Erdészettudományi Közlemények / 3. évfolyam / 1. szám / 179-194. oldal
előző | következő

A Soproni-hegység bazídiumos nagygombáinak erdészeti szempontú vizsgálata

Folcz Ádám, Börcsök Zoltán, Dima Bálint és Frank Norbert

Kapcsolat a szerzőkkel

Levelező szerző: Folcz Ádám

Cím: H-9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.

e-mail cím: folczadam[at]emk.nyme.hu

Kivonat

A mikológia egy napjainkban gyorsan fejlődő tudományterület, mely számos ponton kapcsolódik az erdőgazdálkodáshoz. Kutatási célunk, hogy a Soproni-hegység mikológiai vizsgálata során feltárjuk ezeket a kapcsolatokat. Vizsgálatainkat 2010-ben kezdtük el, és napjainkban is folynak. Az eltelt három termőtestképzési időszak alatt különböző mintavételi módszereket (terepi bejárás, nagy mintaterület, kis mintaterület) alkalmaztunk, hogy képet kapjunk azok alkalmazhatóságáról. Összesen 364 bazídiumos nagygombát dokumentáltunk a hegyvidék területéről. Eredményeink alapján megállapítható, hogy a Soproni-hegység egy mikológiai szempontból fajgazdag, változatos terület, valamint a nagygombák ökológiailag és gazdaságilag is jelentős szereppel bírnak az erdő, illetve az erdőgazdálkodás életében (indikátorszerep, természetvédelem, mellékhaszonvétel, egészségi állapot, avar- és holtfa-lebontás stb.), és ismeretüknek számos gyakorlati alkalmazási lehetősége is van.

Kulcsszavak: erdőgazdálkodás, fajlista, mikológia, mintavételezés, Sopron, védett fajok

 • Arnolds, E. 1992: The analysis and classification of fungal communities with special reference to macrofungi. In: Winterhoff, W. (ed.): Fungi in vegetation science. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Boston, London, 7–47. DOI: 10.1007/978-94-011-2414-0_2
 • Aronsen, A. 2010–2012: The Mycena Page. (web).
 • Babos M. 1989: Magyarország kalaposgombáinak (Agaricales s.l.) jegyzéke. Mikológiai Közlemények, Clusiana, 1989 (1–2): 3–234.
 • Bohus G.; Kalmár Z. és Ubrizsy G. 1951: Magyarország kalaposgombáinak meghatározó kézikönyve. Akadémiai kiadó, Budapest, 512 pp.
 • Bohus, G. and Babos, M. 1960: Coenology of terricolous macrofungi of deciduous forests. Botanische Jahrbücher, 80: 1–100.
 • Bohus, G. and Babos, M. 1967: Mycocoenological investigation of acidophilous deciduous forests in Hungary. Botanische Jahrbücher, 87(3): 304–360.
 • CABI (2013): The Index Fungorum. Egyéb URL
 • Csapody I. 1963: Sopron és környékének gombaflórája. (A soproni vándorgyűlésen elhangzott előadás kivonata). Mikológiai Közlemények, 1: 7–12.
 • Folcz Á. és Frank N. 2011: Nagygomba-megfigyelések a Soproni-hegyvidéken. in: III. Kari Tudományos Konferencia, Konferencia kiadvány, NyME-EMK, Sopron: 105–108.
 • Frank N. és Rimóczi I. 1998: Lenky Jenő soproni gombagyűjtései és megfigyelései. Tilia, 6: 6–83.
 • Frank N. 1999: A rozsdavörös fenyőtinóru – Suillus tridentinus (Bres.) Singer – előfordulása Sopron környékén. Mikológiai Közlemények, 35 (3): 5–8.
 • Gerhardt, E. 2008: Gombászok kézikönyve. M-Érték Kiadó Kft., Budapest.
 • Igmándy Z. 1981: Hazánk csövestapló (Polyporaceae s.l.) flórája és a fajok növénykórtani jelentősége. MTA doktori disszertáció, Budapest, 159 pp.
 • Jakucs E. 2003: A mikorrhizák erdészeti alkalmazásának perspektívái és veszélyei. Erdészeti Lapok CXXXVIII (5): 136–138. Teljes szöveg
 • Knudsen, H. and Vesterholt, J. (eds.) 2008: Funga Nordica. Vol. 1. Agaricoid, Boletoid and Cyphelloid genera. Nordsvamp, Copenhagen, 966 pp.
 • Knudsen, H. and Vesterholt, J. (eds.) 2012: Funga Nordica. 2nd edition. Agaricoid, Boletoid, Clavarioid, Cyphelloid and Gasteroid genera. Nordsvamp, Copenhagen, 1064 pp.
 • Krieglsteiner, G. J. (Hrsg.) 2000a: Die Grosspilze Baden-Württembergs. Band 1. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, 629 pp.
 • Krieglsteiner, G. J. (Hrsg.) 2000b: Die Grosspilze Baden-Württembergs. Band 2. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, 620 pp.
 • Kutszegi G. és Dima B. 2008: A Bankeraceae család (Basidiomycota) irodalmi áttekintése és morfológiai jellemzése, a magyarországi fajok elterjedési adatai és határozókulcsa. Mikológiai Közlemények, Clusiana, 47(2): 149–180.
 • Pál-Fám F. 2002: Nagygomba-cönológiai módszerek. Irodalmi összefoglaló. Botanikai Közlemények, 88(1–2): 145–172. Teljes szöveg
 • Rimóczi I. 1997: Magyarország nagygombáinak természetvédelmi helyzete és Vörös Könyvének terve. Mikológiai Közlemények, 3: 65–108.
 • Rinaldi, A.C., Comandini, O.,Kuyper, T.W. 2008: Ectomycorrhizal fungal diversity separating the Wheat from the chaff. Fungal Diversity, 33: 1-45.
 • Siller I.; Pál-Fám F. és Fodor L. 2004: Erdők állapotának nyomon követése nagygombák segítségével. Természetvédelmi Közlemények, 11: 185–194.
 • Siller I.; Dima B.; Albert L.; Vasas G.; Fodor L.; Pál-Fám F.; Bratek Z. és Zagyva I. 2006: Védett nagygombafajok Magyarországon. Mikológiai Közlemények, Clusiana, 45(1–3): 3–158.
 • Siller I.; Kutszegi G.; Dima B.; Takács K. és Ódor P. 2012: A faállomány szerkezeti jellemzőinek hatása a nagygombaközösségekre őrségi erdőkben. Mikológiai Közlemények, Clusiana, 51(1): 24–25.
 • Szabó, I. 2012: Poroid fungi of Hungary in the collection of Zoltán Igmándy. Acta Silvatica et Lignaria Hungarica, 8: 113–122. DOI: 10.2478/v10303-012-0009-0
 • Szántó M. 1993: Az erdei- és feketefenyő (Pinus sylvestris L., P. nigra Arn.) mikorrhizakapcsolatai, mikorrhizált csemeték összehasonlító vizsgálata. Kandidátusi értekezés
 • Varga B. 2010: Nagygombák előfordulásának vizsgálata a Soproni-hegyvidék erdőtársulásaiban. NyME-EMK, Természetvédelmi és Növénytani Intézet, Szakdolgozat, Sopron.
 • Open Acces - Nyílt hozzáférés

  A cikk teljes terjedelmében szabadon letölthető, és megfelelő forrásmegjelöléssel szabadon felhasználható.

  Javasolt hivatkozás:

  Folcz Á., Börcsök Z., Dima B. és Frank N. (2013): A Soproni-hegység bazídiumos nagygombáinak erdészeti szempontú vizsgálata. Erdészettudományi Közlemények, 3(1): 179-194.

  3. évfolyam 1. szám,
  179-194. oldal

  Közlésre elfogadva:
  2013. június 28.

  Kapcsolódó cikkek
  a folyóiratban

  1

  A szerzők további cikkei a folyóiratban

  11

  Témájukban kapcsolódó cikkek az Erdészettudományi Közleményekben*

  A szerzők további megjelent cikkei az Erdészettudományi Közleményekben

 • Frank N., Fülöp T. és Folcz Á. (2014): Fatérfogat-tarifa tábla ezüsthársas-bükkös állományokra. Erdészettudományi Közlemények, 4(1): 73-82.
 • Bárdos B., Nahóczki L., Molnár D., Frank N., Köveskuti Z. és Folcz Á. (2015): A kocsánytalan tölgy (Quercus petraea (Matt.) Liebl.) vízhajtás-képzésének vizsgálata ernyős felújító vágásokban. Erdészettudományi Közlemények, 5(1): 71-83.
 • Börcsök Z., Adamik P. és Pásztory Z. (2019): Fakéreg hasznosítási lehetőségeinek áttekintése. Erdészettudományi Közlemények, 9(2): 113-138.
 • Börcsök Z. és Pásztory Z. (2020): Faanyagok hővezetési tulajdonságainak változása a termikus kezelés hatására. Erdészettudományi Közlemények, 10(1): 17-27.
 • Börcsök Z. és Pásztory Z. (2020): Kéregalapú hőszigetelő lemez tulajdonságainak javítása. Erdészettudományi Közlemények, 10(1): 29-39.
 • Kocsis Z., Németh G., Börcsök Z., Polgár A., Király É., Kóczán Zs. és Borovics A. (2022): A faipari folyamatok szénlábnyom-elemzéséhez kapcsolódó logisztikai és energiafelhasználási konverziós faktorok megadása. Erdészettudományi Közlemények, 12(1): 57-73.
 • Frank N. és Takács V. (2012): Hó- és szélfogó erdősávok minősítése szélsebesség-csökkentő hatásuk alapján. Erdészettudományi Közlemények, 2(1): 151-162.
 • Bach I., Frank N., Pintér B. és Bordács S. (2015): Változások az erdészeti szaporítóanyag-gazdálkodásban 1982-2014 között (Quo vadis erdészeti szaporítóanyag-termesztés?). Erdészettudományi Közlemények, 5(1): 55-69.
 • Molnár D., Barton I., Czimber K., Bazsó T. és Frank N. (2016): Faállomány-szerkezeti kutatások a Roth Emlékerdőben. Erdészettudományi Közlemények, 6(2): 127-136.
 • Frank N. és Lett B. (2020): Quo vadis erdészeti szaporítóanyag-termesztés? II.
  (Erdészeti szaporítóanyag-termesztés a II. világháború után). Erdészettudományi Közlemények, 10(1): 55-66.
 • Szmolka P. és Frank N. (2022): Szabad víz megjelenése a talajban különböző faállományok alatt a Szent Anna-tó kráterének belső lejtőin. Erdészettudományi Közlemények, 12(1): 43-55.
 • * Automatikusan generált javaslatok a szerzők által megadott kulcsszavak más cikkek címében és kivonataiban való előfordulása alapján. Részletesebb kereséshez kérjük használja a manuális keresést.