Erdészettudományi Közlemények / 6. évfolyam / 2. szám / 189-197. oldal
előző |

A borz (Meles meles L.) táplálkozásának vizsgálata Komárom-Esztergom megye területén

Varga Zoltán és Farkas Attila

Kapcsolat a szerzőkkel

Levelező szerző: Varga Zoltán

Cím: H-2943 Bábolna, Víztorony u. 9.

e-mail cím: vadgazdalkodas[at]gmail.com

Kivonat

A 2009/2010. vadászati évben 77 borzot (Meles meles) gyűjtöttünk be Komárom-Esztergom megye területéről. Az egyedek egy részét vadászati eszközökkel ejtettük el, a minta 41,5%-át a közúton elgázolt és begyűjtött példányok adták. A mintapéldányok táplálkozásvizsgálatát gyomortartalom analízissel végeztük. A begyűjtés helyszíne és időpontja alapján élőhelytípusok, valamint évszakok szerint elkülönítve értékeltük az eredményeket. Vizsgáltuk a borz gyomorban talált táplálékmaradványok relatív előfordulási gyakoriságát és a táplálékdiverzitását. A vizsgálattal az apróvadfajok borz étrendjében való előfordulási gyakoriságát, illetve az egyes élőhelyek és évszakok közti táplálkozásbeli különbségeket szándékoztuk kimutatni. A vizsgálataink igazolták, hogy bizonyos táplálék alkotók fogyasztási gyakorisága alapján a megyében élő borzpopuláció táplálkozása az élőhelyek és évszakok tekintetében szignifikánsan különbözik. Ugyanakkor apróvadfajokat a vizsgálati terület borzállományának étrendjében nem sikerült kimutatni. Megállapítottuk, hogy a vizsgálati területen a borz generalista táplálkozási stratégiát követő faj, időszakos csak bizonyos élőhelyekre jellemző, specialista táplálkozási szokásokkal.

Kulcsszavak: borz táplálkozása, gyomortartalom vizsgálat, élőhelytípus, évszak, táplálkozási niche

 • Biró Zs; Szemethy L.; Heltai M.; Csányi S.; Szabó L.; Patkó L. és Ujhegyi N. 2013: Az apróvad állomány és a ragadozógazdálkodás helyzete Magyarországon. Gödöllő.
 • Ciampalini, B. and Lovari, S. 1985: Food habits and trophic niche overlap of the badger and the red fox in a Mediterranean coastal area. Mammalian Biology - Zeitschrift Für Säugetierkunde, 50: 226-234.
 • Fedriani, J. M.; Ferreras, P. and Delibes, M. 1998: Dietary response of the Eurasian badger, Meles meles, to a decline of its main prey in the Doñana National Park. Journal of Zoology, 245 (2): 214-218. DOI: 10.1111/j.1469-7998.1998.tb00092.x
 • Goszczyński, J.; Jędrzejewska, B. and Jędrzejewski, W. 2000: Diet composition of badgers (Meles meles) in a pristine forest and rural habitats of Poland compared to other European populations. Journal of Zoology, 250 (4): 495-505. DOI: 10.1111/j.1469-7998.2000.tb00792.x
 • Heltai M. (szerk.) 2010: Emlős ragadozók Magyarországon. Mezőgazda Kiadó, Budapest
 • Heltai M. és Lanszki J. 2003: Adatok a borz táplálkozásához. Vadbiológia, 10: 87-91.
 • Hureau, J.-C. 1970: Biologie compare de quelques poisons antarctiques (Nototheniidae). Faculte des Sciences, Universite de Paris, Paris.
 • Kaneko, Y.; Maruyama, N. and Macdonald, D. W. 2006: Food habits and habitat selection of suburban badgers (Meles meles) in Japan. Journal of Zoology, 270 (1): 78-89. DOI: 10.1111/j.1469-7998.2006.00063.x
 • Kranz, A.; Tikhonov, A.; Conroy, J.; Cavallini, P.; Herrero, J.; Stubbe, M.; Maran, T.; Fernandes, M.; Abramov, A. and Wozencraft, C. 2008: Meles meles. The IUCN Red List of Threatened Species 2008: e.T29673A9521746. DOI: 10.2305/IUCN.UK.2008.RLTS.T29673A9521746.en
 • Krebs, C.J. 1989: Ecological Methodology. Harper Collins Publishers, New York
 • Kruuk, H. 1978: Foraging and spatial organisation of the European badger, Meles meles L. Behavioral Ecology and Sociobiology, 4 (1): 75-89. DOI: 10.1007/bf00302562
 • Kruuk, H. and DeKock, L. 1981: Food and habitat of badgers (Meles-Meles L) on Monte Baldo, Northern Italy. Zeitschrift Fur Säugetierkunde-International Journal of Mammalian Biology, 46 (5): 295-301.
 • Kruuk, H. and Parish, T. 1983: Seasonal and local differences in the weight of European badgers (Meles meles L.) in relation to food supply. Zeitschrift für Säugetierkunde, 48 (1): 45-50.
 • Kruuk, H. and Parish, T. 1985: Food, food availability and weight of badgers (Meles meles) in relation to agricultural changes. Journal of Applied Ecology, 22 (3): 705-715. DOI: 10.2307/2403223
 • Lanszki J. 2012: Ragadozó emlősök táplálkozási kapcsolatai. Natura Somogyiensis, 21: 6-9.
 • Lanszki J. és Körmendi S. 1999: Ragadozó emlős életközösség táplálék-összetétele mezőgazdasági területen, Somogy megyében. Természetvédelmi Közlemények, 8: 121-136.
 • Lanszki, J. 2004: Diet of badgers living in a deciduous forest in Hungary. Mammalian Biology-Zeitschrift für Säugetierkunde, 69 (5): 354-358. DOI: 10.1078/1616-5047-00155
 • Lanszki, J. and Heltai, M. 2011: Feeding habits of sympatric mustelids in an agricultural area of Hungary. Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 57: 291-304.
 • Lanszki, J. and Körmendi, S. 2000: Diet of a Carnivora community in the Boronka Nature Conservation Area, in Somogy County. Somogyi Múzeumok Közleményei, 14: 373-381.
 • Lanszki, J.; Körmendi, S.; Hancz, Cs. and Zalewski, A. 1999: Feeding habits and trophic niche overlap in a Carnivora community of Hungary. Acta Theriologica, 44: 429-442. DOI: 10.4098/at.arch.99-41
 • Levins, R. 1968: Evolution in changing environments: some theoretical explorations (2). Princeton University Press.Princeton, New Jersey 08540 USA
 • Revilla, E. and Palomares, F. 2002: Does local feeding specialization exist in Eurasian badgers? Canadian Journal of Zoology, 80 (1): 83-93. DOI: 10.1139/z01-208
 • Rodríguez, A. and Delibes, M. 1992: Food habits of badgers (Meles meles) in an arid habitat. Journal of Zoology, 227 (2): 347-350. DOI: 10.1111/j.1469-7998.1992.tb04833.x
 • Roper, T. J. 1994: The European badger Meles meles: food specialist or generalist? Journal of Zoology, 234 (3): 437-452. DOI: 10.1111/j.1469-7998.1994.tb04858.x
 • Roper, T. J. and Mickevicius, E. 1995: Badger Meles meles diet: a review of literature from the former Soviet Union. Mammal Review, 25 (3): 117-129. DOI: 10.1111/j.1365-2907.1995.tb00451.x
 • Rosalino, L. M.; Loureiro, F.; Macdonald, D. W. and Santos-Reis, M. 2005: Dietary shifts of the badger (Meles meles) in Mediterranean woodlands: an opportunistic forager with seasonal specialisms. Mammalian Biology-Zeitschrift für Säugetierkunde, 70 (1): 12-23. DOI: 10.1078/1616-5047-00172
 • Shepherdson, D. J.; Roper, T. J. and Lüps, P. 1990: Diet, food availability and foraging behaviour of badgers (Meles meles L.) in southern England. Zeitschrift für Säugetierkunde, 55 (2): 81-93.
 • Skinner, C. A. and Skinner, P. J. 1988: Food of badgers (Meles meles) in an arable area of Essex. Journal of Zoology, 215 (2): 360-362. DOI: 10.1111/j.1469-7998.1988.tb04902.x
 • Szemethy L. 1989: A vadmacska és a borz elterjedése és állománysűrűsége Magyarországon. Vadbiológia, 3: 163-168.
 • Szemethy L. és Heltai M. 1996: Néhány védett ragadozó faj helyzete Magyarországon. Vadbiológia, 5: 1-17.
 • Szemethy L.; Heltai M. és Csányi S. 2000: A hazai szőrmés és szárnyas ragadozók helyzete az elmúlt évtizedekben a vadászati statisztikák és monitoring programok alapján. A Vadgazdálkodás Időszerű Tudományos Kérdései, 1: 51-61.
 • Szemethy, L. és Heltai, M. 2002: Az emlős ragadozó monitorozás tapasztalatai. In: Török, K., Fodor, L. (Szerk.): Tanulmányok Magyarország és az Európai Unió természetvédelméről. 2. kötet: A természetes életközösségek megóvásának és monitorozásának aktuális problémái, ökológiai alapja, a természetvédelem feladatai. Környezetvédelmi Minisztérium, Természetvédelmi Hivatal, Budapest.
 • Teerink, B. J. 1991: Hair of West-European mammals. Cambridge University Press, Cambridge
 • Ujhelyi P. 1989: A magyarországi vadonélő emlősállatok határozója. (Küllemi és csonttani bélyegek alapján). Magyar Madártani Egyesület, Budapest
 • Virgós, E.; Mangas, J. G.; Blanco-Aguiar, J. A.; Garrote, G.; Almagro, N. and Viso, R. P. 2004: Food habits of European badgers (Meles meles) along an altitudinal gradient of Mediterranean environments: a field test of the earthworm specialization hypothesis. Canadian Journal of Zoology, 82 (1): 41-51. DOI: 10.1139/z03-205
 • Weber, J. M. and Aubry, S. 1994: Dietary response of the European badger, Meles meles, during a population outbreak of water voles, Arvicola terrestris. Journal of Zoology, 234 (4): 687-690. DOI: 10.1111/j.1469-7998.1994.tb04879.x
 • Open Acces - Nyílt hozzáférés

  A cikk teljes terjedelmében szabadon letölthető, és megfelelő forrásmegjelöléssel szabadon felhasználható.

  Javasolt hivatkozás:

  Varga Z. és Farkas A. (2016): A borz (Meles meles L.) táplálkozásának vizsgálata Komárom-Esztergom megye területén. Erdészettudományi Közlemények, 6(2): 189-197. DOI: 10.17164/EK.2016.015

  6. évfolyam 2. szám,
  189-197. oldal

  DOI: 10.17164/EK.2016.015

  Közlésre elfogadva:
  2016. szeptember 27.

  A szerzők további cikkei a folyóiratban

  3