesztése, az országos adatbázisának megteremtése és az eredmények gyakorlati alkalmazása elsőként az ERTI erdőművelés-finanszírozási és erdőértékelési országos kutatásaihoz kapcsolódott.

Kulcsszavak: fakitermelés, választékszerkezet, minőségi osztály

 • Anonymus 1993: Jahresbericht 1993, Landesforstverwaltung Niedersachsen 41. Jahrgang, Hannover.
 • Babos K.; Filló Z. és Somkuti E. 1979: Haszonfák. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.
 • Erdőrendezési Útmutató, 4. változat („Törzsminőség” alfejezet). Állami Erdészeti Szolgálat, Budapest 2004. 107-108.
 • ERTI egyszerűsített méretcsoportos választéktervezés táblázatai.
 • Forst-, Holz und Jagd Kalender, 2002; 2008; BRD.
 • Gólya J. és Rumpf J. 1993: Költség-hozam elemzések a fahasználatban. WOOD TECH Erdészeti szakmai konferencia kiadványa, Sopron. 169-172.
 • Héjj B. und Illyés B. 1990: Eine neuere Möglichkeit der Anwendung der Informationen des Forsteinrichtungsplanes in der betriebwirtschaftlichen Planung. 73-78. in: W. Villa: Die Verfllechtung von Betriebwirtschaft und Forsteinrichtungsplanung im Forstbetrieb. Symposium IUFRO Arbeitsgruppe S 4.04-02 11.14. 6. 1990, Dresden.
 • Illyés B. 1995: Az erdőértékelés aktuális problémái az átmenet időszakában. Kézirat. ERTI. Sopron.
 • Kovács I. 1979: Faanyagismerettan; Mezőgazdasági Kiadó, Budapest.
 • Márkus L. 1967: A faállomány értékelésének néhány alapvető kérdése. Erdészeti Kutatások 63 (1-3): 339-349.
 • Márkus L. 1974.: Faállományok összesfatömegének méretcsoportonkénti megoszlása az átmérő függvényében. 45. In: Sopp L.; Adorján J. és Béky A.: Fatömegszámítási táblázatok. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest.
 • Ott J. 1983: Gazdaságpolitikai és ökonómiai irányelvek. In: Váradi G. (szerk.): Fakitermelési műszaki irányelvek. AGROINFORM, Budapest.
 • Rumpf J. 2003: Erdőhasználattan, Oktatási segédlet. Erdészeti szakértői és szaktanácsadói továbbképző tanfolyam (Erdő- és Kárérték Számítás). NYME Erdőmérnöki Kar, Sopron.
 • Rumpf J. 2013: Az erdőhasználattan kézikönyve, I. kötet. Digitális egyetemi jegyzet, NYME Erdőmérnöki Kar, Sopron.
 • Sopp L. 1974: Fatömegszámítási táblázatok. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest.
 • Szász T. és Burján Á. 1975: Az egyszerűsített méretcsoportos vágásbecslési és választéktervezési eljárás alkalmazása... Kutatási részjelentés, ERTI, Budapest.
 • Szász T. 1979: A fakitermelési munkák munkahelyi tervezése és szervezése. ERTI Szervezési információ, Budapest.
 • Szepesi L. 1985: Az erdőgazdasági géprendszerek optimalizálási lehetőségei. ERTI Gépesítési információ, Budapest.
 • Open Acces - Nyílt hozzáférés

  A cikk teljes terjedelmében szabadon letölthető, és megfelelő forrásmegjelöléssel szabadon felhasználható.

  Javasolt hivatkozás:

  Rumpf J., Horváth A. L. és Szakálosné M. K. (2015): Egyes fák és faállományok minőségi osztályai és fahasználati árbevételi kategóriái. Erdészettudományi Közlemények, 5(1): 21-41. DOI: 10.17164/EK.2015.002

  5. évfolyam 1. szám,
  21-41. oldal

  DOI: 10.17164/EK.2015.002

  Közlésre elfogadva:
  2015. október 10.

  Kapcsolódó cikkek
  a folyóiratban

  4

  A szerzők további cikkei a folyóiratban

  1

  Témájukban kapcsolódó cikkek az Erdészettudományi Közleményekben*

  A szerzők további megjelent cikkei az Erdészettudományi Közleményekben

  * Automatikusan generált javaslatok a szerzők által megadott kulcsszavak más cikkek címében és kivonataiban való előfordulása alapján. Részletesebb kereséshez kérjük használja a manuális keresést.