Erdészettudományi Közlemények / 7. évfolyam / 1. szám / 59-67. oldal
előző | következő

A tollascsápú araszoló (Colotis pennaria), nagy téliaraszoló (Erannis defoliaria) és aranysárga téliaraszoló (Eranis aurantiaria) vizsgálata jelölés-visszafogás módszerrel

Horváth Bálint és Ambrus András

Kapcsolat a szerzőkkel

Levelező szerző: Horváth Bálint

Cím: H-9495 Kópháza, Patak u. 1/6.

e-mail cím: macrolepidoptera[at]gmail.com

Kivonat

Munkánk során három erdészeti jelentőségű araszoló lepkefajt vizsgáltunk jelölés-visszafogás módszerrel, a Sopron és Kópháza között található Kőfejtő-erdőben. A vizsgálat során összesen 1235 lepkét jelöltünk meg. A visszafogások aránya eltérő volt a vizsgált fajok esetében. Legmagasabb egyedszámú szuperpopulációt az Erannis defoliaria esetében becsültünk, ezt követték az E. aurantiaria és Colotis pennaria. A napi populáció méretekből rajzolt görbék mindhárom faj esetében eltérő rajzásdinamikát ábrázoltak. Megvizsgáltuk továbbá az imágók jelölési helytől történő elmozgásának hosszát. Megállapítható, hogy az E. defoliaria és E. aurantiaria a gyenge röpképességük ellenére akár több száz métert is mozognak. Következtetéseink szerint a jelölés-visszafogás módszerével pontosabb képet kaphatunk a lepkék populáció méretéről, mint a hagyományos (elvonásos) fénycsapdázás módszerével. Ugyanakkor még kevés információval rendelkezünk az éjszakai lepkék jelölés-visszafogásáról. A módszer szélesebb körben történő alkalmazása előtt további kutatások és pontosítások szükségesek.

Kulcsszavak: Geometridae, populációméret becslés, fénycsapda, Soproni-medence

 • Akaike H. 1973: Information theory and an extension of the maximum likelihood principle. In: Petrov B. N. & Csáki F. (eds): 2nd international symposium on information theory, Tsahkadsor, Armenia, USSR, September 2–8, 1971. Akadémiai Kiadó, Budapest, 267–281.
 • Ambrus A. & Csóka Gy. 1987: A fenyőpohók (Dendrolimus pini L.) rajzásának vizsgálata jelöléssel (Lepidoptera). Folia Entomologica Hungarica 48: 289–300.
 • Ambrus A. & Csóka Gy. 1988: A kis téliaraszoló (Operophtera brumata L.) rajzásának vizsgálata feromoncsapdával és jelöléssel. Erdészeti Kutatások 80-81: 167–172.
 • Ambrus A., Korompai T., Szabadfalvi A., Szabóky Cs., Petrányi G., Danyik T. et al. 2016: CMR population studies ont he strictly protected Polymixis rufocincta isolata (Ronkay & Uherkovich 1983) in Hungary. Poster presentation, International Symposium: Future 4 Butterflies in Europe, 31 March – 02 April 2016, Wageningen, The Netherlands.
 • Ambrus A., Szabadfalvi A., Kőrösi Á. & Patalenszki A. 2015: A fokozottan védett keleti lápibagoly (Arytrura musculus) jelölés-visszafogásos populációvizsgálata egy természetkárosítási ügy kapcsán. Természetvédelmi Közlemények 21: 1–9.
 • Csóka Gy. 1995: Lombfogyasztó lepkék tömeges fellépései tölgyeseinkben az 1961-1993 közötti időszakban. Erdészeti Lapok 130(11): 331–333. Teljes szöveg
 • Dövényi Z. (ed) 2010: Magyarország kistájainak katasztere. Második, átdolgozott és bővített kiadás. MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest, 876.
 • Hirka A. (ed) 2016: A 2015. évi biotikus és abiotikus erdőgazdasági károk, valamint a 2016-ban várható károsítások. NAIK Erdészeti Tudományos Intézet, NÉBIH Erdészeti Igazgatóág.
 • Mészáros Z. & Szabóky Cs. 2012: A magyarországi nagylepkék gyakorlati albuma. Szalkay József Magyar Lepkészeti Egyesület, Budapest, 185.
 • Schwarz C. J. & Arnason A. N. 1996: A general methodology for the analysis of capture-recapture experiments in open populations. Biometrics 52: 860–873. DOI: 10.2307/2533048
 • Szeőke K. 1973: Jelölt lepkék visszafogása higanygőzlámpás fénycsapdával a kibocsátási távolság függvényében. Növényvédelem 9(11): 509–511.
 • Truxa C. & Fiedler K. 2012: Attraction to light – from how far do moths (Lepidoptera) return to weak artificial sources of light? European Journal of Entomology 109: 77–84. DOI: 10.14411/eje.2012.010
 • Vojnits A. 1980: Araszolólepkék I. Geometridae I. Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae), XVI. (8.). Akadémiai Kiadó, Budapest, 157.
 • White G. C. & Burnham K. P. 1999: Program MARK: Survival estimation from populations of marked animals. Bird Study 46:120–138. DOI: 10.1080/00063659909477239
 • Open Acces - Nyílt hozzáférés

  A cikk teljes terjedelmében szabadon letölthető, és megfelelő forrásmegjelöléssel szabadon felhasználható.

  Javasolt hivatkozás:

  Horváth B. és Ambrus A. (2017): A tollascsápú araszoló (Colotis pennaria), nagy téliaraszoló (Erannis defoliaria) és aranysárga téliaraszoló (Eranis aurantiaria) vizsgálata jelölés-visszafogás módszerrel. Erdészettudományi Közlemények, 7(1): 59-67. DOI: 10.17164/EK.2017.004

  7. évfolyam 1. szám,
  59-67. oldal

  DOI: 10.17164/EK.2017.004

  Közlésre elfogadva:
  2017. június 2.

  Kapcsolódó cikkek
  a folyóiratban

  6

  Témájukban kapcsolódó cikkek az Erdészettudományi Közleményekben*

  * Automatikusan generált javaslatok a szerzők által megadott kulcsszavak más cikkek címében és kivonataiban való előfordulása alapján. Részletesebb kereséshez kérjük használja a manuális keresést.