Erdészettudományi Közlemények / 9. évfolyam / 1. szám / 51-68. oldal
előző | következő

Nyírségi Macroheterocera együttesek vizsgálata illatanyagcsapdák alkalmazásával

Szanyi Szabolcs, Molnár Attila, Kozák Lajos, Szalárdi Tímea, Varga Zoltán, Tóth Miklós és Nagy Antal

Kapcsolat a szerzőkkel

Levelező szerző: Szanyi Szabolcs

Cím: H-4032 Debrecen, Böszörményi út 138.

e-mail cím: szanyiszabolcs[at]gmail.com

Kivonat

A Nyírség karakterisztikus élővilága leginkább a növényvilág tekintetében kutatott, míg a terület állatvilága, különösen a rovarvilág kevéssé ismert. Ez igaz a terület lepkefaunájára is, amit jórészt 20 évnél is régebbi vizsgálatok alapján ismerünk. A korábbi fénycsapdás mintavételekkel szemben 2014-2015-ben illatanyag csapdák alkalmazásával vizsgáltuk a Dél-Nyírség Macroheterocera faunáját Debrecen-Nagycserén végzett mintavételezés révén. Célunk a használt izoamil-alkohol (FERM) és fenilacetaldehid (FLORAL) alapú csalétkek hatékonyságának és szelektivitsának összevetésén túl a terület hiányzó faunisztikai adatinak pótlása volt. A két évben 7 lepkecsalád összesen 226 fajának jelenlétét mutattuk ki a területen. A csapdák legnagyobb számban Noctuidae fajokat vonzottak. A fajszámok tekintetében a FERM csalétkek voltak hatékonyabbak, de kimutatható volt a csalétkek eltérő hatékonysága is. A kapott adatok alapján elvégeztük a vizsgált fauna faunaelem és faunakomponensek szerinti jellemzését is.

Kulcsszavak: illatanyag csapda, Noctuidae, fauna, faunaelem, faunakomponens

 • Abafi-Aigner L. 1907: Magyarország lepkéi tekintettel Európa többi országainak lepke-faunájára. Királyi Magyar Természettudományi Társulat, Budapest.
 • Ács E., Bálint Zs., Ronkay G., Ronkay L., Szabóky Cs., Varga Z. et al. 1991: The Lepidoptera of the Bátorliget nature Conservation Area. In: Mahunka S. (ed): The Bátorliget Nature Reserve-after forty years. Hungarian Natural History Museum, Budapest, 505–540.
 • Baranyi T. 2003: A keleti lápibagoly (Arytrura musculus) és a Metelka-medvelepke (Rhyparioides flavidus metelkanus) előfordulásai a Dél-Nyírségben (Lepidoptera). Folia Entomologica Hungarica 48: 357–361.
 • Baranyi T. & Bertalan L. 2002: A Hanelek, a Mogyorósi-erdő (Teleki-legelő), a Káposztás-lapos és a Jónás-rész Nagylepkefaunájának (Macrolepidoptera) vizsgálata. A Puszta 19(1): 23–66.
 • Baranyi T., Józsa Á.Cs. & Korompai T. 2005: 2006. évi adatok a Tiszántúl és a Tisza-mente Lepidoptera-faunájának ismeretéhez (Lepidoptera). A Puszta 22(1): 29–112.
 • Baranyi T., Korompai T., Józsa Á. Cs. & Bertalan L. 2004: Adatok a Tiszántúl és a Tisza-mente Lepidoptera-faunájának ismeretéhez (Lepidoptera). A Puszta 21(1): 21–134.
 • Boros Á. 1932: A Nyírség flórája és növényföldrajza. Tisza István Tudományos Társaság Honismerteti Bizottságának Kiadványai VIII., Debrecen, 208.
 • Cantelo W.W. & Jacobson M. 1979: Phenylacetaldehyde attracts moths to bladder flower and blacklight traps. Environmental Entomology 8: 444–447. DOI: 10.1093/ee/8.3.444
 • Csóka Gy., Hirka A., Koltay A. & Kolozs L. 2013: Erdőkárok – képes útmutató. NÉBIH Erdészeti Igazgatósága és az Erdészeti Tudományos Intézet, Budapest.
 • Kelecsényi K. 1885: Éjjeli lepkevadászat Nyitramegyében. Rovartani Lapok 2: 71–74.
 • Kovács L. 1953: Bátorliget nagylepke-faunája. Macrolepidoptera. In: Székessy V. (ed): Bátorliget élővilága. Akadémiai kiadó, Budapest, 326–380.
 • Landolt P.J. 2000: New chemical attractants for trapping Lacanobia subjuncta, Mamestra configurata, and Xestia c-nigrum (Lepidoptera: Noctuidae). Journal of Economical Entomology 93: 101–106. DOI: 10.1603/0022-0493-93.1.101
 • Landolt P.J. & Alfaro J.F. 2001: Trapping Lacanobia subjuncta, Xestia c-nigrum and Mamestra configurata (Lepidoptera: Noctuidae) with acetic acid and 3-methyl-1-butanol in controlled relesase dispensers. Environmental Entomology 30: 656–662. DOI: 10.1603/0046-225x-30.4.656
 • Matus G. & Papp M. 2003: Adatok Hajdúsámson és Vámospércs környékének (Dél-Nyírség) flórájához. Kitaibelia 8(1): 99–112.
 • Mészáros Z. & Szabóky Cs. 2012: A magyarországi nagylepkék gyakorlati albuma. Szalkay József Magyar Lepkészeti Egyesület, Budapest.
 • Mészáros Z. & Vojnits A. 1972: Lepkék, pillék, pillangók. Natura. Budapest.
 • Nagy A., Szarukán I., Gém F., Nyitrai R. & Tóth M. 2014: Vizsgálatok bagolylepkék (Lepidoptera: Noctuidae) fogására kifejlesztett szintetikus illatanyag csalétkek hatékonyságának növelésére. Acta Agraria Debreceniensis 62: 86–91. DOI: 10.34101/actaagrar/62/2174
 • Nagy A., Szarukán I., Gém F., Nyitrai R., Füsti-Molnár B., Németh A., et al. 2015a: Preliminary data on the effect of semi-synthetic baits for Noctuidae (Lepidoptera) on the non-taget Lepidoptera species. Acta Agraria Debreceniensis 66: 71–80. DOI: 10.34101/actaagrar/66/1895
 • Nagy A., Szarukán I., Szanyi Sz., Kozák L., Füsti-Molnár B., Varga Z. et al. 2015b: Bagolylepkék Illatanyagokkal történő csapdázásának eredményei Hajdú-Bihar megyei területeken. In: Bakonyi I. (ed): X. Növényorvos nap. Konferencia helye, ideje: Budapest, 2015.11.11. Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara, 78–79.
 • Papp L. & Dudás M. 1989a: Adatok a Közép-, a Dél-Nyírség és környékének botanikai értékeiről I. Calandrella 2(2): 5–25.
 • Papp L. & Dudás M. 1989b: Adatok a Közép-, a Dél-Nyírség és környékének botanikai értékeiről II. Calandrella 3(2): 13–33.
 • Petrich K. 2001: A velencei táj lepkevilága. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest.
 • Ronkay G. & Ronkay L. 2006: A magyarországi csuklyás-, szegfű- és földibaglyok atlasza. Natura Somogyiensis 8: 1–416.
 • Soó R. 1934: Nyírség-kutatásunk florisztikai eredményei. Botanikai Közlemények 31(5-6): 218–250.
 • Soó R. 1937: Pótlékok nyírségi flórakutatásunk eredményeihez. Botanikai Közlemények 34(1-2): 33–44.
 • Soó R. 1938: Vízi, mocsári és réti növényszövetkezetek a Nyírségben. Botanikai Közlemények 35(5-6): 250–272.
 • Soó R. 1939a: Pótlékok nyírségi flórakutatásunk eredményeihez II. Botanikai Közlemények 36(5-6): 307–312.
 • Soó R. 1939b: A Nyírség vegetációja III. A Nyírség pusztai növényszövetkezetei. MTA Matematikai és Természettudományi Értesítő 58: 833–844.
 • Soó R. 1943: A nyírségi erdők a növényszövetkezetek rendszerében. Acta Geobotanica Hungarica 5: 315–352.
 • Szabóky Cs. & Leskó K. 1999: Lepidoptera – Lepkék. In: Tóth J. (ed): Erdészeti rovartan. Agroinform kiadó, Budapest, 307–409.
 • Szanyi Sz., Nagy A., Molnár A., Tóth M. & Varga Z. 2015: Pest species of Macrolepidoptera in the Game Reserve of Velyka Dobron’ (Transcarpathia, Ukraine). Acta Agraria Debreceniensis 65: 58–64. DOI: 10.34101/actaagrar/66/1893
 • Szanyi Sz., Nagy A., Molnár A., Katona K., Tóth M. & Varga Z. 2017: Night-active Macroheterocera species in traps with synthetic attractants in the Velyka Dobron’ Game Reserve (Ukraine, Transcarpathia). Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae 63(1): 97–114. DOI: 10.17109/azh.63.1.97.2017
 • Tóth M., Szarukán I., Dorogi B., Gulyás A., Nagy P. & Rozgonyi Z. 2010: Male and female Noctuid moths attracted to synthetic lures in Europe. Journal of Chemical Ecology 36: 592–598. DOI: 10.1007/s10886-010-9789-z
 • Tóth M., Szarukán I., Nagy A., Gém F., Nyitrai R., Kecskés Zs., et al. 2015: Félszintetikus „biszex” csalétkek kártevő rovarok nőstényeinek és hímjeinek fogására. Növényvédelem 51: 197–205.
 • Varga Z. 1957: Debrecen és környéke nagylepkefaunája. Folia Entomologica Hungarica 10: 235–258.
 • Varga Z. 1960a: Debrecen környéke nagylepke-faunájának állatföldrajzi elemzése. Folia Entomologica Hungarica 13: 69–123.
 • Varga, Z. 1960b: Újabb adatok Debrecen környéke nagylepke-faunájához. Folia Entomologica Hungarica 13: 537–542.
 • Varga Z. 1962: A Nyírség déli része Macrolepidoptera faunája. Calandrella, Debrecen.
 • Varga Z. (ed.) 2011: Magyarország nagylepkéi – Macrolepidoptera of Hungary. Heterocera Press, Budapest.
 • Varga Z., Ronkay L., Bálint Zs., László M.Gy. & Peregovits L. 2004: Checklist of the fauna of Hungary. Volume 3. Macrolepidoptera. Hungarian Natural History Museum, Budapest, 106.
 • Zúbrik M., Kunca A. & Csóka Gy. 2013: Insect and diseases damaging trees and shrubs of Europe – A Colour Atlas. NAP Editions.
 • Open Acces - Nyílt hozzáférés

  A cikk teljes terjedelmében szabadon letölthető, és megfelelő forrásmegjelöléssel szabadon felhasználható.

  Javasolt hivatkozás:

  Szanyi Sz., Molnár A., Kozák L., Szalárdi T., Varga Z., Tóth M. és Nagy A. (2019): Nyírségi Macroheterocera együttesek vizsgálata illatanyagcsapdák alkalmazásával. Erdészettudományi Közlemények, 9(1): 51-68. DOI: 10.17164/EK.2019.004

  9. évfolyam 1. szám,
  51-68. oldal

  DOI: 10.17164/EK.2019.004

  Közlésre elfogadva:
  2019. szeptember 3.

  Kapcsolódó cikkek
  a folyóiratban

  7

  A szerzők további cikkei a folyóiratban

  1

  Témájukban kapcsolódó cikkek az Erdészettudományi Közleményekben*

  A szerzők további megjelent cikkei az Erdészettudományi Közleményekben

  * Automatikusan generált javaslatok a szerzők által megadott kulcsszavak más cikkek címében és kivonataiban való előfordulása alapján. Részletesebb kereséshez kérjük használja a manuális keresést.