Erdészettudományi Közlemények / 3. évfolyam / 1. szám / 229-237. oldal
előző | következő

Különböző erdőállományok diverzitásának összehasonlítása az éjszakai nagylepke közösségek alapján (Lepidoptera: Macroheterocera) fénycsapdák alkalmazásával

Horváth Bálint

Kapcsolat a szerzővel

Levelező szerző: Horváth Bálint

Cím: H-9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.

e-mail cím: hbalint[at]emk.nyme.hu

Kivonat

A dolgozat három különböző állomány (elegyes kocsánytalan tölgyes, kocsánytalan tölgyes, bükkös) éjszakai nagylepke-közösségét hasonlítja össze a Soproni-hegyvidéken. A vizsgálat 2008 májusától novemberéig tartott hordozható fénycsapdák használatával. A mintaterületeken összesen 12 család 349 lepkefajának 8046 egyedét határoztuk meg. A vizsgálat célja annak a hipotézisnek az igazolása, hogy az elegyes erdőállományban nagyobb az éjszakai nagylepke diverzitás. A diverzitási értékeket Shannon- és Simpson-formulával határoztuk meg, a diverzitásokat Hutcheson-féle t-próbával és Rényi-féle diverzitási rendezéssel hasonlítottuk össze. Az eredmények alapján a vizsgált elegyes erdőállományban magasabb volt az éjszakai nagylepkék diverzitás értéke, mint a bükkös mintaterületen. A tölgyes erdőállományt nem lehetett egyértelműen rangsorolni a másik két mintaterülethez képest.

Kulcsszavak: Soproni-hegyvidék, erdőállományok, éjjeli lepkék, diverzitás, diverzitási rendezés, erdészeti kezelések, fénycsapda

 • Ambrus A. 1979: Újabb adatok a Soproni-hegyvidék lepkefaunájához (Összehasonlító elemzés soproni és zalai erdőtársulások lepkefaunája között, különös tekintettel a bükkös ökoszisztémákra). TDK-dolgozat, Erdészeti és Faipari Egyetem, 25 pp. +8 oldal melléklet.
 • Ambrus A. 1981: A zalai bükkösök lepkefaunájának vizsgálata. Diplomadolgozat, Erdészeti és Faipari Egyetem, 27 pp. +34 oldal melléklet.
 • Ambrus A. 1984: A Zalai-dombvidék nagylepkéinek öko-faunisztikai és állatföldrajzi elemzése. Doktori értekezés, Eötvös Lóránd Tudományegyetem, 130 pp.
 • Bawa, K. S. and Seidler, R. 1998: Natural Forest Management and Conservation of Biodiversity in Tropical Forests. Conservation Biology, 12 (1): 46–55. DOI: 10.1111/j.1523-1739.1998.96480.x
 • Beck, J.; Kitching, J. I. and Linsenmair, K. E. 2006: Effects of habitat disturbance can be subtle yet significant: biodiversity of hawkmoth-assemblages (Lepidoptera: Sphingidae) in Southeast-Asia. Biodiversity and Conservation, 15: 465−486. DOI: 10.1007/s10531-005-0306-6
 • Benes, J.; Cizek, O.; Dovala, J. and Konvicka, M. 2006: Intensive game keeping, coppicing and butterflies: The story of Milovicky Wood, Czech Republic. Forest Ecology and Management, 237: 353−365. DOI: 10.1016/j.foreco.2006.09.058
 • Cleary, D. F. R. and Genner, M. J. 2006: Diversity patterns of Bornean butterfly assemblages. Biodiversity and Conservation, 15: 503−524. DOI: 10.1007/978-1-4020-5204-0_31
 • Csóka Gy. 1998: A Magyarországon honos tölgyek herbivor rovaregyüttese. Erdészeti Kutatások, 88: 311−318.
 • Csóka, Gy. and Szabóky, Cs. (2005): Cheklist of Herbivorous Insects of Native and Exotic Oaks in Hungary I (Lepidoptera). Acta Silvatica et Lignaria Hungarica, 1: 59–72. Teljes szöveg
 • Dövényi Z. (szerk.) 2010: Magyarország kistájainak katasztere – Második, átdolgozott és bővített kiadás. MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest, 876 pp.
 • Dunn, R. R. 2004: Managing the tropical landscape: a comparison of the effects of logging and forest conservation to agriculture on ants, birds, and Lepidoptera. Forest Ecology and Management, 191: 215−224. DOI: 10.1016/j.foreco.2003.12.008
 • Fermon, H.; Waltert, M.; Larsen, T. B.; Dall’Asta, U. and Mühlenberg, M. 2000: Effects of forest management on diversity and abundance of fruit-feeding nymphalid butterflies in south-eastern Cőte d’Ivore. Journal of Insect Conservation, 4: 173−188. DOI: 10.1023/A:1009638808635
 • Fiedler, K. és Truxa, C. 2012: Species richness measures fail in resolving diversity patterns of speciose forest moth assemblages. Biodiversity Conservation, 21: 2499−2508. DOI: 10.1007/s10531-012-0311-5
 • Gascon, C.; Lovejoy, T. E.; Bierregaard, R. O. Jr.; Malcolm, J. R.; Stouffer, P. C.; Vasconcelos, H. L.; Laurance, W. F.; Zimmerman, B.; Tocher, M. and Borges, S. 1999: Matrix habitat and species richness in tropical forest remnants. Biological Conservation, 91: 223−229. DOI: 10.1016/s0006-3207(99)00080-4
 • Haddad, N. M. 1999: Corridor and distance effects on interpatch movements: A landscape experiment with butterflies. Ecological Applications, 9 (2): 612−622. DOI: 10.2307/2641148
 • Hammer, Ř.; Harper, D. A. T. and Ryan, P. D. 2001: PAST – Paleontological Statistics Software Package for Education and Data Analysis. Palaeontologia Electronica, 4(1): 9 pp.
 • Hutcheson, K. 1970: A test for comparing diversities based on the Shannon formula. Journal of Theoretical Biology, 29: 151−154. DOI: 10.1016/0022-5193(70)90124-4
 • Jeanneret, P. H.; Schüpbach, B. and Luka, H. 2003: Quantifying the impact of landscape and habitat features on biodiversity in cultivated landscapes. Agriculture, Ecosystems & Environment, 98: 311–320. DOI: 10.1016/s0167-8809(03)00091-4
 • Kitching, L. R., Orr, A. G., Thalib, L., Mitchell, H., Hopkins, M. S. and Graham, A. W. 2000: Moth assemblages as indicators of environmental quality in remnants of upland Australian rain forest. Journal of Applied Ecology 37: 284−297. DOI: 10.1046/j.1365-2664.2000.00490.x
 • Larsen, T. B. 1996: Butterflies as indicator species in Africa. Tropical Lepidoptera News, 3: 1–4.
 • Leskó K. és Ambrus A. 1998: Sopron környékének nagylepkefaunája fénycsapdás gyűjtések alapján. Erdészeti Kutatások, 88: 273–304.
 • Lindenmayer, D. B., Margules, C. R. and Botkin, D. B. 2000: Indicators of Biodiversity for Ecologically Sustainable Forest Management. Conservation Biology, 14 (4): 941−950. DOI: 10.1046/j.1523-1739.2000.98533.x
 • Mészáros Z. és Szabóky Cs. 1981: A Fertő tó nádrontó lepkéi. Növényvédelem, 17(9): 372−375.
 • New, T. R. 2009: Insect Species Conservation. Cambridge University Press, New York, 256 pp.
 • Niemalä, J. 1997: Invertebrates and Boreal Forest Management. Conservation Biology, 11(3): 601−610. DOI: 10.1046/j.1523-1739.1997.06008.x
 • Nowinszky L. és Ekk I. 1996: Normál és UV-fénycsapdák Macrolepidoptera anyagának összehasonlítása. Növényvédelem, 32 (11): 557−567.
 • Nowinszky L. (ed.) 2003: A fénycsapdázás kézikönyve. Savaria University Press, Szombathely, 272 pp.
 • Ober, H. K. and Hayes, J. P. 2009: Determinants of nocturnal Lepidopteran diversity and community structure in a coniferdominated forest. Biodiversity and Conservation, 19(3): 761−774. DOI: 10.1007/s10531-009-9732-1
 • Park, M.; An, J.S.; Lee, J.; Lim, JT. and Choi, SW. 2009: Diversity of Moths (Insecta: Lepidoptera) on Bogildo Island, Wando-gun, Jeonnam, Korea. Journal of Ecology and Field Biology, 32 (2): 129−135. DOI: 10.5141/jefb.2009.32.2.129
 • Peet, R. K. 1974: The measurement of species diversity. Annual Review of Ecology and Systematics, 5: 285−307.
 • Pielou, E. C. 1966: The measurement of diversity in different types of biological collection. Journal of Theorethical Biology, 13: 131–144. DOI: 10.1016/0022-5193(66)90013-0
 • Primm, S. L., Russel, G. J., Gittleman, J. L. and Brooks, T. M. 1995: The future of Biodiversity. Science 269: 347−350. DOI: 10.1126/science.269.5222.347
 • Puskás J. and Nowinszky L. 2011: Light-trap catch of Macrolepidoptera species compared the 100 W normal and 125 W BL lamps. e-Acta Naturalia Pannonica, 2(2): 179−192. Teljes szöveg
 • Raaijmakers, J. G. W. 1987: Statistical analysis of the Michaelis-Menten equation. Biometrics, 43: 793−803. DOI: 10.2307/2531533
 • Sáfián Sz.; Ambrus A. és Horváth B. 2009: Új fajok Sopron környékének éjjeli nagylepkefaunájában (Lepidoptera: Macroheterocera). Praenorica Folia Historico-Naturalia, 11: 189−201.
 • Sáfián Sz.; Hadarics, T.; Szegedi B. és Horváth Á. 2006: Ritka lepkefajok (Lepidoptera) előfordulási adatai egy Fertőrákos melletti mészkőbányából. Szélkiáltó, 12: 28–32.
 • Sáfián Sz. és Szegedi B. 2008: A behurcolt tölgy-selyemlepke (Antheraea yamamai Guérin-Méneville, 1861) (Saturniidae: Lepidoptera) megjelenése a Soproni-hegyvidéken. Szélkiáltó, 13: 29.
 • Schmitt, T. 2003: Influence of forest and grassland management on the diversity and conservation of butterflies and burnet moths (Lepidoptera, Papilionoidea, Hesperiidae, Zygaenidae). Animal Biodiversity and Conservation, 26 (2): 51−67.
 • Scoble, M. J. 1992: The Lepidoptera: Form, Function, and Diversity. Oxford University Press, New York.
 • Shannon, C. E. and Weaver, W. 1949: The mathematical theory of communication. University of Illionis Press, Urbana, Illionis.
 • Simpson, E. H. 1949: Measurement of diversity. Nature, 163: 688. DOI: 10.1038/163688a0
 • Sodhi, N. S. és Ehrlich, P. R. (szerk.) 2010: Conservation Biology for All. Oxford University Press, New York, United States, 344 pp.
 • Standovár T. 2000: A természetes és a kezelt erdők főbb különbségei. In: Frank T. (ed.) Természet-Erdő-Gazdálkodás. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, Pro Silva Hungaria, Eger, p. 26−37.
 • Summerville, K. S. and Crist, T. O. 2002: Effects of timber harvest on forest Lepidoptera: Community, guild, and species responses. Ecological Applications, 12 (3): 820−835. DOI: 10.1890/1051-0761(2002)012[0820:eothof]2.0.co;2
 • Summerville, K. S. and Crist, T. O. 2003: Determinants of lepidopteran community composition and species diversity in eastern deciduous forests: roles of season, eco-region and patch size. Oikos, 100: 134−148. DOI: 10.1034/j.1600-0706.2003.11992.x
 • Summerville, K. S.; Ritter, L. M. and Crist, T. O. 2004: Forest moth taxa as indicators of lepidopteran richness and habitat disturbance: a preliminary assessment. Biological Conservation, 116: 9−18. DOI: 10.1016/s0006-3207(03)00168-x
 • Szmorad F. 2011: A Soproni-hegység erdeinek történeti, növényföldrajzi és cönológiai vizsgálata. Tilia XVI., 205 pp. + 61 pp. melléklet.
 • Szmorad F.; Csépányi P.; Csóka Gy.; Frank N.; Ilonczai Z. és Kovács T. 2002: A fafajok és az egyenletesség szerepe erdeinkben. Erdészeti lapok, 137 (2): 57–60. Teljes szöveg
 • Taki, H.; Inoue, T.; Tanaka, H.; Makihara, H.; Sueyoshi, M.; Isono, M. and Okabe, K. 2010: Responses of community structure, diversity, and abundance of understory plants and insects assemblages to thinning in plantations. Forest Ecology and Management, 259: 607−613. DOI: 10.1016/j.foreco.2009.11.019
 • Tamás J. 1955: A sopronihegyvidéki erdők történelmi fejlődése, tájleírásai a fafaj, elegyarány és korosztály viszonylatában napjainkig. Kézirat, Nyugat-magyarországi Egyetem, Növénytani és Természetvédelmi Intézet, Sopron, 149 pp.
 • Thomas, P. A. and Packham, J. R. 2007: Ecology of Woodlands and Forests. Description, Dynamics and Diversity. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom, 528 pp. DOI: 10.1017/cbo9780511805578
 • Tóthmérész B. 1995: Comparison of different methods for diversity ordering. Journal of Vegetable Science, 6: 283–290. DOI: 10.2307/3236223
 • Tóthmérész B. 1997: Diverzitási rendezések. Scientia Kiadó, Budapest 98 pp.
 • Tudor, O.; Dennis, R. L. H.; Greatorex-Daevis, J. N. and Sparks, T. H. 2004: Flower preferences of woodland butterflies in the UK: nectaring specialists are species of conservation concern. Biological Conservation, 119 (3): 397–403. DOI: 10.1016/j.biocon.2004.01.002
 • Usher, M. B. and Keiller, S. W. J. 1998: The macrolepidoptera of farm woodlands: determinants of diversity and community structure. Biodiversity and Conservation, 7: 725−748. DOI: 10.1023/A:1008836302193
 • Open Acces - Nyílt hozzáférés

  A cikk teljes terjedelmében szabadon letölthető, és megfelelő forrásmegjelöléssel szabadon felhasználható.

  Javasolt hivatkozás:

  Horváth B. (2013): Különböző erdőállományok diverzitásának összehasonlítása az éjszakai nagylepke közösségek alapján (Lepidoptera: Macroheterocera) fénycsapdák alkalmazásával. Erdészettudományi Közlemények, 3(1): 229-237.

  3. évfolyam 1. szám,
  229-237. oldal

  Közlésre elfogadva:
  2013. június 28.

  Kapcsolódó cikkek
  a folyóiratban

  7

  Témájukban kapcsolódó cikkek az Erdészettudományi Közleményekben*

 • Eötvös Cs. B., Hirka A., Gimesi L., Lövei G., Gáspár Cs. és Csóka Gy. (2023): A tavaszi hernyóbiomassza becslése lomberdőkben hosszú távú fénycsapda adatsorok alapján – mit fognak enni az énekesmadár-fiókák?. Erdészettudományi Közlemények, 13(1): 5-20.
 • Szanyi Sz., Molnár A., Kozák L., Szalárdi T., Varga Z., Tóth M. és Nagy A. (2019): Nyírségi Macroheterocera együttesek vizsgálata illatanyagcsapdák alkalmazásával. Erdészettudományi Közlemények, 9(1): 51-68.
 • Horváth B. és Ambrus A. (2017): A tollascsápú araszoló (Colotis pennaria), nagy téliaraszoló (Erannis defoliaria) és aranysárga téliaraszoló (Eranis aurantiaria) vizsgálata jelölés-visszafogás módszerrel. Erdészettudományi Közlemények, 7(1): 59-67.
 • Horváth B. (2016): A Soproni-hegyvidék gyertyános-kocsánytalan tölgyes erdeiben előforduló éjszakai nagylepkék állatföldrajzi jellemzői. Erdészettudományi Közlemények, 6(2): 151-159.
 • Szanyi Sz., Szőcs L. és Varga Z. (2015): A Bockerek-erdő Macroheterocera faunájának állatföldrajzi és ökológiai jellemzése. Erdészettudományi Közlemények, 5(1): 119-128.
 • Horváth B. és Lakatos F. (2014): Éjszakai nagylepkék diverzitásának vizsgálata különböző korú gyertyános-kocsánytalan tölgyes erdőállományokban. Erdészettudományi Közlemények, 4(1): 185-196.
 • Pintérné N. E. (2013): Különböző fényforrások hatásának vizsgálata a rovarokra eltérő megvilágítottságú területeken Jermy-típusú fénycsapdával. Erdészettudományi Közlemények, 3(1): 239-249.
 • * Automatikusan generált javaslatok a szerzők által megadott kulcsszavak más cikkek címében és kivonataiban való előfordulása alapján. Részletesebb kereséshez kérjük használja a manuális keresést.